ԿԼԻՆԻԿԱ

 

Բաժանմունքի մասնագիտական գործունեության շրջանակներն ընդգրկում են ժամանակակից ուռուցքաբանության այնպիսի ոլորտները, ինչպիսիք են` ընդհանուր, որովայնային, կրծքագեղձի, վահանաձև գեղձի և դիմածնոտային տեղակայումների ուռուցքները: Իրականացվում են ժամանակակից ուռուցքաբանությունում ընդունված վիրահատական բուժման բոլոր ծավալները:

Բաժանմունքում մշակվում և ներդրվում են տարբեր տեղակայումների չարորակ ուռուցքներով հիվանդների ախտորոշման, զուգակից և համալիր բուժման նոր եղանակներ, որոնք էապես բարելավում են բուժման մոտակա և հեռավոր արդյունքները: Իրականացվում են խորհրդատվություններ ՀՀ բոլոր մարզերում։

Բաժանմունքում կիրառվում է ներվիրահատական ֆլուորեսցենտային հետազոտության եղանակը, որը թույլ է տալիս որոշ վիրահատությունների ժամանակ կրճատել վիրահատակ ծավալը և խուսափել հետվիրահատական բարդություններից։ Օրինակ, կրծքագեղձի քաղցկեղի դեպքում այն հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել պահակային ավշային հանգույցները, և դրանց հետազոտման հիման վրա որոշում կայացնել ավշային հանգույցների հեռացման անհրաժեշտության մասին։

 

Քիթ-կոկորդ-ականջ ուռուցքբանություն

Բաժանմունքի մասնագետների կողմից իրականացվում են քիթ-կոկորդ-ականջ (ՔԿԱ) օրգանների, դեմքի և պարանոցի բարորակ ու չարորակ նորագոյացությունների, ինչպես նաև ոչ ուռուցքային բնույթի ախտահարումների դեպքում անհրաժեշտ, ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխանող ախտորոշիչ, վիրաբուժական և ոչ վիրահատական միջամտություններ, ինչպես նաև, բուժման ամբողջ ընթացքում և դրա ավարտից հետո, շարունակական (դիսպանսեր) հսկողություն:

 

Բաժանմունքում իրականացվող ախտորոշիչ միջոցառումները ներառում են.

 • քթի և հարակից խոռոչների նորագոյացությունների բիոպսիա՝ էնդոնազալ և բաց եղանակներով (տեղային և ընդհանուր) անզգայացմամբ, 
 • ըմպանի գոյացությունների բիոպսիա, 
 • կոկորդի նորագոյացությունների բիոպսիա՝ ներկոկորդային (տեղային անզգայացմամբ) և բաց եղանակներով (ընդհանուր անզգայացմամբ),
 • պարանոցի նորագոյացությունների բիոպսիա`բարակ ասեղային և/կամ բաց բիոպսիայի եղանակով:

 

Բաժանմունքում իրականացվում են նաև ՔԿԱ օրգանների ախտաբանությամբ հիվանդների ախտորոշման, բուժման ու հետագա հսկողության կազմակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր պարակլինիկական հետազոտությունները, այդ թվում.

 • քթի, հարակից խոռոչների, պարանոցի համակարգչային շերտագրում (անհրաժեշտության դեպքում՝ ներերակային կոնտրաստավորմամբ),
 • պարանոցի օրգանների և նորագոյացությունների ուլտրաձայնային հետազոտություն,
 • պարանոցի անոթների դուպլեքս հետազոտություն, 
 • նորագոյացությունների պունկտատների և բիոպտատների մորֆոլոգիական՝ բջջաբանական, հյուսվածքաբանական և իմունահյուսվածքաքիմիական հետազոտություններ:

Բաժանմունքում իրականացվող վիրահատական միջամտությունները ներառում են.

 • վիրահատություններ` քթի և հարակից խոռոչների բարորակ և չարորակ նորագոյացությունների դեպքերում. 
 • գոյացությունների էնդոնազալ հեռացում, 
 • ռինոտոմիա` ըստ Մուրի և Դենկերի,
 •  հայմորոտոմիա` ըստ Կադուիլ-Լյուքի,
 • ֆրոնտոտոմիա, 
 • պատանեկան անգիոֆիբրոմաների հեռացում,
 • տոնզիլէկտոմիա, ֆարինգոտոմիա՝ ըմպանի ուռուցքների հեռացմամբ, բաց եղանակով, 
 • վիրահատություններ` կոկորդի նորագոյացությունների ժամանակ, 
 • ձայնալարերի գոյացությունների հեռացում` էնդոլարինգեալ եղանակով (առանց արտաքին կտրվածքի)` տեղային կամ ընդհանուր անզգայացմամբ,
 • թիրեոտոմիա. ձայնալարերի ուռուցքների հեռացում` բաց վիրահատական եղանակով,
 • կոկորդի մասնահատում,
 • կոկորդի արմատական հեռացում, 
 • վիրահատություններ պարանոցի միջային և կողմնային կիստաների, պարանոցի ավշահանգույցների մետաստատիկ ախտահարումների կապակցությամբ, այդ թվում` պարանոցի արմատական և սելեկտիվ լիմֆոդիսեկցիաներ, • շնչափողի մասնահատում, 
 • վիրահատություններ ականջախեցու, արտաքին լսողական անցուղու, արտաքին քթի մաշկի նորագոյացությունների ժամանակ,
 • տրախեոտոմիա՝ կոկորդի և վահանագեղձի տարաբնույթ ախտաբանությամբ պայմանավորված դժվարաշնչությունների ժամանակ:

 

ՔԿԱ օրգանների չարորակ նորագոյացությունների դեպքում հաճախ պահանջվում է համակցված բուժում, ինչի լիարժեք հնարավորությունները կան ՈՒԱԿ-ում:

 

Հեռ․ +37410205050, ներքին՝ 171

 

 

05-07-2024

Եզակի վիրահատություն ՈՒԱԿ-ում․ 20 շաբաթական հղիի յուրաքանչյուր կրծքից հեռացվել է շուրջ 10 կգ գոյացություն

Եզակի վիրահատություն ՈՒԱԿ-ում․ 20 շաբաթական հղիի յուրաքանչյուր կրծքից հեռացվել է շուրջ 10 կգ գոյացություն ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ 20-ամյա հղի կինը դիմել է Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն ողնաշարի շրջանում սուր

01-07-2024

ՈՒԱԿ Լաբորատոր ծառայության անձնակազմը մասնակցել է «Առաջին օգնության հիմունքներ» դասընթացին

Կարևորելով առաջին օգնության ճիշտ կազմակերպումը՝ ՈՒԱԿ Լաբորատոր ծառայության անձնակազմը մասնակցել է դասընթացի Հունիսի 12-ին և 13-ին Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի Լաբորատոր ծառայության ողջ

28-06-2024

Ինչպե՞ս պետք է քաղցկեղն ախտորոշել, ի՞նչ թերապիայի տեսակ ընտրել և ինչպե՞ս կանխատեսել արդյունքը. դասընթացի մասնակիցները ստացել են ավարտական հավաստագրեր

Ինչպե՞ս պետք է քաղցկեղն ախտորոշել, ի՞նչ թերապիայի տեսակ ընտրել և ինչպե՞ս կանխատեսել արդյունքը. դասընթացի մասնակիցները ստացել են ավարտական հավաստագրերՈւռուցքաբանության ազգային կենտրոնի և Ամերիկյան
Կանխի՛ր կոռուպցիան

Ազդարարման հարցերով պատասխանատու՝ Գոռ Թանայան

ՈՒԱԿ անձնակազմի հաշվառան և գրանցման մասնագետ

Հեռախոսահամարներ՝ 010 205050 - 134 , +347 99 993499

Էլեկտրոնային հասցե՝ gtankyan@bk.ru