Ռադիոգինեկոլոգիա

 

 

Национальный центр онкологии имени В.А. Фанарджяна: Радиогинекология

Отделение радиогинекологии находится на втором этаже лучевого корпуса, развернуто на 35 коек, занимается проведением лучевой терапии больных со злокачественными опухолями женских половых органов. Отделение занимается разработкой новых методов лечения больных раком шейки (РШМ), тела матки (РТМ) и яичников, при этом в рамках одного подразделения сочетаются все виды лучевой терапии с химиотерапией.


В отделении проводятся все современные методы лечения гинекологического рака в соответствии с рекомендациями ESTRO (Европейская ассоциация терапевтических радиационных онкологов), NCCN, ASCO (Американское общество клинических онкологов).

 


Основные направления клинической деятельности

 

Национальный центр онкологии имени В.А. Фанарджяна: Радиогинекология
 
Национальный центр онкологии имени В.А. Фанарджяна: Радиогинекология

–   Сочетанная лучевая терапия по радикальной программе лечения в самостоятельном варианте и в сочетании с химиотерапией (цисплатин или производные платины с традиционным и нетрадиционным фракционированием дозы излучения в лечении запущенных форм рака шейки матки, неоперабельного рака тела матки, влагалища, вульвы.
–   Предоперационная и послеоперационная лучевая и химиолучевая терапия рака шейки матки, тела матки.
–   Паллиативная лучевая терапия больных с распространенными стадиями заболевания.
–   Химиолучевая терапия опухолей яичников.
–   Адьювантная, неоадьювантная и паллиативная химиотерапия.
–   Индивидуализация лечения рецидивов и отдалённых метастазов.
–   Симптоматическая терапия.
–   Лечение лучевых осложнений.


Ведущий врач отделения- кандидат медицинских наук, Хангельдян Алина Гургеновна, которая стоит у истоков развития контактной лучевой терапии гинекологического рака в Армении. Она  начала свою профессиональную деятельность с простых ручных методов лечения радиационными источниками,  а в дальнейшем - разработала и усовершенствовала  методы лечения на современных брахитерапевтических аппаратах.

 
Врачи отделения:

Адамян Анаида Грантовна
Багдасарян Марина Львовна
Бжикян Анаида Оганесовна
Врач-химиотерапевт Мусаелян Лилит Эдуардовна
Врач-рентгенолог  Айрапетян  Рузанна  Григорьевна
Врач-радиолог  Дарбинян Анаида  Юрьевна.
В планировании лечения участвуют медицинские физики  из инженерно-физической группы.

Оснащение отделения
 
В лучевом блоке отделения находится аппарат  microSelectron HDR, Ir 192 Genie, предназначенный  для лечения гинекологического рака, рентгеновский аппарат Ci Arm для проведения топометрии.

Положительные факторы аппарата   microSelectron HDR


Национальный центр онкологии имени В.А. Фанарджяна: microSelectron HDR–   Повышенная пропускная способность аппарата
–   Комфортность за счет сокращения длительности сеансов облучения
–   Уменьшение времени полного курса лечения, суммарной очаговой дозы
–   Уменьшение дозы на смежные органы
–   Возможность амбулаторного лечения
–   Снятие психоэмоционального стресса, обусловленного длительной изоляцией больной в зоне лучевого воздействия

Основные направления научной деятельности
1. Изучение влияния папилломовирусной инфекции 16, 18 серотипа и вируса герпеса 2 (ВПГ-2) на развитие РШМ. Совместно с лабораторией иммунологии определяется иммунный статус больных до и после лечения, тестируются препараты для коррекции иммунных параметров
2. Проводится изучение пред- и послеоперационных курсов лучевой терапии рака шейки и тела матки, изучаются новые ритмы и фракции внутриполостного облучения, что обосновывается физико-дозиметрическими оценками.
3.Разрабатываются новые режимы фракционирования  для брахитерапевтического аппарата microSelectron HDR.


Сотрудники отделения поддерживают тесные контакты с ведущими научно-исследовательскими учреждениями и клиниками ряда Европейских стран, участвуют в семинарах и международных конференциях. Все сотрудники нашего отделения являются членами ESTRO.

Գնացուցակ
Մեր մասնագետները
Լուրեր, հայտարարություններ
Կրծքագեղձի մետաստատիկ քաղցկեղով կանանց կարելի է օգնել. Երեւանում քննարկում են բուժման նորագույն մոտեցումները 17.03.2018

Անցյալում կրծքագեղձի HER2-դրական քաղցկեղով տառապող կանանց մեծամասնությունը դատապարտված էր, հատկապես եթե այն հայտնաբերվում էր ուշ փուլերում։ Այսօր, սակայն, կան բուժման նորագույն մեթոդներ, որոնք հնարավորություն են տալիս...

Քաղցկեղի բուժման նոր մոտեցումների շնորհիվ հիվանդների կյանքի որակը չի ընկնի 17.03.2018

Քաղցկեղի թիրախային բուժումն ամբողջ աշխարհում լայնորեն կիրառվող կենսաբանական բուժումն է, երբ դեղերն առավել նպատակային եւ զգալիորեն արդյունավետ ազդում են ուռուցքային բջիջների վրա...

ՈՒԱԿ-ում լայնորեն կատարվում է միզածորանների ստենտավորում` էնդոսկոպիկ եղանակով 05.03.2018

Կոնքի և որովայնի ստորին հատվածների ուռուցքային հիվանդությունների դեպքում երբեմն ուռուցքային գոծընթացը կարող է ներաճել կամ ճնշել միզածորաններին` առաջացնելով երիկամներից մեզի հոսքի խանգարում: Երկու երիկամներից մեզի հոսքի...

Հաճախ տրվող հարցեր