ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

Գնացուցակ

* - Արժեքը ՀՀ քաղաքացիների համար

** - Արժեքը Օտարերկրյա քաղաքացիների համար

ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐՈՐԱԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (*Արժեքները չեն ներառում մետաղական կոնստրուկցիաների, ալլոտրանսպլանտատների, ցեմենտային համակարգերի, քեյջերի արժեքները)

101001 Բնածին արատներ

450000 AMD * 900000 AMD **

101002 Գլխուղեղի ուռուցքի հեռացում

1000000 AMD * 2000000 AMD **

101003 Գլխուղեղի բարդացած ուռուցքի հեռացում

1500000 AMD * 3000000 AMD **

101004 Վենտրիկուլո-պերիտոնեալ դրենաժ

700000 AMD * 1400000 AMD **

101005 Գլխուղեղի էխինոկոկ վիրահատություն

1000000 AMD * 2000000 AMD **

101006 Գլխուղեղի կիստա

800000 AMD * 1600000 AMD **

101007 Մենինգոցելլե

500000 AMD * 1000000 AMD **

101008 Գանգի ոսկրերի պլաստիկա ( առանց ծախսանյութի)

600000 AMD * 1200000 AMD **

101009 Ողնաշարի և ողնուղեղի միջողնային սկավառակի ճողվածք

550000 AMD * 1100000 AMD **

101010 Ողնաշարի և ողնուղեղի էքստրադուրալ ծավ-ին գոյաց.

700000 AMD * 1400000 AMD **

101011 Ողնաշարի և ողնուղեղի էքստրամեդուլյար ծավ-ին գոյաց.

700000 AMD * 1400000 AMD **

101012 Ողնաշարի և ողնուղեղի ինտրամեդուլյար ծավ-ին գոյաց.

700000 AMD * 1400000 AMD **

101013 Ողնաշարի և ողնուղեղի ներգանգային հեմատոման-ի հեռաց

900000 AMD * 1800000 AMD **

101014 Գլխուղեղի թարախակույտի հեռացում

1000000 AMD * 2000000 AMD **

101015 Գանգոսկրի բարորակ ուռուցք

600000 AMD * 1200000 AMD **

101016 Ողի պերկուտան տրեպան բիոպսիա R կոնտրաստով ներշնչափողային անզգայացմամբ ներառյալ տրեպանացիոն հավաքածուի արժեքի

280000 AMD * 560000 AMD **

101017 Արտաքին փորոքային դրենավորում

100000 AMD * 200000 AMD **

101018 Ողի պերկուտան տրեպան բիոպսիա R կոնտրաստով ներերակային անզգայացմամբ տրեպանացիոն առանց հավաքածուի արժեքի

250000 AMD * 500000 AMD **

101019 Վերտեբրոպլաստիկա, կիֆոպլաստիկա

350000 AMD * 700000 AMD **

101020 Ողնաշարի վնասվածքների բուժում հետին գործիքային կայունացմամբ

500000 AMD * 1000000 AMD **

101021 Ողնաշարի վնասվածքների վիրահատական բուժում առաջային կայունացումով

600000 AMD * 1200000 AMD **

101022 Ողնաշարի վնասվածքների կոմբինացված բուժում

700000 AMD * 1400000 AMD **

101023 Սպոնդիլոլիստեզի վիրահատական բուժում

500000 AMD * 1000000 AMD **

101024 Ողնաշարի դեֆորմացիաների վիրահատական բուժում, կիֆոզ սկոլիոզ

650000 AMD * 1300000 AMD **

101025 Ողնաշարի թարախաբորբոքային հիվանդությունների վիրահատական բուժում

700000 AMD * 1400000 AMD **

101026 Ողնաշարային խողովակի ստենոզ, վիրահատական բուժում

500000 AMD * 1000000 AMD **

101027 Ողնաշարի պարանոցային հատվածի առաջային դիսկէկտոմիա և ամրացում (ACDF)

600000 AMD * 1200000 AMD **

101028 Գոտկային առաջային միջմարմնային ամրացում (ALIF)

600000 AMD * 1200000 AMD **

101029 Գոտկային տրանսֆորամինալ միջմարմնային ամրացում (TLIF)

550000 AMD * 1100000 AMD **

101030 Ողնաշարից մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում

300000 AMD * 600000 AMD **

101031 Ողնաշարի կրկնակի վիրահատություններ

800000 AMD * 1600000 AMD **

101032 Ողնաշարի կոռեկցող օստեոտոմիաներ ( պեդիկուլյար սուբտրակցիոն օստեոտոմիա, Սմիտ-Պետերսոնի օստեոտոմիա)

800000 AMD * 1600000 AMD **

101033 Ողնաշարի դեկոմպրեսիվ լամինէկտոմիա

450000 AMD * 900000 AMD **

ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱՐՈՐԱԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

102001 Գին. արտ. սեռ. օրգ-ի բարտոլինյան գեղձի կիստաի հեռ

270000 AMD * 540000 AMD **

102002 Սրածայր կոնդիլոմաների հեռ սահմ տեղ անզգայացմամբ

150000 AMD * 300000 AMD **

102003 Սրածայր կոնդիլոմաների հեռացում տարածուն ընդհ անզգ

250000 AMD * 500000 AMD **

102004 Հեշտոցի պատ-ի առաջնային պլաստիկա և հետին կոլպոպեր

600000 AMD * 1200000 AMD **

102005 Հեշտոցի պատերի իջեցման միջին կոլպոռաֆիա

600000 AMD * 1200000 AMD **

102006 Հասարակ վուլվէկտոմիա

500000 AMD * 1000000 AMD **

102007 Սեռական շրթերի բարորակ գոյացության հեռացում

290000 AMD * 580000 AMD **

102008 Հիստերոսկոպիա պոլիպի հեռացմամբ

280000 AMD * 560000 AMD **

102009 Արգանդի խոռոչի քերուկ անզգայացմամբ

150000 AMD * 300000 AMD **

102010 Հիստերոսկոպիա միոմատոզ հանգույցի հեռացմամբ

300000 AMD * 600000 AMD **

102011 Արգանդի պարանոցի հեշտ-ին հատվածի սեպաձև ամպուտացիա

200000 AMD * 400000 AMD **

102012 Արգանդի պարանոցի էլեկտրոկոնիզացիա

200000 AMD * 400000 AMD **

102013 Արգանդի վենտրոֆիքսացիա

700000 AMD * 1400000 AMD **

102014 Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա հավելումներով և առանց

500000 AMD * 1000000 AMD **

102015 Արգանդի էքստիրպացիա հավելումներով և առանց

550000 AMD * 1100000 AMD **

102016 Արգանդի էքստիրպացիա հավել-ով, կոլպոֆիքսացիայով

650000 AMD * 1300000 AMD **

102017 Արգանդի էքստիրպացիա հավելումներով և առանց (1-ին, 2-րդ կարգի ճարպակալման ժամանակ)

700000 AMD * 1400000 AMD **

102018 Կոնսերվատիվ միոմէկտոմիա

550000 AMD * 1100000 AMD **

102019 Արգ-ի վզիկի կճատի հեռ հավ-ով և առանց հավելումների

650000 AMD * 1300000 AMD **

102020 Հեշտոցի պատի բարորակ նորագոյացության հեռացում

300000 AMD * 600000 AMD **

102021 Ձվարան(ներ)ի հեռացում

450000 AMD * 900000 AMD **

102022 Ձվարան(ներ)ի տոտիկ ունեցող գոյաց. հեռացում

450000 AMD * 900000 AMD **

102023 Ձվարան(ներ)ի միջկապանային գոյացությունների հեռացում

450000 AMD * 900000 AMD **

102024 Ձվարան(ներ)ի թարախակալված գոյացությունների հեռացում

450000 AMD * 900000 AMD **

102025 Ձվարան(ներ)ի մասնահատում

450000 AMD * 900000 AMD **

102026 Ախտորոշիչ լապարասկոպիա բիոպսիայով և առանց

250000 AMD * 500000 AMD **

102027 Լապարոսկոպիկ ձվարանների մասնահատում

500000 AMD * 1000000 AMD **

102028 Լապարոսկոպիկ ձվարանների հեռացում

500000 AMD * 1000000 AMD **

102029 Լապարոսկոպիկ ձվարանների դեկորտիկացիա

500000 AMD * 1000000 AMD **

102030 Լապարոսկոպիկ ձվարանների տոտիկ ունեցող գոյաց-ի հեռաց.

500000 AMD * 1000000 AMD **

102031 Լապարոսկոպիկձվարանների միջկապային գոյաց-ի հեռացում

500000 AMD * 1000000 AMD **

102032 Լապարոսկոպիկ ֆալոպյան փողերի կպումների անջատում

500000 AMD * 1000000 AMD **

102033 Լապարոսկոպիկ ֆալոպյան փողերի հեռացում

500000 AMD * 1000000 AMD **

102034 Լապարոսկոպիկ կոնսերվատիվ միոմէկտոմիա

650000 AMD * 1300000 AMD **

102035 Լապարասկոպիկ էնդոմետրիոիդ օջախների կոագուլյացիա

400000 AMD * 800000 AMD **

102036 Վուլվայի ուռուցքի հեռացում

450000 AMD * 900000 AMD **

102037 Միակողմանի աճուկային լիմֆոդիսեկցիա

350000 AMD * 700000 AMD **

102038 Երկկողմանի աճուկային լիմֆոդիսեկցիա

450000 AMD * 900000 AMD **

102039 Միակողմանի զստային լիմֆոդիսեկցիա

450000 AMD * 900000 AMD **

102040 Երկկողմանի զստային լիմֆոդիսեկցիա

600000 AMD * 1200000 AMD **

102041 Դիագնոստիկ լապարատոմիա

200000 AMD * 400000 AMD **

102042 Հեշտոցի ուռուցքի հեռացում

450000 AMD * 900000 AMD **

102043 Ախտորոշիչ հիստերոսկոպիա

200000 AMD * 400000 AMD **

102049 Լապարասկոպիկ արգ-ի էքստիրպացիա հավել-ով և առանց

700000 AMD * 1400000 AMD **

102050 Լապարասկոպիկ արգ-ի վերհեշտ ամպ. հավել-ով և առանց

650000 AMD * 1300000 AMD **

102051 Կոլպոֆիկսացիա

350000 AMD * 700000 AMD **

102052 Որովայնի առաջնային պատի դեսմոիդի հեռացում

450000 AMD * 900000 AMD **

ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ԲԱՐՈՐԱԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

103001 Կրծքագեղձի չափերի փոքրացում

800000 AMD * 1600000 AMD **

103002 Կրծքագեղձի մաստոպեկսիա

350000 AMD * 700000 AMD **

103003 Արհեստական կրծքագեղձի տեղ-ում առանց էքսպանդերի կամ իմպլ-ի արժեքի

450000 AMD * 900000 AMD **

103004 Կրծքագեղձի ռեկոնստրուկցիա LD լաթով

600000 AMD * 1200000 AMD **

103005 Կրծքագեղձի ռեկոնստրուկցիա DEAP լաթով

1500000 AMD * 3000000 AMD **

103006 Կրծքագեղձի ռեկոնստրուկցիա TRAM լաթով

900000 AMD * 1800000 AMD **

103007 Գինեկմաստիա-գերաճած մեկ կրծքագեղձի հեռացում

300000 AMD * 600000 AMD **

103008 Գինեկմաստիա-գերաճած երկու կրծքագեղձի հեռացում

500000 AMD * 1000000 AMD **

103009 Կրծքագեղձի սեկտորալ մասնահատում 1-ին աստիճանի բարդության

250000 AMD * 500000 AMD **

103010 Կրծքագեղձի սեկտորալ մասնահատում 2-րդ աստիճանի բարդության

300000 AMD * 600000 AMD **

103011 Կրծքագեղձի սեկտորալ մասնահատում 3-րդ աստիճանի բարդության

500000 AMD * 1000000 AMD **

103012 Կրծքագեղձի երկողմանի սեկտորալ մասնահատում

350000 AMD * 700000 AMD **

103013 Կրծքագեղձի բարորակ գոյ․-ի հեռացում տեղային անզգայացմամբ

250000 AMD * 500000 AMD **

103014 Կրծքագեղձի ամպուտացիա

500000 AMD * 1000000 AMD **

103015 Կրծքագեղձի տրեպան բիոպսիա/առանց հիստոլոգիայի/

50000 AMD * 100000 AMD **

103016 Պահ ավշ-ի հայտնաբերում, նշագրում և ֆիքսում ռադիզ մեթոդով

250000 AMD * 500000 AMD **

103017 Միակողմանի ռեդուկցիոն մամոպլաստիկա

350000 AMD * 700000 AMD **

103018 Պահակային ավշային հանգույցների ֆլուորեսցենտային հետազոտություն կրծքագեղձի քաղցգեղձի ժամանակ

250000 AMD * 500000 AMD **

103019 Պահակային ավշային հանգույցների ֆլուորեսցենտային հետազոտություն մաշկ ի քաղցգեղձի, մելանոմայի ժամանակ

250000 AMD * 500000 AMD **

103020 Պահակային ավշային հանգույցների համակցված ռադիոիզոտոպային և ֆլուորեսցենտային հետազոտություն կրծքագեղձի քաղցգեղձի ժամանակ

320000 AMD * 640000 AMD **

103021 Պահակային ավշային հանգույցների համակցված ռադիոիզոտոպային և ֆլուորեսցենտային հետազոտություն մաշկի քաղցկեղի, մելանոմայի ժամանակ

320000 AMD * 640000 AMD **

103022 Կրծքագեղձի ռեվիզիա,սանացիա, օտար մարմնի /էքսպանդեր,իմպլանտ /հեռացում

150000 AMD * 300000 AMD **

115051 Արտաքին քթի ոսկրերի շտկում (ռեդրեսացիա), քթի միջնապատի շտկում (ռեդրեսացիա)2_րդ կատեգորիա

160000 AMD * 320000 AMD **

ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԲԱՐՈՐԱԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

104001 Վերին կամ ստ-ին ծն-ի բար. ուռ-ի /էպուլիս, ֆիբրոմա

300000 AMD * 600000 AMD **

104002 Դեմքի և պար-ցի փափուկ հյուս-ի բար ուռի հեռ մինչ3սմ

300000 AMD * 600000 AMD **

104003 Դեմքի և պար-ցի փափ հյուս-ի բար ուռի հեռ 3սմ մեծ

400000 AMD * 800000 AMD **

104004 Մարմնի բազմ-ի բարորակ ուռուցքների հեռ ընդհ անզգ տեղ մաշկ լաթով

400000 AMD * 800000 AMD **

104005 Ստործնոտային թքագեղձի ամբողջական հեռացում

500000 AMD * 1000000 AMD **

104006 Ստործնոտային թքագեղձի ամբողջական հեռացում

250000 AMD * 500000 AMD **

104007 Վահանագեղձի մեկ բլիթի հեռացում

450000 AMD * 900000 AMD **

104008 Վահանագեղձի ենթամբողջ. կամ ամբողջ հեռացում

600000 AMD * 1200000 AMD **

104009 Հարվահանագեղձի ադենոմայի հեռացում

550000 AMD * 1100000 AMD **

104010 Հարականջային թքագեղձի մասնահատում

500000 AMD * 1000000 AMD **

104011 Հարականջային թքագեղձի ամբողջական հեռացում

700000 AMD * 1400000 AMD **

104012 Քթի ծայրի պլաստիկա տեղային անզգայացմամբ

100000 AMD * 200000 AMD **

104013 Քթի ծայրի պլաստիկա ընդհանուր անզգայացմամբ

200000 AMD * 400000 AMD **

104014 Քթի տոտալ վերականգնում Ճակատային լաթով (1-ին փուլ)

400000 AMD * 800000 AMD **

104015 Քթի տոտալ վերականգնում Ճակատային լաթով (2-րդ փուլ)

100000 AMD * 200000 AMD **

104016 Ռադիկալ հայմորոտոմիա օրո-անտրալ անաստամոզի պլաստիկ

300000 AMD * 600000 AMD **

104017 Ռադիկալ Ֆրոնտոտոմիա

300000 AMD * 600000 AMD **

104018 Հարքթային ծոցերի պանսինուսոտոմիա

470000 AMD * 940000 AMD **

104019 Facelifting

600000 AMD * 1200000 AMD **

104020 Պարանոցի մաշկի ձգում , ճակատի մաշկի ձգում

250000 AMD * 500000 AMD **

104021 Mini facelifting

600000 AMD * 1200000 AMD **

104022 Խեյլոպլաստիկա բնածին արատների ժամանակ

250000 AMD * 500000 AMD **

104023 Օրթոգնատիկ վիր մեկ ծնոտի վրա (առ կոնստ առժեքի)

400000 AMD * 800000 AMD **

104024 Օրթոգնատիկ վիր երկու ծնոտի վրա (առ կոնս արժեքի)

600000 AMD * 1200000 AMD **

104025 Գենիոպլաստիկա (առանց կոնստրուկցիայի արժեքի)

200000 AMD * 400000 AMD **

104026 Արթրոցենտեզ (տեղային անզգայացմամբ)

120000 AMD * 240000 AMD **

104027 ՔՍԾՀ պլաստիկա աուտոտրանսպլանտատով

400000 AMD * 800000 AMD **

104028 ՔՍԾՀ ոսկրսյին անկիլոզի վիրահատական բուժում

300000 AMD * 600000 AMD **

104029 Բերանի խոռոչի սանացիա ընդհ անզ (փոքր )

70000 AMD * 140000 AMD **

104030 Բերանի խոռոչի սանացիա ընդհանուր անզգբ (միջի)

100000 AMD * 200000 AMD **

104031 Բերանի խոռոչի սանացիա ընդհանուր անզգայացմամբ (մեծ)

150000 AMD * 300000 AMD **

104032 Ստ-ն ծնոտի միակ-ի օտեո-զ տիտանե մինիթիթ (առանց նյ

250000 AMD * 500000 AMD **

104033 Ստ-ն ծնոտի երկ-նի օտեոսինթեզ տիտ-ե մինիթիթ (առ նյ

350000 AMD * 700000 AMD **

104034 Ստ-ն ծնոտի օտ-զ բազ-ր կոտր տիտանե մինիթ (առ նյ

500000 AMD * 1000000 AMD **

104035 Այտոսկրի ռեպոզիցիա, այտային աղեղի ռեպոզիցիա

150000 AMD * 300000 AMD **

104036 Այտոսկրի օտեոսինթեզ տիտանե մինիթիթեղներով (առ նյ

250000 AMD * 500000 AMD **

104037 Այտա-ն համալիրի օտեոսինթեզ տիտանե մին (առանց նյ

330000 AMD * 660000 AMD **

104038 Այտային աղեղի օտեոսինթեզ տիտանե մինի-վ (առ նյ առ)

200000 AMD * 400000 AMD **

104039 Վերին ծնոտի օտեոս տիտանե մինիթ (առ նյ առ), պարզ

250000 AMD * 500000 AMD **

104040 Վերին ծն-ի օտե-զ տիտանե մինիթ-վ (առ նյ-ի ար ) միջ

300000 AMD * 600000 AMD **

104041 Վերին ծնոտի օտե-զ տիտանե մինի-վ (առ նյ առ ), Բարդ

450000 AMD * 900000 AMD **

104042 Քթոսկրերի ռեդրոսացիա տեղային անզգայացմամբ

50000 AMD * 100000 AMD **

104043 Քթոսկրերի ռեդրոսացիա ընդհանուր անզգայացմամբ

100000 AMD * 200000 AMD **

104044 Ծնոտների կոտրվածքների կոնս բուժում բեկակալմ

200000 AMD * 400000 AMD **

104045 Ծնոտների շինավորում /ֆիքսացիա

80000 AMD * 160000 AMD **

104046 Ծնոտների շինավորում /ֆիքսացիա կոտ-ի գծից ատամի հեռ

100000 AMD * 200000 AMD **

104047 Ծնոտների կոտրվածքների կոնսերվատիվ բուժում բեկակալման միջոցով (տեղային անզգայացմամբ)

150000 AMD * 300000 AMD **

104048 Վերքի առաջային վիրաբուժական մշակում ը/ա

100000 AMD * 200000 AMD **

104049 Բերանի խոռոչի բիոպսիա ընդհանուր անզգայացմամբ

100000 AMD * 200000 AMD **

104050 Ծնոտների կիստաների հեռացում (փոքր)

150000 AMD * 300000 AMD **

104051 Ծնոտների կիստաների հեռացում (փոքր)

200000 AMD * 400000 AMD **

104052 Ծնոտների կիստաների հեռացում (մեծ)

300000 AMD * 600000 AMD **

104053 Ցիստոտոմիա (տեղային անզգայացմամբ)

100000 AMD * 200000 AMD **

104054 Ցիստոտոմիա (ընդհանուր անզգայացմամբ)

200000 AMD * 400000 AMD **

104055 Ֆլեգ-ն բացահատում տեղային անզգ (մեկ ան շրջան ընդգր

150000 AMD * 300000 AMD **

104056 Ֆլեգ-ն բացահ-մ ընդ անզգ (մեկ ան շրջան ընդգր

200000 AMD * 400000 AMD **

104057 Ֆլեգ-ն բացահ-մ տեղ անզգ (մեկ ան շրջան ընդգր

100000 AMD * 200000 AMD **

104058 Աբսցեսի բացահատում ընդհանուր անզ-բ (մեկ ան շրջան)

150000 AMD * 300000 AMD **

104059 Բերանի հատակի ֆլեգմոնայի բացահատում

350000 AMD * 700000 AMD **

104060 Ծնոտների օստեոմիելիտի բուժում (սե-ա) ընդ անզ

250000 AMD * 500000 AMD **

104061 Ծնո-ի օստ-ի բուժում (սեկ-ա) ընդ անզ միջ ծավալ

300000 AMD * 600000 AMD **

104062 Ծնո-ի օստ-ի բուժում (սեկ-ա) ընդ անզ մեծ ծավա

350000 AMD * 700000 AMD **

104063 Ծնոտի կեսի ռեզեկցիա ընդհանուր անզգբ (առ իմպ առժ

450000 AMD * 900000 AMD **

104064 Ծնոտի ամբ ռեզեկցիա ընդհանուր անզգբ (առ իմպ առժ

700000 AMD * 1400000 AMD **

104065 Ծնոտներ կիստոզ նոր հեռացում ծնոտոսկրի պահպանմամբ

300000 AMD * 600000 AMD **

104066 Ծն կիստ նորագ հեռ ծն-ի ռեզ (առանց maxiplate-ի ար

350000 AMD * 700000 AMD **

104067 Ծնո-ր կիս նոր հեռ-մ ծն-ի ռեզ և միաժ վ սն-ղ ոտ աուտ

1500000 AMD * 3000000 AMD **

104068 Ծն-ր կիս նոր հեռ-մ ծն-ի ռեզ և մի վե առ սն-ղ ոտ աու

1000000 AMD * 2000000 AMD **

104069 Վերին ծնոտի նորագ-ի հեռ ծնոտի ռեզ առ կոնստ

500000 AMD * 1000000 AMD **

104070 Սուբմենտոպլաստիկա Ընդհանուր անզգայացմամբ

300000 AMD * 600000 AMD **

104071 Պարանոցի միջային կիստայի հեռացում

250000 AMD * 500000 AMD **

104072 Պարանոցի կողմնային կիստայի հեռացում

300000 AMD * 600000 AMD **

104073 Պարանոցի կողմնային խուղակի հեռացում

250000 AMD * 500000 AMD **

104074 Առաջականջային խուղակի հեռացում

200000 AMD * 400000 AMD **

104075 Հայմորոտոմիա միակողմանի

220000 AMD * 440000 AMD **

104076 Հայմորոտոմիա երկկողմանի

350000 AMD * 700000 AMD **

104077 Ռադիկալ Հայմորոտոմիա ըստ Կոլդուել Լյուկի

280000 AMD * 560000 AMD **

ՈՍԿՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՓԱՓՈՒԿ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՐՈՐԱԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

105001 Դաստակի և ոտնաթաթի մեկ ոսկրի օստեոսինթեզ

200000 AMD * 400000 AMD **

105002 Դաստակի և ոտնաթաթի մեկից ավելի ոսկրերի օստեոսինթեզ

250000 AMD * 500000 AMD **

105003 Մեկ փոքր հոդի արթրոդեզ

200000 AMD * 400000 AMD **

105004 Մեկից ավելի փոքր հոդերի արթոդեզ

250000 AMD * 500000 AMD **

105005 Սրունքի ոսկրերի օստեոսինթեզ

350000 AMD * 700000 AMD **

105006 Ազդրոսկրի օստեոսինթեզ

450000 AMD * 900000 AMD **

105007 Նախաբազակի ոսկրերի օստեոսինթեզ

300000 AMD * 600000 AMD **

105008 Բազկոսկրի օստեոսինթեզ

350000 AMD * 700000 AMD **

105009 Անրակի օստեոսինթեզ

280000 AMD * 560000 AMD **

105010 Ճաճանչ դաստակային հոդի ոսկրերի օստեոսինթեզ

300000 AMD * 600000 AMD **

105011 Սրունք թաթային հոդի ոսկրերի օստեոսինթեզ

350000 AMD * 700000 AMD **

105012 Կոնք ազդրային հոդի ոսկրերի օստեոսինթեզ

450000 AMD * 900000 AMD **

105013 Արմնկային հոդի ոսկրերի օստեոսինթեզ

400000 AMD * 800000 AMD **

105014 Արտ ֆիքսացիայի ապարատի տեղ մեծ սեգմենտ-ի վրա

200000 AMD * 400000 AMD **

105015 Ոսկրերի եզրային մասնահատում առանց ռեկոնստրուկցիայի

300000 AMD * 600000 AMD **

105016 Տրեպան բիոպսիա ն/ե անզգայացմամբ

120000 AMD * 240000 AMD **

105017 Տրեպան բիոպսիա ներշնչ. ընդ. անզգայացմամբ

175000 AMD * 350000 AMD **

105018 Աբսցեսի բացազատում դրենավորում վերին վերջույթ

250000 AMD * 500000 AMD **

105019 Աբսցեսի բացազատում դրենավորում ստորին վերջույթ

400000 AMD * 800000 AMD **

105020 Աբսցեսի բացազատում դրենավորում կոնքի շրջան

500000 AMD * 1000000 AMD **

105021 Աբսցեսի բացազատում դրենավորում մեջքի շրջան

400000 AMD * 800000 AMD **

105022 Ոտնաթաթի ենթամբողջ ամպուտացիա

300000 AMD * 600000 AMD **

105023 Արմնկային հոդերի էնդոպրոթեզավորում

700000 AMD * 1400000 AMD **

105024 Էնդոպրոթեզավորում միաբևեռ հեմիարթրոպլաստիկա

600000 AMD * 1200000 AMD **

105025 Երկբևեռ հեմիարթրոպլաստիիկա

800000 AMD * 1600000 AMD **

105026 Ծնկան հոդի տոտալ էնդոպրոթեզավորում

800000 AMD * 1600000 AMD **

105027 Մետաղ. կոնստր-ի հեռացում մեկ հատվածից

250000 AMD * 500000 AMD **

105028 Մետաղ. կոնստր-ի հեռացում մեկ-ից հատվածից ավելի

300000 AMD * 600000 AMD **

105029 Ոսկր-ին ուռ-ի հեռ փոքր սեգմենտի վրա

350000 AMD * 700000 AMD **

105030 Ոսկ-ին ուռ-ի հեռ մեծ սեգմենտի վրա

500000 AMD * 1000000 AMD **

105031 Ամպուտացիա դաստակի 1 ֆալանգի

120000 AMD * 1000000 AMD **

105032 Ամպուտացիա դաստակի 1-ից ավելի ֆալանգի

150000 AMD * 300000 AMD **

105033 Դաստակի ամբողջ կամ ենթամբ ամպուտացիա

350000 AMD * 700000 AMD **

105034 Ոտնաթաթի 1 ֆալանգի ամպուտացիա

120000 AMD * 240000 AMD **

105035 Ոտնաթաթի 1-ից ավելի ֆալանգի ամպուտացիա

150000 AMD * 300000 AMD **

105036 Ոտնաթաթի ամբողջ ամպուտացիա

350000 AMD * 700000 AMD **

105037 Ազդրի ամպուտացիա տարբեր մակարդակների

450000 AMD * 900000 AMD **

105038 Էկզարտիկուլյացիա խոշոր կոնք ազդրային հոդերից

600000 AMD * 1200000 AMD **

105039 Նախաբազկի ամպուտացիա

375000 AMD * 750000 AMD **

105040 Վերին վերջույթի ամպուտացիա

350000 AMD * 700000 AMD **

105041 Միջթիակային ամպուտացիա

1000000 AMD * 2000000 AMD **

105042 Միջթիակային ամպուտացիա վերջույթի պահպանումով

1200000 AMD * 2400000 AMD **

105043 Ծնկան հոդի սինովէկտոմիա

350000 AMD * 700000 AMD **

105044 Փափուկ հյուս-ի գոյացության հեռ 3- 5սմ

230000 AMD * 460000 AMD **

105045 Փափուկ հյուս-ի գոյացության հեռ 5-10սմ

290000 AMD * 580000 AMD **

105046 Փափուկ հյուս-ի գոյացության հեռ10սմ և ավելի

500000 AMD * 1000000 AMD **

105047 Փափուկ հյուս-ի գոյացության հեռ մինչև 3սմ

200000 AMD * 400000 AMD **

105048 Վերքի երկրորդային վիրաբուժական մշակում

200000 AMD * 400000 AMD **

105049 Ուսահոդի էնդոպրոթեզավորում

600000 AMD * 1200000 AMD **

105050 Ոսկ-ի սեգմ մասնահ դիաֆիզար էնդոպրոթեզավորում

550000 AMD * 1100000 AMD **

105051 Ավշային հանգույցի էքսցիզիոն բիոպսիա

200000 AMD * 400000 AMD **

105053 Դիագնոստիկ արթրոսկոպիա

180000 AMD * 360000 AMD **

105054 Բուժական արթրոսկոպիա

300000 AMD * 600000 AMD **

105055 Մեկ մեծ հոդի արթրոդեզ

400000 AMD * 800000 AMD **

105056 Պլաստիկա փեղեկված կամ լրիվ հաստությամբ մաշկային պատվաստով /տրանսպլատանտով,STSG, FTSG/

250000 AMD * 500000 AMD **

105057 Էկզարտիկուլյացիա խոշոր հոդերից ուսահոդ

400000 AMD * 800000 AMD **

105058 Բուրսէկտոմիա

250000 AMD * 500000 AMD **

105059 Ռևիզիա ռեպրոթեզավորում կոնք ազդրային հոդ

900000 AMD * 1800000 AMD **

105060 Ռևիզիա ռեպրոթեզավորում ծնկան հոդ

1000000 AMD * 2000000 AMD **

105061 Կոնք ոսկրերի մասնահատում ուռուցքի կապակցությամբ

1000000 AMD * 2000000 AMD **

105062 Ինցիզիոն բիոպսիա

200000 AMD * 400000 AMD **

105063 Լայն բացազատում ոչ ռադիկալ վիրահատությունից հետո

350000 AMD * 700000 AMD **

105064 Ռեկոնստրուկցիա միկրովիրաբուժական ազատ լաթով

450000 AMD * 900000 AMD **

ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

106001 Նեֆրեկտոմիա

650000 AMD * 1300000 AMD **

106002 Երիկամի բնածին արատների վերացում

550000 AMD * 1100000 AMD **

106003 Ավազան-միզածորանային սեգմենտի պլաստիկա

550000 AMD * 1100000 AMD **

106004 Երիկամի թարախակույտի և ոչ պարազ-ի կիստայի հեռացում

550000 AMD * 1100000 AMD **

106005 Շագանակագեղձի ադենոմայի հեռացում բաց եղանակով

500000 AMD * 1100000 AMD **

106006 Միզապարկի դիվերտիկուլի հեռացում բաց եղանակով

400000 AMD * 800000 AMD **

106007 Միզածորան-հեշտոցային խուղակի հեռացում

500000 AMD * 1000000 AMD **

106008 Միզապարկ-հեշնոցային խուղակի հեռացում

500000 AMD * 1000000 AMD **

106009 Շագանակագեղձի ներմիզուկային մասնահատում тур

400000 AMD * 800000 AMD **

106010 Միզապարկի тур-բիոպսիա

200000 AMD * 400000 AMD **

106011 Միզապարկի тур-ուռուցքի հեռացումով

400000 AMD * 800000 AMD **

106012 Միզապարկի քարի հեռացում բաց եղանակով

250000 AMD * 500000 AMD **

106013 Ծավալուն սրածայր կոնդի-ի հեռ տեղ անզգ

100000 AMD * 200000 AMD **

106014 Ծավալուն սրածայր կոնդի-ի հեռ ընդհ անզգ

200000 AMD * 400000 AMD **

106015 Ցիրկումցիզիա

100000 AMD * 200000 AMD **

106016 Պարաֆիմոզ

100000 AMD * 200000 AMD **

106017 Մակամորձու կիստայի հեռացում , հիդրոցելէկտոմիա

250000 AMD * 500000 AMD **

106018 Վարիկոցելե

250000 AMD * 500000 AMD **

106019 Միզուկի առաջնային ռեզեկցիա

250000 AMD * 500000 AMD **

106020 Կոնդիլիմատոզ

250000 AMD * 500000 AMD **

106021 Բարդացած պապիլոմատոզ

250000 AMD * 500000 AMD **

106022 Բոարիի վիրահատություն

650000 AMD * 1300000 AMD **

106023 Օրխէկտոմիա ընդհանուր անզգայազմամբ

250000 AMD * 500000 AMD **

106024 Ադրենալէկտոմիա

800000 AMD * 1600000 AMD **

106025 Նեֆրոլիտոտոմիա, պիելոլիտոտոմիա

600000 AMD * 1200000 AMD **

106026 Պերկուտան նեֆրոստոմայի միակողմանի ձևավորում

150000 AMD * 300000 AMD **

106027 Պերկուտան նեֆրոստոմայի երկկողմանի ձևավորում

250000 AMD * 500000 AMD **

106028 Բաց նեֆրոստրմիայի ձևավորում

400000 AMD * 800000 AMD **

106029 Վիրահ անմիզապ կապակցությամբ/TVT,TOT/առ ժապ. գնի

400000 AMD * 800000 AMD **

106030 Միզուկի ստրիկտուրայի պլաստիկա

700000 AMD * 1400000 AMD **

106031 Վիր հիպոսպադիաների կապակցությամբ

700000 AMD * 1400000 AMD **

106032 Օրխիպեկսիա

300000 AMD * 600000 AMD **

106033 Սկլեոթերապիա վարիկոցելեի կապակցությամբ

200000 AMD * 400000 AMD **

106034 Կոնսերվատիվ բուժում/օրական բուժ արժեքը սահ. է /

30000 AMD * 60000 AMD **

106035 Միզապարկի քարի հեռ. լիթոտրիպսիայով

250000 AMD * 500000 AMD **

305044 Դենսիտոմետրիա ամբողջ մարմնի համար

20000 AMD * 40000 AMD **

ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐՈՐԱԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

107001 Էքսուդատիվ պլևրիտ

200000 AMD * 400000 AMD **

107002 Պլևրայի խոռոչի էմպիեմա դրենավորմամբ և առ դրենավորմ

300000 AMD * 600000 AMD **

107003 Կոնս բուժ. թոքի սուր թարախակույտ

250000 AMD * 500000 AMD **

107004 Կրծքավանդակի պատի մասնահատում , պլաստիկա

700000 AMD * 1400000 AMD **

107005 Թիմէկտոմիա

650000 AMD * 1300000 AMD **

107006 Միջնորմի գոյացությունների վիրահատական բուժում

850000 AMD * 1700000 AMD **

107007 Թոքի ատիպիկ մասնահատում

550000 AMD * 1100000 AMD **

107008 Էխինոկոկի հեռացում

550000 AMD * 1100000 AMD **

107009 Թոքի և լյարդի Էխինոկոկի հեռացում

800000 AMD * 1600000 AMD **

107010 Թոքի դեկորտիկացիա

550000 AMD * 1100000 AMD **

107011 Պնևմոնէկտոմիա

800000 AMD * 1600000 AMD **

107012 Լոբէկտոմիա

900000 AMD * 1800000 AMD **

107013 Բիլոբէկտոմիա

900000 AMD * 1800000 AMD **

107014 Թոքի սեգմենտի հեռացում

900000 AMD * 1800000 AMD **

107015 Բրոնխի խուղակի վերացում առաջնային միոպլաստիկայով

600000 AMD * 1200000 AMD **

107016 Թորակոտոմիա բիոպսիայի նպատակով

350000 AMD * 700000 AMD **

107017 Կրծքավանդակի պատի գոյաց. բիոպսիա

120000 AMD * 240000 AMD **

107018 Թոքի գոյացության ՀՇ ուղղորդված տրեպան բիոպսիա առանց իմունոհիստոքիմիական քննության

200000 AMD * 400000 AMD **

107019 Հիվանդի ստացիոնար բուժման 1 օրվա արժեքը ( ներառյալ հետազոտությունները և դեղորայքը, առանց ՀՇ )

70000 AMD * 140000 AMD **

107020 Հիվանդի ստացիոնար բուժման 3 օրվա արժեքը (ներառյալ հետազոտությունները և դեղորայքը) առանց ՀՇ

120000 AMD * 240000 AMD **

107021 Հիվանդի ստացիոնար բուժման 5 օրվա արժեքը (ներառյալ հետազոտությունները և դեղորայքը, առանց ՀՇ)

200000 AMD * 400000 AMD **

107022 Հիվանդի ստացիոնար բուժման 7 օրվա արժեքը (ներառյալ հետազոտությունները և դեղորայքը, առանց ՀՇ)

350000 AMD * 700000 AMD **

107023 Հիվանդի ստացիոնար բուժում ՝բարդացված, կենսական կարևոր օրգանների ֆունկցիայի խանգարումով

500000 AMD * 1000000 AMD **

107024 Պլևրալ խոռոչի դրենավորում

200000 AMD * 400000 AMD **

107025 Պառաստեռնալ բիոպսիա

350000 AMD * 700000 AMD **

107026 Շնչափողի մասնահատում

1000000 AMD * 2000000 AMD **

107027 Շնչափողի ընդհանուր անզգայացմամբ տրախեո -բրոնխոսկոպիա միջամտություն

120000 AMD * 240000 AMD **

107028 Միզային համակարգի ինֆեկցիա

240000 AMD * 480000 AMD **

107029 Իդիոպաթիկ նեֆրոտիկ սինդրոմ

280000 AMD * 560000 AMD **

107030 Քրոնիկ գլոմերուլոնեֆրիտներ կոնսերվատիվ բուժում

350000 AMD * 700000 AMD **

107031 Թոքի միկրոալիքային աբլյացիա ՀՇ հսկողությամբ

1200000 AMD * 2400000 AMD **

107032 Կողի մասնահատում

450000 AMD * 900000 AMD **

107033 Հիվանդի ստացիոնար բուժման 7 օրից ավել՝ յուրաքանչյուր օրը սահմանել

50000 AMD * 100000 AMD **

ՔԻԹ, ԿՈԿՈՐԴ, ԱԿԱՆՋԻ ԲԱՐՈՐԱԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

108001 Արտ. քթի և քթի առաջ-ին հատ-ի բար ուռ-ի հեռ տեղ անզ

150000 AMD * 300000 AMD **

108002 Արտ. քթի և քթի առաջ-ին հատ-ի բար ուռ-ի հեռ ընդ անզ

200000 AMD * 400000 AMD **

108003 Քթի հարակից խոռ-ի բար ուռ-ի հեռ ըստ Կալդուել Լյուկ

400000 AMD * 800000 AMD **

108004 Քթի հարակից խոռ-ի բար ուռ-ի հեռ ըստ Դենկերի

400000 AMD * 800000 AMD **

108005 Քթի խոռ-ի վիր. միջ քթային արյունահոս-ը բուժ նպ-ով

100000 AMD * 200000 AMD **

108006 Ըմպ-ի բար ուռ-ի հեռ բեր-ի խոռ-ի տեղային անզգայաց.

300000 AMD * 600000 AMD **

108007 Ըմպ-ի բար ուռ-ի հեռ բեր-ի խոռ-ի ընդհ. անզգայաց.

350000 AMD * 700000 AMD **

108008 Ըմպ-ի բար ուռ-ի հեռ ֆարինգոտոմիայով

500000 AMD * 1000000 AMD **

108009 Պարանոցի միջային կամ կողմնային կիստաների հեռացում

450000 AMD * 900000 AMD **

108010 Պլանային տրախեոտոմիա

200000 AMD * 400000 AMD **

108011 Կոկորդի բար. ուռ-ի հեռ. տեղ-ին անզգայացմամբ

250000 AMD * 500000 AMD **

108012 Կոկորդի բար. ուռ-ի հեռ. ընդհ անզգայացմամբ

400000 AMD * 800000 AMD **

108013 Կոկորդի մասնահատում և լարինգոստոմայի ձևավորում

500000 AMD * 1000000 AMD **

108014 Ֆարինգո-լարինգոստոմայի պլաստիկա մաշկամկ-ին լաթով

300000 AMD * 600000 AMD **

108015 Ականջախեցու և արտ լսող ուռ-ի հեռ տեղ անզգ

250000 AMD * 500000 AMD **

108016 Ականջախեցու և արտ լսող ուռ-ի հեռ ընդ անզգ

350000 AMD * 700000 AMD **

108017 Միջին ականջի ուռ-ի հեռ հետականջային մոտեցմամբ

1000000 AMD * 2000000 AMD **

108018 Ականջախեցու պլաստիկա տեղային հյուսվածքներով

350000 AMD * 700000 AMD **

108019 Ականջախեցու մասնահատում

350000 AMD * 700000 AMD **

108020 Լօր-օրգանների բիոպսիա բաց եղանակով

250000 AMD * 500000 AMD **

108021 Քթի խոռոչի նորագոյացությունների բիոպսիա

150000 AMD * 300000 AMD **

108022 Քթի հարակից խորոչների նորագ-ի պունկցիոն բիոպսիա

150000 AMD * 300000 AMD **

108023 Ըմպանի նորագոյացությունների բիոպսիա

150000 AMD * 300000 AMD **

108024 Կոկորդի նորագոյացությունների բիոպսիա

150000 AMD * 300000 AMD **

108025 Ականջի նորագոյացությունների բիոպսիա

150000 AMD * 300000 AMD **

108026 Բերանի խոռոչի նորագոյացությունների բիոպսիա

150000 AMD * 300000 AMD **

108027 Միջամտ LOR օրգ-ից արյունահոս դեպքում

150000 AMD * 300000 AMD **

108028 Լարինգեկտոմիա

1000000 AMD * 2000000 AMD **

ՈՐՈՎԱՅՆԻ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ԲԱՐՈՐԱԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

109001 Կարդիոպլաստիկա

450000 AMD * 900000 AMD **

109002 Ստոծանիական ճողվածքի պլաստիկա

500000 AMD * 1000000 AMD **

109003 Կերակրափողի մասնահատում

800000 AMD * 1600000 AMD **

109004 Կերակրափողի մասնահատում պլաստիկայով

1000000 AMD * 2000000 AMD **

109005 Ստամոքսաղիքային համակարգի պոլիպի հեռացում որովայնահատումով

350000 AMD * 700000 AMD **

109006 Ստամոքս-աղիքային բերանակցում առաջնային

350000 AMD * 700000 AMD **

109007 Ստամոքս-աղիքային բերանակցում հետին

300000 AMD * 600000 AMD **

109008 Ստամոքսի դիստալ մասնահատում

800000 AMD * 1600000 AMD **

109009 Ստամոքսի պրոքսիմալ մասնահատում

1000000 AMD * 2000000 AMD **

109010 Ցողունային վագոտոմիա -պիլորոպլաստիկա

450000 AMD * 900000 AMD **

109011 Փայծախի հեռացում

500000 AMD * 1000000 AMD **

109012 Մեծ ճարպոնի հեռացում

300000 AMD * 600000 AMD **

109013 Լյարդի եզրային մասնահատում

400000 AMD * 800000 AMD **

109014 Լյարդի բլթի մասնահատում

800000 AMD * 1600000 AMD **

109015 Պարազիտային և ոչ պարազիտային բշտի հեռացում

450000 AMD * 900000 AMD **

109016 Պարազիտային և ոչ պարազիտային բշտերի հեռացում

550000 AMD * 1100000 AMD **

109017 Լյարդի ատիպիկ մասնահատում

600000 AMD * 1200000 AMD **

109018 Լյարդի թարախակույտ

400000 AMD * 800000 AMD **

109019 Ընդհ, լեղածորանի դրենավորում

450000 AMD * 900000 AMD **

109020 Լեղապարկի հեռացում

350000 AMD * 700000 AMD **

109021 Լեղապարկ-աղիքային բերանակցում

450000 AMD * 900000 AMD **

109022 Լեղածորան-աղիքային բերանակցում

500000 AMD * 1000000 AMD **

109023 Լեղ-ի հեռ. լեղածորանի դրենավորմամբ

550000 AMD * 1100000 AMD **

109024 Ենթաստամոքսային գեղձի բշտի ներքին դրենավորմամբ

450000 AMD * 900000 AMD **

109025 Ենթաստամոքսային գեղձի բշտի հեռացում

500000 AMD * 1000000 AMD **

109026 Ենթաստամոքսային գեղձի դիստալ մասնահատում

700000 AMD * 1400000 AMD **

109027 Ոչ օրգանային բար, գոյաց-ի հեռ

600000 AMD * 1200000 AMD **

109028 12-մատնյա աղու կոնսերվատիվ բուժում

250000 AMD * 500000 AMD **

109029 Պանկրեատիտ խրոնիկական /կարճաժամկետ 3օր/

250000 AMD * 500000 AMD **

109030 Ճող-ի պլաստիկա տեղային հյուս-ով միակողմանի

300000 AMD * 600000 AMD **

109031 Ճող-ի պլաստիկա տեղային հյուս-ով երկողմանի

400000 AMD * 800000 AMD **

109032 Կրկնվող ճողվածքի վիրահատություններ

450000 AMD * 900000 AMD **

109033 Հետվիրահատական ճող-ի պլաստիկա 1-ին աստիճանի բարդության

300000 AMD * 600000 AMD **

109034 Հետվիրահատական ճող-ի պլաստիկա 2-րդաստիճանի բարդության

400000 AMD * 800000 AMD **

109035 Վերջնաղու լրիվ կամ ոչլրիվ խուղ-ի վիր. Բուժում

300000 AMD * 600000 AMD **

109036 Վերջնաղու բարդ խուղակի վիր. բուժում

350000 AMD * 700000 AMD **

109037 Սուր պարապրոկտիկի վիր. բուժում

250000 AMD * 500000 AMD **

109038 Հետ-քի հարակից շրջ-ի կոնդիմոլան-ի հեռ սահմ տեղ անզ

200000 AMD * 400000 AMD **

109039 Հետ-քի հարակից շրջ-ի կոնդիմոլան-ի հեռ տարծ ընդ անզ

250000 AMD * 500000 AMD **

109040 Ներքին և արտաքին արյունահոսող թութք

300000 AMD * 600000 AMD **

109041 Լապարասկոպիկ եղ-ով լեղապարկի հեռ

350000 AMD * 700000 AMD **

109042 Ախտորոշիչ լապարասկոպիա՝ բիոպսիայով և առանց

250000 AMD * 500000 AMD **

109043 Որդանման ելունի հեռացում/աբենկ

300000 AMD * 600000 AMD **

109044 Պոչուկի էպիթելային ուղիների հատում

280000 AMD * 560000 AMD **

109045 Աղիք-աղիքային բերանակցման ձևավորում

350000 AMD * 700000 AMD **

109046 Հաստաղիքային խուղակի ձևավորում

350000 AMD * 700000 AMD **

109047 Բարակ աղու մասնահատում

450000 AMD * 900000 AMD **

109048 Հաստ աղու մասնահատում

550000 AMD * 1100000 AMD **

109049 Ախտորոշիչ լապարոտոմիա ՝ բիոպսիայով և առանց

250000 AMD * 500000 AMD **

109050 Աղիքային խուղակի հեռ առանց որովայնահատման

300000 AMD * 600000 AMD **

109051 Աղիքայի խուղակի հեռ որովայնահատումով

550000 AMD * 1100000 AMD **

109052 Հեմիկոլէկտոմիա

650000 AMD * 1300000 AMD **

109053 Ուղիղ աղու էքստրիպացիա

1000000 AMD * 2000000 AMD **

109054 Վերջնաղիք հեշտոցային խուղակի վերացում

550000 AMD * 1100000 AMD **

109055 Աղիների համակցված մասնահատումներ

800000 AMD * 1600000 AMD **

109056 Հաստ և ուղիղ աղիների տրանսանալ վիրահատություններ

250000 AMD * 500000 AMD **

109057 Հաստ աղու ենթամբողջական հեռացում

800000 AMD * 1600000 AMD **

109058 Լապարատոմիա; Աղիքային անցանելիության վերականգնում

400000 AMD * 800000 AMD **

109059 Պերֆորատիվ խոցի վիրահատական բուժում

450000 AMD * 900000 AMD **

109060 Աղիների հիվ-ի կոնսերվատիվ բուժում մինչև 1 շաբաթ

250000 AMD * 500000 AMD **

109061 Որովայնային խոռոչի թարախակույտի բացազատում

350000 AMD * 700000 AMD **

109062 Էմբոլիզացիա հեմանգիոման-ի արգանդի միոման-ի դեպքում

500000 AMD * 1000000 AMD **

109063 Էմբոլիզացիա coil-ի արյունահոսությունների ժամանակ

500000 AMD * 1000000 AMD **

109064 Քիմաէմբոլիզացիա LIPOIDOLI միջոցով

500000 AMD * 1000000 AMD **

109065 Քիմիաէմբոլիզացիա SPHERA-ների միջոզով

500000 AMD * 1000000 AMD **

109066 Ռեգիոնար քիմիաթերապիա (առանց նյութածախսի)

120000 AMD * 240000 AMD **

109067 Պորտոկատի տեղ./ առանց կատետրի արժեքի/

120000 AMD * 240000 AMD **

109068 Լյարդի core բիոպսիա

170000 AMD * 340000 AMD **

109069 Ենթաստամոքսային գեղձի core բիոպսիա

250000 AMD * 500000 AMD **

109070 Ինվազիվ անգիոգրաֆիա

150000 AMD * 300000 AMD **

109071 Կպումների անջատում

400000 AMD * 800000 AMD **

109072 Լապարասկոպիկ եղանակով փայծախի հեռացում

570000 AMD * 1140000 AMD **

109073 Լապարասկոպիկ եղ-ով լյարդի եզրային մասնահատում

450000 AMD * 900000 AMD **

109074 Լապարասկոպիկ եղ-ով պարազի-ն և ոչ պարազ բշտերի հեռ

600000 AMD * 1200000 AMD **

109075 Լապարասկոպիկ եղանակով լյարդի թարախակույտի հեռացում

450000 AMD * 900000 AMD **

109076 Ընդհանուր լեղածորանի դրենավորում լապարասկոպիկ

500000 AMD * 1000000 AMD **

109077 Ճող-ի պլաստիկա լապարասկոպիկ (առանց ցանցի )

350000 AMD * 700000 AMD **

109078 Որդանման ելունի հեռացում լապարասկոպիկ եղանակով

350000 AMD * 700000 AMD **

109079 Լապարասկոպիկ եղանակով հեմիկոլեկտոմիա, (առանց կարող սարքերի արժեքի)

700000 AMD * 1400000 AMD **

109080 Լապարասկոպիկ եղանակով աղիք-ն անցանելի-ն վերականգ,

450000 AMD * 900000 AMD **

109081 Պերֆորատիվ խոցի վիրահատական բուժում լապարասկոպիկ

450000 AMD * 900000 AMD **

109082 Որովայնի խոռոչի թարախակույտի բացահատում լապարասկոպիկ

350000 AMD * 700000 AMD **

109083 Միջմաշկային միջլյարդային դրենավորում (առանց դրենաժների արժեքի)

250000 AMD * 500000 AMD **

109084 Լյարդի ատիպիկ մասնահատում լապարասկոպիկ եղանակով

800000 AMD * 1600000 AMD **

109085 Լապ․ եղ-ով սիգմայաձև աղու մասնահատում (առանց կարող սարքի արժեքի)

650000 AMD * 1300000 AMD **

109086 Էզոֆագոգաստրոդոուդենոսկոպիա վարիկոզ երակների լիգավորում ն/ե անզգ առանց լիգատորի արժեքի

150000 AMD * 300000 AMD **

109087 Ստամոքսաղիքային տրակտի ստենտավորում առանց ստենտի արժեքի

300000 AMD * 600000 AMD **

109088 Պերօրալ էնդոսկոպիկ գաստրոստոմայի ձևավորում առանց գաստրոստոմայի արժեքի

400000 AMD * 800000 AMD **

109089 Ստամոքս բալոնի տեղադրում առանց բալոնի արժեքի

200000 AMD * 400000 AMD **

109090 Ստամոքսաղիքային տրակտի նեղացումների բալոնային դիլատացիա ն/ե անզգայացմամբ

300000 AMD * 600000 AMD **

109091 Կոլոնոսկոպիա գիգանտ պոլիպի հեռացում ն/ե անզգայացմամբ

200000 AMD * 400000 AMD **

109092 Էնդոսկոպիկ սուբմուկոզ դիսեկցիա

250000 AMD * 500000 AMD **

109093 Էնդոսկոպիկ պապիլոսֆինկտերոտոմիա 1-ին աստիճանի բարդություն

300000 AMD * 600000 AMD **

109094 Էնդոսկոպիկ պապիլոսֆինկտերոտոմիա 2-րդ աստիճանի բարդություն

500000 AMD * 1000000 AMD **

109095 Էնդոսկոպիկ ռետրոգրադ խոլանգիոպանկրեատոգրաֆիա,Էնդոսկոպիկ պապիլոսֆինկտերոտոմիա

270000 AMD * 540000 AMD **

109096 Էնդոսկոպիկ ռետրոգրադ խոլանգիոպանկրեատոգրաֆիա,Էնդոսկոպիկ պապիլոսֆինկտերոտոմիա, խոլեդոխի դրենավորում

400000 AMD * 800000 AMD **

109097 ՈՒղիղ աղու ճաքի հատում, հեռացում,դոզավորված սվինգտերոտոմիա

250000 AMD * 500000 AMD **

109098 Ռեկտոպեքսիա

350000 AMD * 700000 AMD **

109100 Լապարասկոպիկ կոլոստոմայի տեղադրում

400000 AMD * 800000 AMD **

109101 Ինտրապերիտոնիալ քիմիաթերապիայի 1-ին կուրս (PIPAC)

300000 AMD * 600000 AMD **

109102 Ինտրապերիտոնիալ քիմիաթերապիայի կուրս(գերմանական սարքավորման արժեքը ներառյալ)

1500000 AMD * 3000000 AMD **

109103 Ինտրապերիտոնիալ քիմիաթերապիայի կուրս(ռուսական սարքավորման արժեքը ներառյալ)

1000000 AMD * 2000000 AMD **

109104 Պերիկարդի դրենավորում/ առանց դրենաժի արժեքի/

150000 AMD * 300000 AMD **

109105 Ժամանակավոր Ռիթմավարի իմպլանտացիա /առ. կատետրի արժեքի/

200000 AMD * 400000 AMD **

109106 Որովայնի առաջնային պատի խուղակի հեռացում առանց որովայնահատման

250000 AMD * 500000 AMD **

109107 Որովայնի առաջնային պատի խուղակի հեռացում որովայնահատումով

400000 AMD * 800000 AMD **

109108 Լեղուղիների միջմաշկային,մյիջլյարդային ստենտավորում

250000 AMD * 500000 AMD **

109109 Լեղուղիների դրենաժի փոխարինում/առանց դրենաժի արժեքի/

80000 AMD * 160000 AMD **

109110 Լյարդի օջախների աբլացիա 1-2 օջախ

530000 AMD * 1060000 AMD **

109111 Լյարդի օջախների աբլացիա3-5 օջախ

780000 AMD * 1560000 AMD **

109112 Ստամոքսի մասնահատում Sleeve

850000 AMD * 1700000 AMD **

109113 Lյարդի սեգմենտի կամ երկու սեգմենտների մասնահատում

800000 AMD * 1600000 AMD **

109114 Լյարդի բլթի հեռացում

1000000 AMD * 2000000 AMD **

109115 Որովայնի խոռոչի կիստաների միջմաշկային դրենավորում

120000 AMD * 240000 AMD **

ԷՍԹԵՏԻԿ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

110001 Սեպտոպլաստիկա I կարգի բարդության

240000 AMD * 480000 AMD **

110002 Սեպտոպլաստիկա II կարգի բարդության

300000 AMD * 600000 AMD **

110003 Սեպտոպլաստիկա III կարգի բարդության

350000 AMD * 700000 AMD **

110004 Ռինոպլաստիկա I կարգի բարդության

300000 AMD * 600000 AMD **

110005 Ռինոպլաստիկա II կարգի բարդության

400000 AMD * 800000 AMD **

110006 Ռինոպլաստիկա III կարգի բարդության

500000 AMD * 1000000 AMD **

110007 Ռինոսեպտոպլաստիկա I կարգի բարդության /ընդհանուր անզգայացմամբ/

350000 AMD * 700000 AMD **

110008 Ռինոսեպտոպլաստիկա II կարգի բարդության /ընդհանուր անզգայացմամբ/

450000 AMD * 900000 AMD **

110009 Ռինոսեպտոպլաստիկա III կարգի բարդության/ ընդհանուր անզգայացմամբ/

500000 AMD * 1000000 AMD **

110010 Օտոպլաստիկա I կարգի բարդության /տեղային անզգայացմամբ/

200000 AMD * 400000 AMD **

110011 Օտոպլաստիկա II կարգի բարդության /տեղային անզգայացմամբ/

250000 AMD * 500000 AMD **

110012 Օտոպլաստիկա III կարգի բարդության /տեղային անզգայացմամբ/

300000 AMD * 600000 AMD **

110013 Բլեֆարոպլաստիկա միայն վերին կամ ստորին կոպի I կարգի բարդության/տեղային անզգայացմամբ/

150000 AMD * 300000 AMD **

110014 Բլեֆարոպլաստիկա միայն վերին կամ ստորին կոպի II կարգի բարդության/տեղային անզգայացմամբ/

180000 AMD * 360000 AMD **

110015 Բլեֆարոպլաստիկա միայն վերին կամ ստորին կոպի III կարգի բարդության/տեղային անզգայացմամբ/

230000 AMD * 460000 AMD **

110016 Բլեֆարոպլաստիկա միայն վերին կամ ստորին կոպի I կարգի բարդության /ընդհանուր անզգայացմամբ/

180000 AMD * 360000 AMD **

110017 Բլեֆարոպլաստիկա միայն վերին կամ ստորին կոպի II կարգի բարդության /տեղային անզգայացմամբ/

230000 AMD * 460000 AMD **

110018 Բլեֆարոպլաստիկա միայն վերին կամ ստորին կոպի III կարգի բարդության / ընդհանուր անզգայացմամբ/

280000 AMD * 560000 AMD **

110019 Լիպոսակցիա I կարգի բարդության / ընդհանուր անզգայացմամբ/ 1զոնա

200000 AMD * 400000 AMD **

110020 Լիպոսակցիա II կարգի բարդության / ընդհանուր անզգայացմամբ/ 1 զոնա

270000 AMD * 540000 AMD **

110021 Լիպոսակցիա III կարգի բարդության / ընդհանուր անզգայացմամբ/ 1 զոնա

350000 AMD * 700000 AMD **

110022 Շրջանաձև բլեֆարոպլաստիկա I կարգի բարդության /տեղ. անզգ./

250000 AMD * 500000 AMD **

110023 Շրջանաձև բլեֆարոպլաստիկա II կարգի բարդության /տեղ. անզգ./

320000 AMD * 640000 AMD **

110024 Շրջանաձև բլեֆարոպլաստիկա III կարգի բարդության /տեղ. անզգ./

370000 AMD * 740000 AMD **

110025 Շրջանաձև բլեֆարոպլաստիկա I կարգի բարդության /ընդ. անզգ./

300000 AMD * 600000 AMD **

110026 Շրջանաձև բլեֆարոպլաստիկա II կարգի բարդության/ընդ. անզգ./

350000 AMD * 700000 AMD **

110027 Շրջանաձև բլեֆարոպլաստիկա IIIկարգի բարդության /ընդ. անզգ./

400000 AMD * 800000 AMD **

110028 Աբդոմինոպլաստիկա առանց պորտի տեղափոխման I կարգի բարդության

300000 AMD * 600000 AMD **

110029 Աբդոմինոպլաստիկա առանց պորտի տեղափոխման II կարգի բարդության

350000 AMD * 700000 AMD **

110030 Աբդոմինոպլաստիկա առանց պորտի տեղափոխման III կարգի բարդության

400000 AMD * 800000 AMD **

110031 Աբդոմինոպլաստիկա պորտի տեղափոխումով I կարգի բարդության

350000 AMD * 700000 AMD **

110032 Աբդոմինոպլաստիկա պորտի տեղափոխումով II կարգի բարդության

400000 AMD * 800000 AMD **

110033 Աբդոմինոպլաստիկա պորտի տեղափոխումով III կարգի բարդության

450000 AMD * 900000 AMD **

110034 Քթի երկրորդային վիրահատություն I կարգի բարդության

500000 AMD * 1000000 AMD **

110035 Քթի երկրորդային վիրահատություն II կարգի բարդության

550000 AMD * 1100000 AMD **

110036 Քթի երկրորդային վիրահատություն III կարգի բարդության

650000 AMD * 1300000 AMD **

110037 Քթի երկրորդային վիրահատություն աուտոտրանսպլանտատով՝ I կարգի բարդության

550000 AMD * 1100000 AMD **

110038 Քթի երկրորդային վիրահատություն աուտոտրանսպլանտատով՝ II կարգի բարդության

700000 AMD * 1400000 AMD **

110039 Քթի երկրորդային վիրահատություն աուտոտրանսպլանտատով՝ III կարգի բարդության

850000 AMD * 1700000 AMD **

110040 Տարածիչ ջլի վերականգնում 1 (մեկ) հատ տեղային անզգայացմամբ

80000 AMD * 1600000 AMD **

110041 Տարածիչ ջլի վերականգնում 2-ի դեպքւմ տեղային անզգայացմամբ

150000 AMD * 300000 AMD **

110042 Տարածիչ ջլի վերականգնում 2-ի աց ավել դեպքում տեղային անզգայացմամբ

220000 AMD * 440000 AMD **

110043 Տարածիչ ջլի վերականգնում 1 (մեկ) հատ ընդհանուր անզգայացմամբ

180000 AMD * 360000 AMD **

110044 Տարածիչ ջլի վերականգնում 2-ի դեպքում ընդհանուր անզգայացմամբ

250000 AMD * 500000 AMD **

110045 Տարածիչ ջլի վերականգնում 2-ի աց ավել դեպքում ընդհանուր անզգայացմամբ

350000 AMD * 700000 AMD **

110046 Տարածիչ ջլի վերականգնում 1 (մեկ) հատ տեղային անզգայացմամբ հին դեպք(2 շաբաթ և ավելին)

180000 AMD * 360000 AMD **

110047 Տարածիչ ջլի վերականգնում 2-ի դեպքւմ տեղային անզգայացմամբ հին դեպք (2 շաբաթ և ավելին)

250000 AMD * 500000 AMD **

110048 Տարածիչ ջլի վերականգնում 2-ի աց ավել դեպքում տեղային անզգայացմամբ հին դեպք(2 շաբաթ և ավելին)

320000 AMD * 640000 AMD **

110049 Տարածիչ ջլի վերականգնում 1 (մեկ) հատ տընդհանուր անզգայացմամբ հին դեպք (2 շաբաթ)

280000 AMD * 560000 AMD **

110050 Տարածիչ ջլի վերականգնում 2-ի դեպքւմ ընդհանուր անզգայացմամբ հին դեպք (2 շաբաթ)

350000 AMD * 700000 AMD **

110051 Տարածիչ ջլի վերականգնում 2-ի աց ավել դեպքում ընդհանուր անզգայացմամբ հին դեպք (2 շաբաթ)

420000 AMD * 840000 AMD **

110052 Ծալիչ ջլի վերականգնում 1 (մեկ) հատ տեղային անզգայացմամբ

110000 AMD * 220000 AMD **

110053 Ծալիչ ջլի վերականգնում 2-ի դեպքւմ տեղային անզգայացմամբ

180000 AMD * 360000 AMD **

110054 Ծալիչ ջլի վերականգնում 2-ի աց ավել դեպքում տեղային անզգայացմամբ

250000 AMD * 500000 AMD **

110055 Ծալիչ ջլի վերականգնում 1 (մեկ) հատ տնդհանուր անզգայացմամբ

210000 AMD * 420000 AMD **

110056 Ծալիչ ջլի վերականգնում 2-ի դեպքում ընդհանուր անզգայացմամբ

280000 AMD * 560000 AMD **

110057 Ծալիչ ջլի վերականգնում 2-ի աց ավել դեպքում ընդհանուր անզգայացմամբ

350000 AMD * 700000 AMD **

110058 Ծալիչ ջլի վերականգնում 1 (մեկ) հատ տեղային անզգայացմամբ հին դեպք (2 շաբաթ և ավելի)

210000 AMD * 420000 AMD **

110059 Ծալիչ ջլի վերականգնում 2-ի դեպքւմ տեղային անզգայացմամբ հին դեպք (2 շաբաթ և ավելի)

280000 AMD * 560000 AMD **

110060 Ծալիչ ջլի վերականգնում 2-ի աց ավել դեպքում տեղային անզգայացմամբ հին դեպք (2 շաբաթ և ավելի)

350000 AMD * 700000 AMD **

110061 Ծալիչ ջլի վերականգնում 1 (մեկ) հատ տընդհանուր անզգայացմամբ հին դեպք (2 շաբաթ և ավելի)

310000 AMD * 620000 AMD **

110062 Ծալիչ ջլի վերականգնում 2-ի դեպքւմ ընդհանուր անզգայացմամբ հին դեպք (2 շաբաթ և ավելի)

380000 AMD * 760000 AMD **

110063 Ծալիչ ջլի վերականգնում 2-ի աց ավել դեպքում ընդհանուր անզգայացմամբ հին դեպք (2 շաբաթ և ավելի)

450000 AMD * 900000 AMD **

110064 Ռեդուկցիոն մամոպլաստիկա 1-ին կարգի բարդության (ընդհ. անզգայացմամբ)

450000 AMD * 900000 AMD **

110065 Ռեդուկցիոն մամոպլաստիկա 2-րդ կարգի բարդության (ընդհ. անզգայացմամբ)

600000 AMD * 1200000 AMD **

110066 Ռեդուկցիոն մամոպլաստիկա 3-րդ կարգի բարդության (ընդհ. անզգայացմամբ)

800000 AMD * 1600000 AMD **

110067 Մամոպաստիկա իմպլանտով 1-ին կարգի բարդության

500000 AMD * 1000000 AMD **

110068 Մամոպաստիկա իմպլանտով 2-րդ կարգի բարդության

700000 AMD * 1400000 AMD **

110069 Մամոպաստիկա իմպլանտով 3-րդ կարգի բարդության

900000 AMD * 1800000 AMD **

110070 Արեոլայի պլաստիկա 1-ին կարգի բարդության (տեղային անզգայացմամբ)

250000 AMD * 500000 AMD **

110071 Արեոլայի պլաստիկա 2-րդ կարգի բարդության (տեղային անզգայացմամբ)

350000 AMD * 700000 AMD **

110072 Արեոլայի պլաստիկա 3-րդ կարգի բարդության (տեղային անզգայացմամբ)

450000 AMD * 900000 AMD **

110073 Արեոլայի պլաստիկա 1-ին կարգի բարդության (ընդհ.անզգայացմամբ)

350000 AMD * 700000 AMD **

110074 Արեոլայի պլաստիկա 2-րդ կարգի բարդության (ընդհ.անզգայացմամբ)

450000 AMD * 900000 AMD **

110075 Արեոլայի պլաստիկա 3-րդ կարգի բարդության (ընդհ.անզգայացմամբ)

550000 AMD * 1100000 AMD **

110076 Կրծքագեղձի մեծացում սեփական ճարպով 1-ին կարգի բարդության

450000 AMD * 900000 AMD **

110077 Կրծքագեղձի մեծացում սեփական ճարպով 2-րդ կարգի բարդության

600000 AMD * 1200000 AMD **

110078 Կրծքագեղձի մեծացում սեփական ճարպով 3-րդ կարգի բարդության

850000 AMD * 1700000 AMD **

110079 Հետվիրահատական սպիների հեռացում I աստիճանի բարդության

200000 AMD * 400000 AMD **

110080 Հետվիրահատական սպիների հեռացում II աստիճանի բարդության

300000 AMD * 600000 AMD **

110081 Հետվիրահատական սպիների հեռացում III աստիճանի բարդության

400000 AMD * 800000 AMD **

110082 Ուրվագծային դեֆորմացիայի շտկում սեփական ճարպով ընդհանուր անզգայացմամբ I աստիճանի բարդության

220000 AMD * 440000 AMD **

110083 Ուրվագծային դեֆորմացիայի շտկում սեփական ճարպով ընդհանուր անզգայացմամբ II աստիճանի բարդության

270000 AMD * 540000 AMD **

110084 Ուրվագծային դեֆորմացիայի շտկում սեփական ճարպով ընդհանուր անզգայացմամբ III աստիճանի բարդության

350000 AMD * 700000 AMD **

ԲԱՐՈՐԱԿ ԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ

111001 Ճառ. բուժ. մաշկի կելոիդ

150000 AMD * 300000 AMD **

111002 Ճառ. բուժ. մաշկի կերասոականտոմա

250000 AMD * 500000 AMD **

111003 Ճառ. բուժ. փափուկ հյուս-ի կրունկոսկրերի/շպոր/

120000 AMD * 240000 AMD **

111004 Գլխուղեղի բարորակ գոյ․-ն ճառագայթային բուժում

800000 AMD * 1600000 AMD **

111005 Ճառ. բուժ.ծայրամասայիննյարդ-ին համակարգի տրիգեմինի

150000 AMD * 300000 AMD **

111006 Հետ ճառագայթային բարդությունների սիմպտոմատիկ բուժում

150000 AMD * 300000 AMD **

111007 Ճառ․ բուժում ELEKTA սարքով 1 սեանս

25000 AMD * 50000 AMD **

111008 Ճառ․ բուժում TERAGAM սարքով 1 սեանս

20000 AMD * 40000 AMD **

111009 Ցուցակով չնախատեսված դեպքերի ժամանակ

25000 AMD * 50000 AMD **

111010 3D բրախիթերապիա-քիչ ինվազիվ վիրահատական միջամտություն ՝ ն/ե կամ ողնուղեղային անզգայացման պայմաններում ապլիկատորների տեղադրումով,ռադիոլոգիական հսկողությամբ և պլանավորումով 1-ին սեանս

240000 AMD * 480000 AMD **

111011 3D բրախիթերապիա-քիչ ինվազիվ վիրահատական միջամտություն ՝ ն/ե կամ ողնուղեղային անզգայացման պայմաններում ապլիկատորների տեղադրումով,ռադիոլոգիական հսկողությամբ և պլանավորումով յուրաքանչյուր հաջորդինը

200000 AMD * 400000 AMD **

111012 3D հետվիրահատական բրախիթերապիա -ն/ե կամ տեղային անզգայացման պայմաններում՝ ապլիկատորների տեղադրումով,ռ/գ պլանավորումով

100000 AMD * 200000 AMD **

ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱՅԻ ՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

113001 Պալիատիվ բուժ. օգնություն/1 օրը/

15000 AMD * 30000 AMD **

113002 Նյարդերի բարակ ասեղային ռադիոհաճախային աբլացիա

200000 AMD * 400000 AMD **

113003 Էպիդուրալ պորտ-կատետրի տեղադրում

200000 AMD * 400000 AMD **

ԱՆՈԹԱՅԻՆ ԵՎ ԷՆԴՈՎԱՍԿՈՒԼՅԱՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

114001 Կոմբինացված ֆլեբէկտոմիա 1 ս/վ-ի վրա

330000 AMD * 660000 AMD **

114002 Կոմբինացված ֆլեբէկտոմիա 2 ս/վ-ի վ

500000 AMD * 1000000 AMD **

114003 Էնդովենոզ լազերային թերմոաբլացիա 1ս/վ-ի վրա

350000 AMD * 700000 AMD **

114004 Էնդովենոզ լազերային թերմոաբլացիա 2 ս/վ-ի վրա

550000 AMD * 1100000 AMD **

114005 Կրոսէկտոմիա միակողմանի

200000 AMD * 400000 AMD **

114006 Կրոսէկտոմիա երկկողմանի

300000 AMD * 600000 AMD **

114007 Կավա ֆիլտրի իմպլանտացիա ստորին սիներակում

300000 AMD * 600000 AMD **

114008 Էնդովասկուլյար վիրահատություն մինչև 2 բալոնի կիրառմամ

800000 AMD * 1600000 AMD **

114009 Անգիոպլաստիկայի ժամանակ յուրաքանչյուր ավել բալոն

150000 AMD * 300000 AMD **

114010 Անգիոպլաստիկայի ժամանակ յուրաքանչյուր դեղապատ բալոն

200000 AMD * 400000 AMD **

114011 Անգիոպլաստիկայի ժամանակ յուրաքանչյուր ստենտ

300000 AMD * 600000 AMD **

114012 Անգիոպլաստիկայի ժամանակ յուրաքանչյուր ստենտ SUPERA․

550000 AMD * 1100000 AMD **

114013 Ազդր-ծնկափոսային շունտավորում առանց պրոթեզի արժեքի

800000 AMD * 1600000 AMD **

114014 Ազդր-ազդրային խաչաձև շունտավորում առանց պրոթեզի արժեքի

800000 AMD * 1600000 AMD **

114015 Ազդրային զարկերակների պլաստիկա առանց պրոթեզի արժեքի

350000 AMD * 700000 AMD **

114016 Ամպուտացիա (մատ)

100000 AMD * 200000 AMD **

114017 Ամպուտացիա (ոտնաթաթի)

150000 AMD * 300000 AMD **

114018 Ամպուտացիա (ազդր, սրունք, վերին վերջույթ)

300000 AMD * 600000 AMD **

114019 Թրոմբէկտոմիա, էմբոլէկտոմիա

300000 AMD * 600000 AMD **

114020 Աորտո-ազդրային բիֆուրկացիոն շունտավորում առանց պրոթեզի արժեքի

1350000 AMD * 2700000 AMD **

114021 Աորտո-զստային բիֆուրկացիոն շունտավորում առանց պրոթեզի արժեքի

1350000 AMD * 2700000 AMD **

114022 Անոթային վնասվածքներ

520000 AMD * 1040000 AMD **

114023 Աորտայի անևրիզմայի ռեզեկցիա առանց պրոթեզի արժեքի

1500000 AMD * 3000000 AMD **

114024 Էքստրաանատոմիական շունտավորում առանց պրոթեզի արժեքի

700000 AMD * 1400000 AMD **

114025 Պերիֆերիկ զարկերակների անևրիզմաների ռեզեկցիա առանց պրոթեզի արժեքի

600000 AMD * 1200000 AMD **

114026 Երակային պաթոլոգիաներով պացիենտների կոնսերվատիվ բուժման 1 օրվա արժեք

25000 AMD * 50000 AMD **

114027 Զարկերակային պաթոլոգիաներով պացիենտների կոնսերվատիվ բուժման 1 օրվա արժեք

35000 AMD * 70000 AMD **

114028 Էնդովասկուլյար վիրահատություն 1 զարկերակ գործիքակազմի

750000 AMD * 1500000 AMD **

114029 Էնդովասկուլյար վիրահատություն 2 զարկերակ գործիքակազմի

850000 AMD * 1700000 AMD **

114030 Էնդովասկուլյար վիրահատություն համակցված դեպքերում առանց գործիքակազմի

1200000 AMD * 2400000 AMD **

114031 Էնդովասկուլյար վիրահատություն բարդացած դեպքերում առանց գործիքակազմի

850000 AMD * 1700000 AMD **

114032 Էնդովասկուլյար վիրահատություն 3 ևավել զարկերակներ առանց գործիքակազմի

1000000 AMD * 2000000 AMD **

ՀՅՈՒՄՆ ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԿ ՌԻՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

115001 Վերին կոպերի դերմատոխալազիս, փափուկ հյուսվածքային դեֆիցիտ 1-ին կատեգորիա

200000 AMD * 400000 AMD **

115002 Վերին կոպերի դերմատոխալազիս, փափուկ հյուսվածքային դեֆիցիտ 2-րդ կատեգորիա

350000 AMD * 700000 AMD **

115003 Վերին կոպերի դերմատոխալազիս, փափուկ հյուսվածքային դեֆիցիտ 3-րդ կատեգորիա

550000 AMD * 1100000 AMD **

115004 Հոնքերի իջեցում 1-ին կատեգորիա

150000 AMD * 300000 AMD **

115005 Հոնքերի իջեցում 2-րդ կատեգորիա

250000 AMD * 500000 AMD **

115006 Հոնքերի իջեցում 3-րդ կատեգորիա

450000 AMD * 900000 AMD **

115007 Դակրիոցիստոռինոստոմիա միակողմանի1-ին կատեգորիա

40000 AMD * 80000 AMD **

115008 Թմբկաթաղանթի հատում (միրինգոտոմիա), թմբկախորշի շունտավորում 3_րդ կատեգորիա

280000 AMD * 560000 AMD **

115009 Գլխի, դեմքի, ականջախեցիների, պարանոցի փոքր ծավալի նորագոյացումների հեռացում 3_րդ կատեգորիա

280000 AMD * 560000 AMD **

115010 Քթային արյունահոսության դադարեցում 3_րդ կատեգորիա

280000 AMD * 560000 AMD **

115011 Քթածայրի շտկում 3_րդ կատեգորիա

350000 AMD * 700000 AMD **

115012 Քթոսկրերի ռեդրեսացիա 3_րդ կատեգորիա

280000 AMD * 560000 AMD **

115013 Մանկական Քթի ստորին խեցիների մշակում (լատերոպոզիցիա, կոագուլյացիա) 2_րդ կատեգորիա

100000 AMD * 200000 AMD **

115014 Մանկական Քթի ստորին խեցիների մշակում (լատերոպոզիցիա, կոագուլյացիա)3_րդ կատեգորիա

170000 AMD * 340000 AMD **

115015 Մանկական Քթի միջնապատի շտկում (ռեդրեսացիա)1_ին կատեգորիա

60000 AMD * 120000 AMD **

115016 Մանկական Քթի միջնապատի շտկում (ռեդրեսացիա) 2_րդ կատեգորիա

100000 AMD * 200000 AMD **

115017 Մանկական Քթի միջնապատի շտկում (ռեդրեսացիա) 3_րդ կատեգորիա

150000 AMD * 300000 AMD **

115018 Մանկական Գլխի, դեմքի, ականջախեցիների, պարանոցի վնասվածքների, վերքերի մշակում 3_րդ կատեգորիա

150000 AMD * 300000 AMD **

115019 Նավիգատոր սարքի կիրառումը քթի հարակից խոռոչների ներդիտական միջամտությունների ժամանակ 1_ին կատեգորիա

50000 AMD * 100000 AMD **

115020 Նավիգատոր սարքի կիրառումը քթի հարակից խոռոչների ներդիտական միջամտությունների ժամանակ2_րդ կատեգորիա

100000 AMD * 200000 AMD **

115021 Նավիգատոր սարքի կիրառումը քթի հարակից խոռոչների ներդիտական միջամտությունների ժամանակ 3_րդ կատեգորիա

200000 AMD * 400000 AMD **

115022 Քմային նշիկների հեռացում (տոնզիլէկտոմիա )1_ին կատեգորիա

50000 AMD * 100000 AMD **

115023 Քմային նշիկների հեռացում (տոնզիլէկտոմիա )2_րդ կատեգորիա

200000 AMD * 400000 AMD **

115024 Քմային նշիկների հեռացում (տոնզիլէկտոմիա ) 3_րդ կատեգորիա

300000 AMD * 600000 AMD **

115025 Պարանոցի միջին, կողմնայն բուշտի (կիստայի) հեռացում 1_ին կատեգորիա

120000 AMD * 240000 AMD **

115026 Պարանոցի միջին, կողմնայն բուշտի (կիստայի) հեռացում 2_րդ կատեգորիա

200000 AMD * 400000 AMD **

115027 Պարանոցի միջին, կողմնայն բուշտի (կիստայի) հեռացում 3_րդ կատեգորիա

320000 AMD * 640000 AMD **

115028 Քթի և հարակից խոռոչների ներդիտական (էնդոսկոպիկ) ֆունկցիոնալ միջամտություն1_ին կատեգորիա

100000 AMD * 200000 AMD **

115029 Քթի և հարակից խոռոչների ներդիտական (էնդոսկոպիկ) ֆունկցիոնալ միջամտություն2_րդ կատեգորիա

200000 AMD * 400000 AMD **

115030 Քթի և հարակից խոռոչների ներդիտական (էնդոսկոպիկ) ֆունկցիոնալ միջամտություն 3_րդ կատեգորիա

300000 AMD * 600000 AMD **

115031 Մանկական- Քթային արյունահոսության դադարեցում ընդհանուր անզգայացումով 3_րդ կատեգորիա

150000 AMD * 300000 AMD **

115032 Մանկական- Կոկորդի, կերակրափողի օտար մարմնի հեռացում 3_րդ կատեգորիա

120000 AMD * 240000 AMD **

115033 Մեծահասակներ- Կոկորդի նորագոյացումների հեռացում 3_րդ կատեգորիա

130000 AMD * 260000 AMD **

115034 Մեծահասակներ- Քթի միջնապատի շտկում 3_րդ կատեգորիա

160000 AMD * 320000 AMD **

115035 Մեծահասակներ- Գլխի, դեմքի, ականջախեցիների, պարանոցի վնասվածքների վերքերի մշակում 3_րդ կատեգորիա

160000 AMD * 320000 AMD **

115036 Մեծահասակներ- Քմային նշիկների հեռացում (տոնզիլէկտոմիա)1_ին կատեգորիա

50000 AMD * 100000 AMD **

115037 Մեծահասակներ- Քմային նշիկների հեռացում (տոնզիլէկտոմիա)2_րդ կատեգորիա

90000 AMD * 180000 AMD **

115038 Մեծահասակներ- Քմային նշիկների հեռացում (տոնզիլէկտոմիա) 3_րդ կատեգորիա

200000 AMD * 400000 AMD **

115039 Մանկական- Քիթըմպանային նշիկի հեռացում (ադենոտոմիա)1_ին կատեգորիա

50000 AMD * 100000 AMD **

115040 Մանկական- Քիթըմպանային նշիկի հեռացում (ադենոտոմիա)2_րդ կատեգորիա

90000 AMD * 180000 AMD **

115041 Մանկական- Քիթըմպանային նշիկի հեռացում (ադենոտոմիա) 3_րդ կատեգորիա

140000 AMD * 280000 AMD **

115042 Մեծահասակներ- Քթի ստորին խեցիների մշակում (ընդհանուր անզգայացումով)3_րդ կատեգորիա

140000 AMD * 280000 AMD **

115043 Մեծահասակներ- Կոկորդի, կերակրափողի օտար մարմնի հեռացում 3_րդ կատեգորիա

180000 AMD * 360000 AMD **

115044 Քթի ստորին խեցիների մասնահատում (կոնխոտոմիա)3_րդ կատեգորիա

180000 AMD * 360000 AMD **

115045 Մեծահասակներ- Քթոսկրերի շտկում (ռեդրեսացիա)3_րդ կատեգորիա

120000 AMD * 240000 AMD **

115046 Մեծահասակներ- Քթային արյունահոսության դադարեցում ընդհանուր անզգայացումով 3_րդ կատեգորիա

180000 AMD * 360000 AMD **

115047 Վերծնոտային (հայմորյան) խոռոչի արմատական վիրահատություն1_ին կատեգորիա

80000 AMD * 160000 AMD **

115048 Վերծնոտային (հայմորյան) խոռոչի արմատական վիրահատություն 2_րդ կատեգորիա

160000 AMD * 320000 AMD **

115049 Վերծնոտային (հայմորյան) խոռոչի արմատական վիրահատություն 3_րդ կատեգորիա

240000 AMD * 480000 AMD **

115050 Արտաքին քթի ոսկրերի շտկում (ռեդրեսացիա), քթի միջնապատի շտկում (ռեդրեսացիա) 1_ին կատեգորիա

80000 AMD * 160000 AMD **

115052 Արտաքին քթի ոսկրերի շտկում (ռեդրեսացիա), քթի միջնապատի շտկում (ռեդրեսացիա)3_րդ կատեգորիա

320000 AMD * 640000 AMD **

115053 Ականջախեցու բնածին բշտի, խուղակի հեռացում1_ին կատեգորիա

80000 AMD * 160000 AMD **

115054 Ականջախեցու բնածին բշտի, խուղակի հեռացում2_րդ կատեգորիա

160000 AMD * 320000 AMD **

115055 Ականջախեցու բնածին բշտի, խուղակի հեռացում 3_րդ կատեգորիա

240000 AMD * 480000 AMD **

115056 Քթի միջնապատի ենթալորձաթաղանթային շտկում (սեպտոպլաստիկա)1_ին կատեգորիա

80000 AMD * 160000 AMD **

115057 Քթի միջնապատի ենթալորձաթաղանթային շտկում (սեպտոպլաստիկա)2_րդ կատեգորիա

160000 AMD * 320000 AMD **

115058 Քթի միջնապատի ենթալորձաթաղանթային շտկում (սեպտոպլաստիկա) 3_րդ կատեգորիա

320000 AMD * 640000 AMD **

115059 Պարանոցի միջին, կողմնային բուշտի հեռացում1_ին կատեգորիա

80000 AMD * 160000 AMD **

115060 Պարանոցի միջին, կողմնային բուշտի հեռացում 2_րդ կատեգորիա

160000 AMD * 320000 AMD **

115061 Պարանոցի միջին, կողմնային բուշտի հեռացում 3_րդ կատեգորիա

180000 AMD * 360000 AMD **

115062 Մաղոսկրի(էթմոիդալ) խորշիկների հատում - Էթմոիդէկտոմիա1_ին կատեգորիա

60000 AMD * 120000 AMD **

115063 Մաղոսկրի(էթմոիդալ) խորշիկների հատում - Էթմոիդէկտոմիա 2_րդ կատեգորիա

120000 AMD * 240000 AMD **

115064 Մաղոսկրի(էթմոիդալ) խորշիկների հատում - Էթմոիդէկտոմիա 3_րդ կատեգորիա

180000 AMD * 360000 AMD **

115065 Ճակատային խոռոչի արմատական վիրահատություն 1_ին կատեգորիա

60000 AMD * 120000 AMD **

115066 Ճակատային խոռոչի արմատական վիրահատություն 2_րդ կատեգորիա

120000 AMD * 240000 AMD **

115067 Ճակատային խոռոչի արմատական վիրահատություն 3_րդ կատեգորիա

180000 AMD * 360000 AMD **

115068 Քթածայրի շտկում (պլաստիկա)1_ին կատեգորիա

60000 AMD * 120000 AMD **

115069 Քթածայրի շտկում (պլաստիկա)2_րդ կատեգորիա

120000 AMD * 240000 AMD **

115070 Քթածայրի շտկում (պլաստիկա)3_րդ կատեգորիա

180000 AMD * 360000 AMD **

115071 Քթամեջքի շտկում (պլաստիկա)1_ին կատեգորիա

60000 AMD * 120000 AMD **

115072 Քթամեջքի շտկում (պլաստիկա)2_րդ կատեգորիա

120000 AMD * 240000 AMD **

115073 Քթամեջքի շտկում (պլաստիկա) 3_րդ կատեգորիա

180000 AMD * 360000 AMD **

115074 Ճակատային խոռոչի ներդիտական (էնդոսկոպիկ) ֆունկցիոնալ միջամտություն1_ին կատեգորիա

60000 AMD * 120000 AMD **

115075 Ճակատային խոռոչի ներդիտական (էնդոսկոպիկ) ֆունկցիոնալ միջամտություն 2_րդ կատեգորիա

120000 AMD * 240000 AMD **

115076 Ճակատային խոռոչի ներդիտական (էնդոսկոպիկ) ֆունկցիոնալ միջամտություն 3_րդ կատեգորիա

180000 AMD * 360000 AMD **

115077 Հիմային խոռոչի ներդիտական (էնդոսկոպիկ) ֆունկցիոնալ միջամտություն1_ին կատեգորիա

60000 AMD * 120000 AMD **

115078 Հիմային խոռոչի ներդիտական (էնդոսկոպիկ) ֆունկցիոնալ միջամտություն 2_րդ կատեգորիա

120000 AMD * 240000 AMD **

115079 Հիմային խոռոչի ներդիտական (էնդոսկոպիկ) ֆունկցիոնալ միջամտություն 3_րդ կատեգորիա

180000 AMD * 360000 AMD **

115080 Ականջախեցիների շտկում (օտոպլաստիկա1_ին կատեգորիա

180000 AMD * 360000 AMD **

115081 Ականջախեցիների շտկում (օտոպլաստիկա 2_րդ կատեգորիա

300000 AMD * 600000 AMD **

115082 Ականջախեցիների շտկում (օտոպլաստիկա3_րդ կատեգորիա

450000 AMD * 900000 AMD **

115083 Քմային նշիկների հեռացում լազերով (տոնզիլէկտոմիա)1_ին կատեգորիա

100000 AMD * 200000 AMD **

115084 Քմային նշիկների հեռացում լազերով (տոնզիլէկտոմիա) 2_րդ կատեգորիա

180000 AMD * 360000 AMD **

115085 Քմային նշիկների հեռացում լազերով (տոնզիլէկտոմիա)3_րդ կատեգորիա

280000 AMD * 560000 AMD **

115086 Արտաքին լսողական անցուղու նեղացման, գերաճի (էկզոստոզի), գոյացումների հեռացում1_ին կատեգորիա

150000 AMD * 300000 AMD **

115087 Արտաքին լսողական անցուղու նեղացման, գերաճի (էկզոստոզի), գոյացումների հեռացում2_րդ կատեգորիա

250000 AMD * 500000 AMD **

115088 Արտաքին լսողական անցուղու նեղացման, գերաճի (էկզոստոզի), գոյացումների հեռացում 3_րդ կատեգորիա

350000 AMD * 700000 AMD **

115089 Քթի խոռոչի և հարքթային խոռոչների համակցված ներդիտական (էնդոսկոպիկ) ֆունկցիոնալ միջամտություն 1_ին կատեգորիա

130000 AMD * 260000 AMD **

115090 Քթի խոռոչի և հարքթային խոռոչների համակցված ներդիտական (էնդոսկոպիկ) ֆունկցիոնալ միջամտություն 2_րդ կատեգորիա

260000 AMD * 520000 AMD **

115091 Քթի խոռոչի և հարքթային խոռոչների համակցված ներդիտական (էնդոսկոպիկ) ֆունկցիոնալ միջամտություն 3_րդ կատեգորիա

390000 AMD * 780000 AMD **

115092 Արտաքին քթի բրգի շտկում (ռինոպլաստիկա) 1_ին կատեգորիա

250000 AMD * 500000 AMD **

115093 Արտաքին քթի բրգի շտկում (ռինոպլաստիկա)2_րդ կատեգորիա

350000 AMD * 700000 AMD **

115094 Արտաքին քթի բրգի շտկում (ռինոպլաստիկա)3_րդ կատեգորիա

450000 AMD * 900000 AMD **

115095 Դեմքի, պարանոցի մաշկի ձգում (ֆեյսլիֆտինգ) 1_ին կատեգորիա

250000 AMD * 500000 AMD **

115096 Դեմքի, պարանոցի մաշկի ձգում (ֆեյսլիֆտինգ)2_րդ կատեգորիա

350000 AMD * 700000 AMD **

115097 Դեմքի, պարանոցի մաշկի ձգում (ֆեյսլիֆտինգ)3_րդ կատեգորիա

500000 AMD * 1000000 AMD **

115098 Արտաքին քթի բրգի և քթի միջնապատի շտկում (ռինոսեպտոպլաստիկա) 1_ին կատեգորիա

300000 AMD * 600000 AMD **

115099 Արտաքին քթի բրգի և քթի միջնապատի շտկում (ռինոսեպտոպլաստիկա)2_րդ կատեգորիա

600000 AMD * 1200000 AMD **

115100 Արտաքին քթի բրգի և քթի միջնապատի շտկում (ռինոսեպտոպլաստիկա)3_րդ կատեգորիա

850000 AMD * 1700000 AMD **

115101 Արտաքին քթի բուրգի և քթի միջ-ի շտկում ռին և հարքթային խոռ-ի համակցված ներդիտական էնդոսկոպիկ ֆունկցիոնալ միջ 1_ին կատեգորիա

300000 AMD * 600000 AMD **

115102 Արտաքին քթի բուրգի և քթի միջ-ի շտկում ռին և հարքթային խոռ-ի համակցված ներդիտական էնդոսկոպիկ ֆունկցիոնալ միջ 2_րդ կատեգորիա

600000 AMD * 1200000 AMD **

115103 Արտաքին քթի բուրգի և քթի միջ-ի շտկում ռին և հարքթային խոռ-ի համակցված ներդիտական էնդոսկոպիկ ֆունկցիոնալ միջ 3_րդ կատեգորիա

1200000 AMD * 2400000 AMD **

115104 Արտաքին ականջի վերականգնում էտապային ըստ Բրենդի Նագատայի 1_ին կատեգորիա

400000 AMD * 800000 AMD **

115105 Արտաքին ականջի վերականգնում էտապային ըստ Բրենդի Նագատայի2_րդ կատեգորիա

600000 AMD * 1200000 AMD **

115106 Արտաքին ականջի վերականգնում էտապային ըստ Բրենդի Նագատայի 3_րդ կատեգորիա

750000 AMD * 1500000 AMD **

115107 Արտաքին քթի բրգի շտկում ռին և հարքթային խոռ-ի համակցված ներդ-ն էնդ ֆունկցիոնալ միջամտություն 1_ին կատեգորիա

200000 AMD * 400000 AMD **

115108 Արտաքին քթի բրգի շտկում ռին և հարքթային խոռ-ի համակցված ներդ-ն էնդ ֆունկցիոնալ միջամտություն 2_րդ կատեգորիա

400000 AMD * 800000 AMD **

115109 Արտաքին քթի բրգի շտկում ռին և հարքթային խոռ-ի համակցված ներդ-ն էնդ ֆունկցիոնալ միջամտություն 3_րդ կատեգորիա

800000 AMD * 1600000 AMD **

115110 Թմբկաթաղանթի վերականգնում (միրինգոպլաստիկա)1_ին կատեգորիա

350000 AMD * 700000 AMD **

115111 Թմբկաթաղանթի վերականգնում (միրինգոպլաստիկա)2_րդ կատեգորիա

450000 AMD * 900000 AMD **

115112 Թմբկաթաղանթի վերականգնում (միրինգոպլաստիկա)3_րդ կատեգորիա

550000 AMD * 1100000 AMD **

115113 Ասպանդակի փոխպատվաստում (ստապեդոպլաստիկա) 1_ին կատեգորիա

300000 AMD * 600000 AMD **

115114 Ասպանդակի փոխպատվաստում (ստապեդոպլաստիկա) 2_րդ կատեգորիա

450000 AMD * 900000 AMD **

115115 Ասպանդակի փոխպատվաստում (ստապեդոպլաստիկա)3_րդ կատեգորիա

600000 AMD * 1200000 AMD **

115116 Ականջի արմատական վիրահատություն 1_ին կատեգորիա

300000 AMD * 600000 AMD **

115117 Ականջի արմատական վիրահատություն 2_րդ կատեգորիա

450000 AMD * 900000 AMD **

115118 Ականջի արմատական վիրահատություն 3_րդ կատեգորիա

600000 AMD * 1200000 AMD **

115119 Պտկաձև ելունի հատում (մաստոիդէկտոմիա) 1_ին կատեգորիա

400000 AMD * 800000 AMD **

115120 Պտկաձև ելունի հատում (մաստոիդէկտոմիա) 2_րդ կատեգորիա

500000 AMD * 1000000 AMD **

115121 Պտկաձև ելունի հատում (մաստոիդէկտոմիա) 3_րդ կատեգորիա

600000 AMD * 1200000 AMD **

115122 Տիմպանոպլաստիկա 1_ին կատեգորիա

400000 AMD * 800000 AMD **

115123 Տիմպանոպլաստիկա 2_րդ կատեգորիա

500000 AMD * 1000000 AMD **

115124 Տիմպանոպլաստիկա 3_րդ կատեգորիա

600000 AMD * 1200000 AMD **

115125 Արտաքին քթի բրգի և քթի միջնապատի բարդ ձևախախտումների շտկում ռին 1_ին կատեգորիա

500000 AMD * 1000000 AMD **

115126 Արտաքին քթի բրգի և քթի միջնապատի բարդ ձևախախտումների շտկում ռին 2_րդ կատեգորիա

1000000 AMD * 2000000 AMD **

115127 Արտաքին քթի բրգի և քթի միջնապատի բարդ ձևախախտումների շտկում ռին 3_րդ կատեգորիա

2000000 AMD * 4000000 AMD **

115128 Արտաքին քթի բրգի և քթի միջնապատի բարդ ձևախախտումների շտկում (ռինոսեպտոպլաստիկա) աճառային, ոսկրային պատվաստներով 1_ին կատեգորիա

700000 AMD * 1400000 AMD **

115129 Արտաքին քթի բրգի և քթի միջնապատի բարդ ձևախախտումների շտկում (ռինոսեպտոպլաստիկա) աճառային, ոսկրային պատվաստներով 2_րդ կատեգորիա

1400000 AMD * 2800000 AMD **

115130 Արտաքին քթի բրգի և քթի միջնապատի բարդ ձևախախտումների շտկում (ռինոսեպտոպլաստիկա) աճառային, ոսկրային պատվաստներով 3_րդ կատեգորիա

2800000 AMD * 5600000 AMD **

115131 Արտաքին քթի բրգի բարդ ձևախախտումների շտկում (ռինոպլաստիկա) աճառային, ոսկրային պատվաստներով և հարքթային խոռոչների համակցված ներդիտական (էնդոսկոպիկ) ֆունկցիոնալ միջամտություն 1_ին կատեգորիա

900000 AMD * 1800000 AMD **

115132 Արտաքին քթի բրգի բարդ ձևախախտումների շտկում (ռինոպլաստիկա) աճառային, ոսկրային պատվաստներով և հարքթային խոռոչների համակցված ներդիտական (էնդոսկոպիկ) ֆունկցիոնալ միջամտություն 2_րդ կատեգորիա

1800000 AMD * 3600000 AMD **

115133 Արտաքին քթի բրգի բարդ ձևախախտումների շտկում (ռինոպլաստիկա) աճառային, ոսկրային պատվաստներով և հարքթային խոռոչների համակցված ներդիտական (էնդոսկոպիկ) ֆունկցիոնալ միջամտություն 3_րդ կատեգորիա

3600000 AMD * 7200000 AMD **

115134 Արտաքին քթի բրգի և քթի միջնապատի բարդ ձևախախտումների շտկում (ռինոսեպտոպլաստիկա) աճառային, ոսկրային պատվաստներով և հարքթային խոռոչների համակցված ներդիտական (էնդոսկոպիկ) ֆունկցիոնալ միջամտություն (բարդ դեպք) 1_ին կատեգորիա

1200000 AMD * 2400000 AMD **

115135 Արտաքին քթի բրգի և քթի միջնապատի բարդ ձևախախտումների շտկում (ռինոսեպտոպլաստիկա) աճառային, ոսկրային պատվաստներով և հարքթային խոռոչների համակցված ներդիտական (էնդոսկոպիկ) ֆունկցիոնալ միջամտություն (բարդ դեպք) 2_րդ կատեգորիա

2400000 AMD * 4800000 AMD **

115136 Արտաքին քթի բրգի և քթի միջնապատի բարդ ձևախախտումների շտկում (ռինոսեպտոպլաստիկա) աճառային, ոսկրային պատվաստներով և հարքթային խոռոչների համակցված ներդիտական (էնդոսկոպիկ) ֆունկցիոնալ միջամտություն (բարդ դեպք)3_րդ կատեգորիա

4800000 AMD * 9600000 AMD **

115137 Լազերային տոնզիլէկտոմիա 1_ին կատեգորիա

180000 AMD * 360000 AMD **

115138 Լազերային տոնզիլէկտոմիա 2_րդ կատեգորիա

240000 AMD * 480000 AMD **

115139 Լազերային տոնզիլէկտոմիա 3_րդ կատեգորիա

300000 AMD * 600000 AMD **

115140 Սեպտոպլաստիկա, ստորին խեցիների լատերոպոզիցիա, կոագուլյացիա, վերծնոթային, էթմոիդալ, հիմային ճակատային խոռոչներիներդիտական էնդոսկոպիկ ֆունկցիոնալ միջամտություն 1_ին կատեգորիա

1500000 AMD * 3000000 AMD **

115141 Սեպտոպլաստիկա, ստորին խեցիների լատերոպոզիցիա, կոագուլյացիա, վերծնոթային, էթմոիդալ, հիմային ճակատային խոռոչներիներդիտական էնդոսկոպիկ ֆունկցիոնալ միջամտություն 2_րդ կատեգորիա

3000000 AMD * 6000000 AMD **

115142 Սեպտոպլաստիկա, ստորին խեցիների լատերոպոզիցիա, կոագուլյացիա, վերծնոթային, էթմոիդալ, հիմային ճակատային խոռոչներիներդիտական էնդոսկոպիկ ֆունկցիոնալ միջամտություն 3_րդ կատեգորիա

6000000 AMD * 12000000 AMD **

115143 Կալումելայի շտկում 1_ին կատեգորիա

50000 AMD * 100000 AMD **

115144 Կալումելայի շտկում 2_րդ կատեգորիա

100000 AMD * 200000 AMD **

115145 Կալումելայի շտկում 3_րդ կատեգորիա

150000 AMD * 300000 AMD **

115146 Կալումելայի շտկում 4_րդ կատեգորիա

200000 AMD * 400000 AMD **

115147 Կալումելայի շտկում 5_րդ կատեգորիա

250000 AMD * 500000 AMD **

115148 Վերին և ստորին կոպերի բլեֆառոպլաստիկա 1-ին կարգի կատեգորիա

350000 AMD * 700000 AMD **

115149 Վերին և ստորին կոպերի բլեֆառոպլաստիկա 2-րդ կարգի կատեգորիա

450000 AMD * 900000 AMD **

115150 Վերին և ստորին կոպերի բլեֆառոպլաստիկա 3-րդ կարգի կատեգորիա

550000 AMD *

115151 Վերին և ստորին կոպերի բլեֆառոպլաստիկա 4-րդ կարգի կատեգորիա

650000 AMD *

115152 Վերին և ստորին կոպերի բլեֆառոպլաստիկա 5-րդկարգի կատեգորիա

800000 AMD *

115153 Վերին կոպերի բլեֆառոպլաստիկա 1-ին կատեգորիա

800000 AMD *

ՆԵՐՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ (Օտարերկրյա քաղաքացիներ)

501001 Վենտրիկուլո-պերիտոնեալ և լյումբո-պերիտոնեալ շունտավորում /առանց շունտավորման արժեքի

800000 AMD *

501002 Ներուղեղային ուռուցքների ամբողջական հեռացում

1200000 AMD *

501003 Կողմնային ||| փորոքի ուռուցքների հեռացում

1200000 AMD *

501004 Արտաուղեղային ուռուցքներ կոնվեքսիտալ մենինգիոմաներ

1200000 AMD *

501005 Պարասագիտալ մենինգիոմաներ

1200000 AMD *

501006 Օլֆակտոր փոսի մենինգիոմաներ

1200000 AMD *

501007 Բազալ մենինգիոմաներ

1200000 AMD *

501008 Թրքական թամբի թմբիկի մենինգիոմա

1200000 AMD *

501009 Հետին գանգափոսի ուղեղիկի ուռուցքներ

1200000 AMD *

501010 Հետին գանգափոսի ուղեղիկ -կամրջային անկյան ուռուցք

1200000 AMD *

501011 Հետին գանգափոսի մենինգիոմաներ

1200000 AMD *

501012 Կրանիո -սպինալ ուռուցքներ

1200000 AMD *

501013 Ուղեղի ցողունի ուռուցքի մասնակի հեռացում

1200000 AMD *

501014 Ողնաշարի և ողնուղեղի էքստրադուրալ ծավ-ն գոյաց. հեռ

800000 AMD *

501015 Ող-ի և ողնուղեղի էքսրամեդուլյար ծավ գոյ հեռ

800000 AMD *

501016 Ող-ի ողնուղեղի ինտրամեդուլյար ծավ. գոյ հեռ.

800000 AMD *

501017 Գանգոսկրի չարորակ ուռուցք

1000000 AMD *

501018 Ողնուղողային խողովակի դեկոմպրեսիա

600000 AMD *

501019 Գլխուղեղի կամ ողնուղեղի հիվանդությունների մնացորդային երևույթներ,որոնք կարիք ունեն վիրաբուժական միջամտության /մենինգոէնցեֆալոյիզ -միելուիզ և այլն/

600000 AMD *

501020 Արտաքին փորոքային դրենավորում ներառյալ դրենաժի արժեքի

200000 AMD *

ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ (Օտարերկրյա քաղաքացիներ)

502001 Արտ սեռ օրգ-ի և հեշտոցի հասարակ վուլվէկտոմիա

500000 AMD *

502002 Արտ սեռ օրգ-ի և հեշտոցի ընդլայնված վուլվէկտոմիա

700000 AMD *

502003 Արգանդի պարանոցի էլեկտրոկոնիզացիա

250000 AMD *

502004 Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա հավելումներով և առանց

650000 AMD *

502005 Արգանդի էքստիրպացիա հավելումներով և առանց

800000 AMD *

502006 Վերդհայմի վիրահատություն

1500000 AMD *

502007 Ձվարան(ներ)ի հեռացում

500000 AMD *

502008 Վիրահատություն ձվարանների չարորակ ուռուցքների կապակցությամբ

900000 AMD *

502009 Ախտորոշիչ լապարասկոպիա

300000 AMD *

502010 Լապարոսկոպիկ ձվարանների հեռացում

700000 AMD *

502011 Լապարասկոպիկ գին. միջ. արգանդի ամպ. Հավելումներով և առանց

900000 AMD *

502012 Լապարասկոպիկ գին. միջամտ. արգանդի էքստիրպացիա հավելումներով և առանց

1000000 AMD *

502013 Մեծ ճարպոնի հեռացում

400000 AMD *

502014 Second Look դիագնոստիկ

350000 AMD *

502015 Second Look ռեցիդիվի հեռացում

900000 AMD *

502016 Կոնսերվատիվ միոմէկտոմիա

1200000 AMD *

502017 Հիստերոռեզեկտոսկոպիա

350000 AMD *

502018 Հիստերոսկոպիա

280000 AMD *

502019 Կանդիլոմաների հեռացում տեղային անզգայացման տակ

300000 AMD *

502020 Կանդիլոմաների հեռացում ընդհանուր անզգայացման տակ

450000 AMD *

ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՉԱՐՈՐԱԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (Օտարերկրյա քաղաքացիներ)

503001 Կրծքագեղձի լայն սեկտորալ մասնահատում

350000 AMD *

503002 Կրծքագեղձի արմատական հեռացում

550000 AMD *

503003 Կրծքագեղձի արմատական մասնահատում

550000 AMD *

503004 Կրծքագեղձի ամպուտացիա առանց ավշահանգույցների հեռ.

400000 AMD *

503005 Կրծքագեղձի լայն սեկտորալ ռեզեկցիա և անութային լիմֆոդիսեկցիա

550000 AMD *

503006 Կրծքագեղձի օնկոպլաստիկ ռեզեկցիա և անութային լիմֆոդիսեկցիա

600000 AMD *

503007 Ենթամաշկային մաստէկտոմիա՝ առանց պտուկ-արեոլա կոմպլեքսի պահպանման և անութային լիմֆոդիսեկցի

550000 AMD *

503008 Ենթամաշկային մաստեկտոմիա՝ առանց պտուկ-արեոլա կոմպլեքսի պահպանումով /առ անութային լիմֆոդիսեկցիա/

450000 AMD *

503009 Ենթամաշկային մաստեկտոմիա՝ պտուկ-արեոլա կոմպլեքսի պահպանումով առանց անութային լիմֆոդիսեկցիա

650000 AMD *

503010 Ենթամաշկային մաստեկտոմիա պտուկ-արեոլա կոմպլեքսի պահպանումով և անութային լիմֆոդիսեկցիա

700000 AMD *

503011 Ենթամաշկային մաստեկտոմիա ՝պտուկ-արեոլա կոմպլեքսի պահպանումով և պահակային ավշային հանգույցների ռադիոիզոտոպային

750000 AMD *

503012 Կրծքագեղձի լայն սեկտորալ ռեզեկցիա և պահակային ավշային հանգույցների բիոպսիա ռադիոիզոտոպային մեթոդով (առանց նյութի)

600000 AMD *

503013 Կրծքագեղձի օնկոպլաստիկ ռեզեկցիա և պահակային ավշային հանգույցների բիոպսիա ռադիոիզոտոպային և մեթոդով

650000 AMD *

503014 Պտուկի ռեկոնստռուկցիա մեկ կողմից/տեղ անզգայացմամբ/

200000 AMD *

503015 Պտուկի ռեկոնստռուկցիա մեկ կողմից/ընդ անզգայացմամբ /

250000 AMD *

503016 Պտուկի ռեկոնստռուկցիա երկու կողմից/ընդ անզգայացմամբ/

300000 AMD *

503017 Կրծքագեղձի ռեդուկցիոն մամոպլաստիկա մեկ կողմից

450000 AMD *

503018 Կրծքագեղձի պահակային ավշահանգույցների բիոպսիա /կոնտրաստ նյութի և/կամ ռադիոիզոտոպի արժեքը ներառյալ/

300000 AMD *

503019 Ուռուցքի տեղային կրկնողության լայն հեռացում

250000 AMD *

503020 Երկկողմանի վիրահատություններ /կրծքագեղձերի հեռացում և/կամ սեկտուալ ռեզեկցիա/երկողղմանի անութային լիմֆոդիսեկցիայով

800000 AMD *

503021 Պլևրալ խոռոչի պունկցիա

150000 AMD *

503022 Պլևրոդեզ

350000 AMD *

503023 Արմատական մաստէկտոմիա և անութային I, II, III մակարդակների en bloc լիմֆոդիսեկցիա,նյարդային հյուսակների հիմնական ճյուղերի պահպանումով, intercostobrachialis ներվաթելերի պահպանումով

1000000 AMD *

503024 Պահակային ավշային հանգույցների բիոպսիա ֆլուորեսցենտային և ռադիոիզոտոպային մեթոդով

350000 AMD *

ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՉԱՐՈՐԱԿ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ (Օտարերկրյա քաղաքացիներ)

504001 Դ-քի և պար-ի. հյ-ի չար ուռ-ի հեռ մինչ 3սմ առ լիմ

400000 AMD *

504002 Դեմքի և պար-ցի հյուս-ի չար ուռ-ի հեռ 3սմ տրամ լիմֆ

700000 AMD *

504003 Դ-քի և պար-ի. հյուս-ի չար ուռ-ի հեռ 3սմ մեծ առ. Լիմֆ

550000 AMD *

504004 Դ-քի և պար-ի. հյուս-ի չար ուռ-ի հեռ 3սմ մեծ տրամագծից լիմֆոդիսեկցիա

800000 AMD *

504005 Հարականջային թքագեղձի մասնահատում և լիմֆոդիսեկցիա

700000 AMD *

504006 Հարականջային թքագեղձի մասնահատում առանց լիմֆոդիսեկցիա

500000 AMD *

504007 Ենթածնոտային թքագեղձի ամբողջական հեռացում առանց լիմֆոդիսեկցիայի

500000 AMD *

504008 Ենթածնոտային թքագեղձի ամբողջական հեռացում լիմֆոդիսեկցիայի

700000 AMD *

504009 Վահանագեղձի մեկ բլիթի հեռ. առանց լիմֆոդիսեկցիայի

500000 AMD *

504010 Վահանագեղձի ենթամբողջական և ամբողջական հեռացում առանց լիմֆոդիսեկցիայի

800000 AMD *

504011 Վահանագեղձի ենթամբողջական և ամբողջական հեռացում լիմֆոդիսեկցիայով

1200000 AMD *

504012 Ստորին շրթունքի մասնահատում պլաստիկայով՝ առանց լիմֆոդիսեկցիայի

800000 AMD *

504013 Ստորին շրթունքի մասնահատում պլաստիկայով՝ լիմֆոդիսեկցիայով

1000000 AMD *

504014 Գլխի,պարանոցի ,իրանի վերջույթների,մաշկի ուռուցքների հեռ/3սմ մեծ պլաստիկա, տեղ կամ ռեգիոնար լաթերով

800000 AMD *

504015 Տոտալ թիրեոիդեկտոմիա և պարանոցի միակողմանի լիմֆոդիսեկցիա

1000000 AMD *

504016 Լարինգէկտոմիա

1000000 AMD *

504017 Լարինգեկտոմիա և պարանոցային միակողմանի լիմֆոդիսեկցիա

1500000 AMD *

504018 Լարինգեկտոմիա և պարանոցային երկկողմանի լիմֆոդիսեկցիա

1700000 AMD *

504019 Անութային լիմֆոդիսեկցիա

600000 AMD *

504020 Աճուկազդրային լիմֆոդիսեկցիա/Դյուկենի վիրահատություն

700000 AMD *

504021 Զստաճուկային լիմֆոդիսեկցիա

900000 AMD *

504022 Ավշային հանգույցի ինցիզիոն /էքսցիզիոն բիոպսիա

200000 AMD *

504023 Հեմիգլոստեկտոմիա

500000 AMD *

504024 Շրթունքի ռեզեկցիա

500000 AMD *

504025 Բերանի խորոչի ուռուցքների հեռացում ռեկոնստրուկցիա

1000000 AMD *

504026 Հարականջային թքագեղձի ամբողջական հեռացում՝ առանց լիմֆոդիսեկցիայի

1000000 AMD *

504027 Հարականջային թքագեղձի ամբողջական հեռացում՝ լիմֆոդիսեկցիայով

1200000 AMD *

ՈՍԿՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՉԱՐՈՐԱԿ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ (Օտարերկրյա քաղաքացիներ)

505001 Ոսկրերի եզրային մասնահատում ռեկոնստ փոքր սեգ-ի վրա

350000 AMD *

505002 Ոսկրերի եզրային մասնահատում ռեկոնստ մեծ. սեգ-ի վրա

500000 AMD *

505003 Դաստակի ամբողջական կամ ենթամբողջական ամպուտացիա

450000 AMD *

505004 Ազդրի ամպուտացիա տարբեր մակարդակների վրա

600000 AMD *

505005 Նախաբազկի ամպուտացիա

450000 AMD *

505006 Վերին վերջույթի ամպուտացիա

450000 AMD *

505007 Միջթիակային ամպուտացիա

1200000 AMD *

505008 Միջթիակային ամպուտացիա վերջույթի պահպանումով

1500000 AMD *

505009 Փափուկ հյուսվածք-ի ախտաբ. օջ-ի հեռ մինչև 3սմ գոյաց

250000 AMD *

505010 Փափուկ հյուսվածք-ի ախտաբ. օջ-ի հեռ 5սմ և ավելի

300000 AMD *

505011 Փափուկ հյուսվածք-ի ախտաբ. օջ-ի հեռ10սմ և ավելի

500000 AMD *

505012 Միաբևեռ հեմիարթրոպլաստիկա /առ պրոթ-ի և ցեմ-ի արժ

700000 AMD *

505013 Երկբևեռ հեմիարթոպլաստիկա /առ ցեմ-ի և պրոտ-ի հաշվար

900000 AMD *

505014 Ծնկան հոդի տոտալ էնդոպրոթեզավորում

900000 AMD *

505015 ՈՒսահոդի էնդոպրոթեզավոր,/առ էնդոպր արժեք/ուռ-ի կապ

700000 AMD *

505016 Արմնկային հոդի էնդոպր/առ էնդոպր արժեք/ուռ-ի կապ

900000 AMD *

505017 Վերին վերջ-ի ոսկ-ի դիաֆիզար էնդոպրոթեզավորում /առ էնդո արժ/ուռ-ի կապ

500000 AMD *

505018 Ստորին վերջի ոսկ-ի դիաֆիզար էնդոպրոթեզավորում /առ էնդո արժ/ուռ-ի կապ

650000 AMD *

505019 Վերին վերջույթի ոսկ-ի ներօջախային մասնահատում ալոպլաստիկայով /առ ալոպլաստի արժեքի/ուռուցքի կապակցությամբ

500000 AMD *

505020 Վերին վերջույթի ոսկրերի ներօջախային մասնահատում ալոպլաստիկայով և մետաղական թիթեղի տեղադրումով /առ ալոպլաստի արժեքի/ուռուցքի կապակցությամբ

600000 AMD *

505021 Ստորին վերջույթի ոսկրերի ներօջախային մասնահատում ալոպլաստիկայով /առ ալ-ի արժեքի/ուռ կապակցությամբ

600000 AMD *

505022 Վերին վերջ-ի ոսկրերի եզրային մասնահատում առանց պլաստիկայի ուռուցքի կապ

500000 AMD *

505023 Ստորին վերջույթի ոսկրերի ներօջախային մասնահատում ալոպլաստիկայով և մետաղական թիթեղի տեղ/առ ալոպլաստի արժեքի/ուռուցքի կապակցությամբ

700000 AMD *

505024 Ստորին վերջույթի ոսկրերի եզ-ին մասնահատում առանց պլաստ-ի ուռուցքի կապ

500000 AMD *

505025 Կոնքի ոսկրերի մասնահատում՝ ուռուցք-ի հեռացումով

1200000 AMD *

505026 Արտաքին ֆիքսացիայի ապարատի տեղադրումով /առ ապարատի արժ-ի/ուռուցքի կապ

300000 AMD *

505027 Վերին վերջույթի էկզարտիկուլացիա ուռ-ի կապ

500000 AMD *

505028 Ստորին վերջույթի էկզարտիկուլացիա ուռուցքի կապակցությամբ

800000 AMD *

505029 Վերին վերջ-ի միջթիակային մասնահատում վերջույթի պահպանումով ուռ-ի կապ.

700000 AMD *

505030 Սրունքի ամպուտացիա ուռուցքի կապակցությամբ

450000 AMD *

505031 Ոտնաթաթի ենթաամբողջական ամպուտացիա ուռուցքի կապակցությամբ

400000 AMD *

505032 Վերքի երկրորդային մշակում

250000 AMD *

505033 Տրեպան բիոպսիա

200000 AMD *

505034 Ինցիզիոն և էքսցիզիոն բիոպսիա

250000 AMD *

505035 Վերին վերջի սպեյսերի հեռացում հիմնական էնդոպրոթեզի տեղադրումով

600000 AMD *

505036 Ստորին վերջույթի սպեյսերի հեռացում հիմնական էնդոպրոթեզի տեղադրումով

700000 AMD *

ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՉԱՐՈՐԱԿ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ (Օտարերկրյա քաղաքացիներ)

506001 Չարորակ ուռուցքների դեպքում նեֆրէկտոմիա

900000 AMD *

506002 Ուրոլոգիական չարորակ ուռուցքների նեֆրուորեթերէկտոմիա՝միզ մասնահատ.

1000000 AMD *

506003 Արմատական պրոստատէկտոմիա

800000 AMD *

506004 Երկկողմանի օրխեկտոմիա շագանագեղձի ուռ-ի կապակց.

250000 AMD *

506005 Շականագեղձի TUR չարորակ ուռ-ի դեպքում

500000 AMD *

506006 Արմատ. ցիստոպրոստատէկտոմիա երկկողմանի ուրեթերոկ. ձևավորումով

900000 AMD *

506007 Արմ. ցիստոպրոստատէկտոմիա բար.աղ-ին ռեզ-ի ձևավորում

1500000 AMD *

506008 Միզապարկի TUR ուռուցքի հեռացումով

400000 AMD *

506009 Էպիցիստոստոմիա

150000 AMD *

506010 Օրխոֆունիկուլէկտոմիա

300000 AMD *

506011 Առնանդամի ամպուտացիա

300000 AMD *

506012 Էմասկուլյացիա

350000 AMD *

506013 Ցիստէկտոմիա/կանացի/առանց աղիքային պլաստիկայի

900000 AMD *

506014 Ցիստէկտոմիա/կանացի/ աղիքային պլաստիկայի

1500000 AMD *

506015 Պերկուտան ներֆեստոմիա

250000 AMD *

506016 Միզապարկի ծավալի մեծացում աղիքի գալարով +Մետրոֆանո

1500000 AMD *

506017 Երիկամի ռեզեկցիա

900000 AMD *

506018 Ադենալէկտոմիա

1000000 AMD *

506019 Աճուկաազդրային լիմֆոդիսսեկցիա միակողմանի

500000 AMD *

506020 Աճուկաազդրային լիմֆոդիսսեկցիա երկկողմանի

800000 AMD *

ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՉԱՐՈՐԱԿ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ (Օտարերկրյա քաղաքացիներ)

507001 Պլևրայի խոռոչի դրենավորում

400000 AMD *

507002 Կրծքավանդակի պատի մասնահատում , պլաստիկա

800000 AMD *

507003 Թիմէկտոմիա

800000 AMD *

507004 Միջին միջնորմի չարորակ ուռ-ի հեռացում

800000 AMD *

507005 Թոքի ատիպիկ մասնահատում

650000 AMD *

507006 Թոքի դեկորտիկացիա

650000 AMD *

507007 Պլևրոպնևմոնէկտոմիա

1200000 AMD *

507008 Պնևմոնէկտոմիա

1500000 AMD *

507009 Լոբէկտոմիա

1000000 AMD *

507010 Բիլոբէկտոմիա

1000000 AMD *

507011 Թոքի սեգմենտի հեռացում

1000000 AMD *

507012 Բրոնխի խուղակի վերացում առաջնային միոպլաստիկայով

800000 AMD *

507013 Բրոնխոպլաստիկ վիրահատություններ

1000000 AMD *

507014 Կրծքավանդակի պատի մասնահատում

400000 AMD *

507015 Միջնորմի թորակոսկոպիկ բիոպսիա

500000 AMD *

ՔԻԹ, ԿՈԿՈՐԴ, ԱԿԱՆՋԻ ՉԱՐՈՐԱԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (Օտարերկրյա քաղաքացիներ)

508001 Քթի և նրա հար-ից խոռ-ի ուռ-ի հեռ ըստ Դեն-ի և Մուրի

600000 AMD *

508002 Ըմպանի չարորակ ուռ-ի հեռացում

600000 AMD *

508003 Տրախեոտոմիա

300000 AMD *

508004 Լարինգոստոմայի պլաստիկա

400000 AMD *

508005 Կոկորդի մասնահատում և պարանոցի միակողմանի լիմֆոդիսեկցիա

700000 AMD *

508006 Կոկորդի լրիվ հեռ և պարանոցի երկկողմ-ի լիմֆոդիսեկցիա

1000000 AMD *

508007 Կոկորդի և պարանոցի մետաստատիկ լիմֆոհանգույցների միակողմանի հեռ

600000 AMD *

508008 Կոկորդի և պարանոցի մետաստատիկ լիմֆոհանգույցների երկկողմանի հեռ.

800000 AMD *

508009 Ականջախեցու ծավալուն մասնահատ. պար-ի միակ-ի լիմֆոդիսեկցիա

400000 AMD *

ՈՐՈՎԱՅՆԻ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՉԱՐՈՐԱԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (Օտարերկրյա քաղաքացիներ)

509001 Կերակրափողի մասնահատում

1000000 AMD *

509002 Կերակրափողի ենթամբողջական մասնահատում, պլաստիկայով

1500000 AMD *

509003 Ստամոքս-աղիք բերանակցում չարոր. ուռ-ի կապ առաջն-ին

450000 AMD *

509004 Ստամոքս-աղիք բերանակցում չարոր. ուռ-ի կապ հետին

400000 AMD *

509005 Ստամոքսի դիստալ մասնահատում ըստ Բիլիոթ 2-ի

900000 AMD *

509006 Ստամոքսի պրոքսիմալ մասնահատում

1200000 AMD *

509007 Գաստրէկտոմիա

1400000 AMD *

509008 Ստամոքսի դիստալ մասնահատում ըստ Բիլիոթ1-ի

800000 AMD *

509009 Ստամոքսի ծայրատի էքստիրպացիա և ռեցիդիվի հեռացում

1200000 AMD *

509010 Փայծաղի հեռացում

700000 AMD *

509011 Մեծ ճարպոնի հեռացում

400000 AMD *

509012 Լյարդի եզրային մասնահատում

600000 AMD *

509013 Լյարդի բլթի հեռացում

900000 AMD *

509014 Լյարդի ատիպիկ մասնահատում

700000 AMD *

509015 Ընդհանուր լեղածորանի դրենավորում

600000 AMD *

509016 Լեղապարկի հեռացում

500000 AMD *

509017 Լեղապարկ-աղիքային բերանակցում

600000 AMD *

509018 Լեղածորան -աղիքային բերանակցում

700000 AMD *

509019 Լեղապարկի հեռացում լեղածորանի դրենավորմամբ

800000 AMD *

509020 Ենթաստամոքսային գեղձի դիստալ մասնահատում

1000000 AMD *

509021 Պանկրեատոդուռդէնալ մասնահատում

1800000 AMD *

509022 Աղիք-աղիքային բերանակցման ձևավորում

500000 AMD *

509023 Հաստաղիքային խուղակի ձևավորում

600000 AMD *

509024 Բարակ աղու մասնահատում

800000 AMD *

509025 Հաստ աղու մասնահատում

1000000 AMD *

509026 Աղիքային խուղակի հեռացում

1200000 AMD *

509027 Հարտմանի վիրահատություն

1100000 AMD *

509028 Հեմիկոլէկտոմիա

1300000 AMD *

509029 Ուղիղ աղու էքստիրպացիա

1500000 AMD *

509030 Վերջնաղիք հեշտոցային խուղակի վերացում

800000 AMD *

509031 Աղիների համակցված մասնահատումներ

1500000 AMD *

509032 Հաստ և ուղիղ աղիների տրանսանալ վիրահատություններ

500000 AMD *

509033 Հաստ աղու ենթամբողջական հեռացում

1400000 AMD *

509034 Հետորովայնամզային ուռուցքի հեռացում

1000000 AMD *

509035 Կոլոպրոկտէկտոմիա, համակցված վիրահատություններ

1700000 AMD *

509036 Գաստրստոմայի ձևավորում

500000 AMD *

509037 Կերակրափողի ստենտի տեղադրում /առանց ստենտի արժեքի

1000000 AMD *

509038 Լյարդի տրեպան բիոպսիա

500000 AMD *

509039 Էնդոսկոպիկ եղանակով գաստրոստոմայի տեղադրում

1000000 AMD *

509040 Փորձնական լապարատոմիա

200000 AMD *

509041 Էնդոսկոպիկ եղանակով հաստ աղու ուռուցքների հեռացում

1300000 AMD *

509042 Ուղիղ աղու ծայրատի էքստիրպացիա և ռեցիդիվի հեռացում

1200000 AMD *

509043 Կպումներ անջատում

600000 AMD *

509044 Աճուկային ճողվածքների պլաստիկա տեղային հյուսվածքներով միակողմանի

400000 AMD *

509045 Աճուկային ճողվածքների պլաստիկա տեղային հյուսվածքներով երկկողմանի

500000 AMD *

509046 Պորտային ճողվածքների պլաստիկա տեղային հյուսվածքներով

400000 AMD *

509047 Կրկնվող ճողվածքների վիրահատություններ

550000 AMD *

509048 Հետվիրահատական ճողվածքների պլաստիկա I աստիճանի բարդության

500000 AMD *

509049 Հետվիրահատական ճողվածքների պլաստիկա II աստիճանի բարդության

600000 AMD *

509050 Ստամոքս-աղիքային տրակտի ստենտավորում առանց ստենտի արժեքի ծառայության

350000 AMD *

ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (Օտարերկրյա քաղաքացիներ)

510003 Պալիատիվ բուժ. օգնություն/1օրը/

40000 AMD *

510004 Բրախիթերապիա 2D ներառյալ տոպոմետրիկ հետազոտություն

40000 AMD *

510005 Օտարերկրյա քաղ. համար ELEKTA սարքով ճառագայթային բուժում ( 1 սեանս)

25000 AMD *

510006 Օտարերկրյա քաղ. համար TERAGAM սարքով ճառագայթային բուժում ( 1 սեանս)

20000 AMD *

510007 Ցուցակով չնախատեսված այլ վճարովի դեպքեր

25000 AMD *

510008 Քիմիոթերապևտիկ բուժում 1 ստացիոնար կուրս/ առ քիմ

120000 AMD *

510009 Քիմիոթերապևտիկ բուժում ցերեկային 1 ստացիոնար կուրս/ առ քիմ

70000 AMD *

510010 Պորտոկատի տեղադրում և հեռացում/առանց պոր-ի արժեքի/

200000 AMD *

510011 Քիմիաթերապիայի ավարտից հետո ամբուլատոր պայմաններում Տրաստուզումաբ դեղով բուժում

50000 AMD *

510012 Օտարերկրյա քաղաքացիների համար անզգայացման և վերակենդանացման բաժանմունքի 1 օրը սահմանել

80000 AMD *

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

301002 Բժշկի խորհրդատվություն մինչև 10րոպե թերապևտիկ բուժումով

20000 AMD * 40000 AMD **

301003 Բժշկի խորհրդատվություն

9000 AMD * 18000 AMD **

301004 Հոգեբանի կոնսուլտացիա

9000 AMD * 18000 AMD **

301005 Սրտաբանի խորրդատվություն, ԷԽՈՍԳ

15000 AMD * 30000 AMD **

301006 Հոգեբանի կոնսուլտացիա և տնայց

15000 AMD * 30000 AMD **

301007 Վիրուսոլոգի խորհրդատվություն

20000 AMD * 40000 AMD **

301008 Հիվանդների ընդհանուր խորհրդատվություն և բուժ զննում

15000 AMD * 30000 AMD **

301009 Այլ հիվանդանոցից հրավիրված բժիշկ մասնագետի խորհրդատվություն

15000 AMD * 30000 AMD **

301010 Բժշկի խորհրդատվություն մինչև 20 րոպե թերապևտիկ բուժումով

30000 AMD * 60000 AMD **

301011 Բժշկի խորհրդատվություն մինչև 30րոպե թերապևտիկ բուժումով

40000 AMD * 80000 AMD **

301012 Խորհրդատվություն և սեռավարակների բուժում

50000 AMD * 100000 AMD **

ԱՐՅԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

302001 Մեզի ընդհանուր քննություն+լեղապիգմենտների , ուռոբիլին, շաքար,ացետոն

2000 AMD * 4000 AMD **

302004 Դիաստազանմեզում

1000 AMD * 2000 AMD **

302005 Մեզում կրեատինինի որոշում

1000 AMD * 2000 AMD **

302006 Մեզում միզանյութի որոշում

1000 AMD * 2000 AMD **

302007 Արյան ընդհանուր քննություն առանց լեյկոֆորմուլայի

2000 AMD * 4000 AMD **

302009 ԷՆԱ

1000 AMD * 2000 AMD **

302010 Տրոմբոցիտների քանակի որոշում

2000 AMD * 4000 AMD **

302012 Արյան խումբ ռեզուս ֆակտոր

2000 AMD * 4000 AMD **

302014 Արյան ընդհանուր քննություն լեյկոֆորմուլայով

3000 AMD * 6000 AMD **

302016 Գլյուկոզա

1000 AMD * 2000 AMD **

302017 Կրեատինին

1000 AMD * 2000 AMD **

302018 Ընդհանուր խոլեստերին

1000 AMD * 2000 AMD **

302019 Տրիգլիցերիդներ

1000 AMD * 2000 AMD **

302020 Բարձր խտության լիպոպրոտեիդններ

1000 AMD * 2000 AMD **

302021 Ցածր խտության լիպոպրոտոիդններ

1000 AMD * 2000 AMD **

302022 Հիմնային ֆոսֆոտազա

1000 AMD * 2000 AMD **

302023 Բիլիռուբին ընդհանուր

1000 AMD * 2000 AMD **

302025 Ուղղակի բիլիռուբին

1000 AMD * 2000 AMD **

302026 Ամիլազա արյան մեջ

1000 AMD * 2000 AMD **

302027 ԱՍՏ

1000 AMD * 2000 AMD **

302028 ԱԼՏ

1000 AMD * 2000 AMD **

302029 ԳԳՏ

1000 AMD * 2000 AMD **

302032 Ընդհանուր սպիտակուցներ

1000 AMD * 2000 AMD **

302033 Ալբումիններ

1000 AMD * 2000 AMD **

302036 Միզաթթու

1000 AMD * 2000 AMD **

302037 Միզանյութ

1000 AMD * 2000 AMD **

302038 Էլեկտրոլիտներ (Ca+, Na+, K+)

3000 AMD * 6000 AMD **

302040 Կալցիումիոնիզացված

1000 AMD * 2000 AMD **

302041 Երկաթ ընդհանուր

1000 AMD * 2000 AMD **

302042 Մագնիում ընդհանուր

1000 AMD * 2000 AMD **

302043 Պրոթրոմբինային ժամանակ

1500 AMD * 3000 AMD **

302044 Թրոմբինային ժամանակ պրոթրոմբինային ինդեքս INR

1500 AMD * 3000 AMD **

302045 Ֆիբրինոգեն

1500 AMD * 3000 AMD **

302046 BCrossapps/1տիպիկոլագենի քայքայման արդյունք

12000 AMD * 24000 AMD **

302047 Դ-Դիմերի որոշում

5000 AMD * 10000 AMD **

302048 Մասնակի ակտիվացած թրոմբոպլաստինային ժամանակ

1500 AMD * 3000 AMD **

302049 Լակտատդեհիդրոգենազա

1000 AMD * 2000 AMD **

302050 Ընդհանուր CA

1000 AMD * 2000 AMD **

302051 Ընդհանուր P

1000 AMD * 2000 AMD **

302052 Կրեատինկինազա MB

1000 AMD * 2000 AMD **

302053 Գլիկոզիլացված Հեմոգլոբին

4000 AMD * 8000 AMD **

302054 Արյան բաղադրամաս պլազմա

16000 AMD * 32000 AMD **

302055 Արյան բաղադրամաս էրիթրոցիտար զանգված

30000 AMD * 40000 AMD **

302056 Ռեցիպիենտի և դոնորական արյան համատեղելիության որոշում

5000 AMD * 10000 AMD **

302057 Դոնորական էրիթրոցիտար զանգվածի լվացում

3000 AMD * 6000 AMD **

302058 Արյան մեջ <<Վիտամին D>> ստուգում

10000 AMD * 20000 AMD **

302059 Արյան մեջ <<Ֆերիտինի>> ստուգում

8000 AMD * 16000 AMD **

302060 Արյան մեջ <> ստուգում

6000 AMD * 12000 AMD **

302061 Արյան միկրոսկոպիկ հետազոտություն

1000 AMD * 2000 AMD **

302062 Ռևմատոիդ ֆակտոր

3000 AMD * 6000 AMD **

302063 Արյան թթվահիմնային հավասարակշռության որոշում

4000 AMD * 8000 AMD **

302064 Բրուցելյոզ

4000 AMD * 8000 AMD **

302065 Միկրոալբումինուրմիա

2000 AMD * 4000 AMD **

302066 Ռեբերգի փորձ

2000 AMD * 4000 AMD **

302067 Ալբումին-կրեատինին հարաբերակցության որոշում մեզում

3000 AMD * 6000 AMD **

302068 Դեմոդեքսի էքսպրես -ախտորոշում

3000 AMD * 6000 AMD **

302069 Կենսաբանական հեղուկների կլինիկական հետազոտություն

4000 AMD * 8000 AMD **

302070 Ամոնիակ

3000 AMD * 6000 AMD **

302071 Ընդհանուր սպիտակուց 24 ժամվա մեզում

1500 AMD * 3000 AMD **

303001 Արյան ստերիլիություն

6000 AMD * 12000 AMD **

303002 Միզասեռական օրգ-ի արտազատուկ բակ քննություն

7000 AMD * 14000 AMD **

303003 Պունկտատներ

6000 AMD * 12000 AMD **

303004 Վերքերի բակ քննություն

6000 AMD * 12000 AMD **

303005 Զգայունություն անտի բիոտիկների նկատմամբ

6000 AMD * 12000 AMD **

303006 Խորխի բակ քննություն

6000 AMD * 12000 AMD **

303007 Բկանցքի, լնդերի քսուկի բակ քննություն

6000 AMD * 12000 AMD **

303008 Արտադրություն ականջից

6000 AMD * 12000 AMD **

303009 Հակասնկային զգայնություն

4000 AMD * 8000 AMD **

303010 Հետազոտություններ սնկերի նկատմամբ

4500 AMD * 9000 AMD **

303011 COVID-2019 ՌՆԹ-ի քիթ ըմպանի քսուկի նմուշառում

4000 AMD * 8000 AMD **

ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԿ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

304006 ՖիբրոԷզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա/ԷՖԳԴՍ/ և բիոպսիա

20000 AMD * 40000 AMD **

304007 Ֆիբրոկոլոնոսկոպիա տոտալ

25000 AMD * 50000 AMD **

304008 Ֆիբրոկոլոնոսկոպիա մասնակի

20000 AMD * 40000 AMD **

304009 ԼՈՌ օրգանների ֆիբրոէնդոսկոպիա

30000 AMD * 60000 AMD **

304010 Կոլպոսկոպիա

20000 AMD * 40000 AMD **

304012 Կոլպոսկոպիա բիոպսիայով

25000 AMD * 50000 AMD **

304013 Ցիստոսկոպիա և միզածորանի ստենտավորում

60000 AMD * 120000 AMD **

304014 Ուրոֆլոումետրիա

5000 AMD * 10000 AMD **

304015 Ֆիբրոբրոնխոսկոպիա

30000 AMD * 60000 AMD **

ՌԵՆՏԳԵՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

305001 Կրծքավանդակի օրգաններիR -սկոպիա

6000 AMD * 12000 AMD **

305002 Կրծքավանդակի օրգաններիR -սկոպիա+դիսկ1պրոյեկցիա

7000 AMD * 14000 AMD **

305003 Կրծքավանդակի օրգաններիR -գրաֆիա 1պրոյեկցիա

8000 AMD * 16000 AMD **

305004 Որովայնի օրգաններիR -սկոպիա

7000 AMD * 14000 AMD **

305005 Որովայնի օրգանների R -գրաֆիա

8000 AMD * 16000 AMD **

305006 Գանգոսկրերի R -գրաֆիա 1պրոյեկցիա

10000 AMD * 20000 AMD **

305007 Գանգոսկրի հատուկ պրոյեկցիայով R -գրաֆիա

10000 AMD * 20000 AMD **

305008 Ստորին ծնոտի R -գրաֆիա 1պրոյեկցիա

8000 AMD * 16000 AMD **

305009 Քթի հավելյալ խոռոչներիի R -գրաֆիա 2պրոյեկցիա

8000 AMD * 16000 AMD **

305010 Ող-ի պար-ի հատվածի R -գրաֆիա 2պրոյեկցիա

8000 AMD * 16000 AMD **

305011 Ող-ի կրծքային հատվածի R -գրաֆիա 2պրոյեկցիա

10000 AMD * 20000 AMD **

305012 Ող-ի գոտկասրբային հատվածի R -գրաֆիա 2պրոյեկցիա

10000 AMD * 20000 AMD **

305013 Կրծոսկրի-R -գրաֆիա 1պրոյեկցիա փոքր նկար

8000 AMD * 16000 AMD **

305014 Կողերի R -գրաֆիա1պրոյեկցիա

8000 AMD * 16000 AMD **

305015 Կոնքի ոսկրերի R -գրաֆիա 1պրոյեկցիա

8000 AMD * 16000 AMD **

305016 Կոնք -ազդրային հոդի R -գրաֆիա մեկկողմից 2պրոյեկցիա

6500 AMD * 13000 AMD **

305017 Ուսային գոտու R -գրաֆիամեկկողմից 1պրոյեկցիա

6000 AMD * 12000 AMD **

305018 Ուսային գոտու R -գրաֆիա երկու կողմից 2պրոյեկցիա

10000 AMD * 20000 AMD **

305019 Ուսային գոտու R -գրաֆիա 2 պրոյեկցիայից

8000 AMD * 16000 AMD **

305020 Արմկային հոդի R -գրաֆիա մեկկողմից 2պրոյեկցիա

8000 AMD * 16000 AMD **

305021 Արմկային հոդի R -գրաֆիա երկու կողմից

12000 AMD * 24000 AMD **

305022 Բազկոսկրի R -գրաֆիա 2պրոյեկցիա

8000 AMD * 16000 AMD **

305023 Նախաբազոսկրի R -գրաֆիա մեկկողմից 2պրոյեկցիա

8000 AMD * 16000 AMD **

305024 Դաստակի և մատների R -գրաֆիա մեկկողմից 1պրոյեկցիա

6000 AMD * 12000 AMD **

305025 Ազդոսկրի R -գրաֆիա մեկկողմից 2պրոյեկցիա

10000 AMD * 20000 AMD **

305027 Ծնկային հոդի R -գրաֆիա մեկկողմից 2 պրոյեկցիա

10000 AMD * 20000 AMD **

305028 Սրունքի ոսկրերի R -գրաֆիա մեկկողմից 2պրոյեկցիա

8000 AMD * 16000 AMD **

305029 Սրունք թաթն հոդի R -գրաֆիա մեկկողմից 2պրոյեկցիա փոքր նկար

8000 AMD * 16000 AMD **

305030 Սրունք թաթ-ն հոդի R -գրաֆիա մեկկողմից 2պրոյեկցիա մեծ նկար

10000 AMD * 20000 AMD **

305031 Ոտնաթաթի ոսկրերի R -գրաֆիա մեկկողմից 2պրոյեկցիա

8000 AMD * 16000 AMD **

305032 Կերակրափողի կոնտրաստային R -գրաֆիա

8000 AMD * 16000 AMD **

305033 Ստամոքսին 12 մատնյա աղու կոնտրաստային R -սկոպիա

15000 AMD * 30000 AMD **

305034 Ստամոքսին 12 մատնյա աղու կոնտրաստային R -գրաֆիա

17000 AMD * 34000 AMD **

305035 Բարակաղիների կոնտրաստային դինամիկ R -գրաֆիա

15000 AMD * 30000 AMD **

305036 Բարակաղիների կոնտրաստային դինամիկ R -սկոպիա

15000 AMD * 30000 AMD **

305037 Հաստաղու կոնտրաստային R -սկոպիա իրիգոսկոպիա

15000 AMD * 30000 AMD **

305038 Հաստաղու կոնտրաստային R -գրաֆիա իրիգոսկոպիա

17000 AMD * 34000 AMD **

305039 Միզապարկի կոնտրաստային հետազ. նկար(Ուրոգրաֆիա)

25000 AMD * 50000 AMD **

305040 Միզապարկի կոնտրաստային հետազ. նկար(Ցիստոգրաֆիա)

15000 AMD * 30000 AMD **

305041 Ուրետերոգրաֆիա-ռետրոգրադ կոնտրաստ հետազոտություն

15000 AMD * 30000 AMD **

305042 Ողնաշարի պոչուկ հատվածի R գրաֆիա2 պրոյեկցիայից

9000 AMD * 18000 AMD **

305043 Ֆիստոլոգրաֆիա

15000 AMD * 30000 AMD **

305045 Դենսիտոմետրիա մարմնի 2 հատվածի համար

10000 AMD * 20000 AMD **

305046 Մաքրող հոգնա

3000 AMD * 6000 AMD **

305047 Կրծքավանդակի և քթի հարակից խոռոչների R-սկոպիա (սկավառակի տրամադրմամբ)

10000 AMD * 20000 AMD **

305048 Ողնաշարի 1 հատվածի ֆունկցիոնալ փորձ

15000 AMD * 30000 AMD **

305049 Ողնաշարի 2 հատվածի ֆունկցիոնալ փորձ

25000 AMD * 50000 AMD **

305050 Էքսկրետորխոլանգիոգրաֆիա/առ կոնտ/

25000 AMD * 50000 AMD **

ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ /ՍՈՆՈԳՐԱՖԻԱ/

306001 Վահանագեղձի և ռեգիոնար ավշահանգույցներ հետազոտ.

10000 AMD * 20000 AMD **

306002 Կոնքի խոռոչի օրգանների սոնոգրաֆիա

10000 AMD * 20000 AMD **

306003 Փափ. հյուս-ի և ռեգիոնար սոնոգրաֆիա

15000 AMD * 30000 AMD **

306004 Կրծքագեղձի և ռեգիոնար սոնոգրաֆիա

10000 AMD * 20000 AMD **

306005 Ամորձիների և ռեգիոնար ավշային հանգույց սոնոգրաֆիա

10000 AMD * 20000 AMD **

306005 Ամորձիների և ռեգիոնար ավշային հանգույց սոնոգրաֆիա

10000 AMD * 20000 AMD **

306006 Էլաստոգրաֆիա կրծքավանդակի կամ վահանաձև գեղձի հետազոտություն

15000 AMD * 30000 AMD **

306007 Որովայնի խորոչի օրգաններ

10000 AMD * 20000 AMD **

306008 Պերֆերիկ հետորվայնամզային ավշ հանգույցներ

10000 AMD * 20000 AMD **

306009 Թքագեղձերի և ռեգ ավշահանգույցներ

10000 AMD * 20000 AMD **

306010 Տրանսվագինալ սոնոգրաֆիա

12000 AMD * 24000 AMD **

306011 Հոդերի սոնոգրաֆիա

10000 AMD * 20000 AMD **

306013 Պարանոցի օրգ-ի համալիր սոնոգրաֆիա

10000 AMD * 20000 AMD **

306014 Էլեկտրասրտագրություն

3000 AMD * 6000 AMD **

306015 Էխոսրտագրություն

10000 AMD * 20000 AMD **

306016 Վերին կամ ստորին վերջույթի դուպլեքս հետազոտություն

20000 AMD * 40000 AMD **

306017 Որովայնի օրգ-ի և մագիստրալ անոթ դուպլեքս

15000 AMD * 30000 AMD **

306018 Մամոգրաֆիկ հետազ. տոմոսինթեզով

15000 AMD * 30000 AMD **

306019 Էլաստոգրաֆիա

10000 AMD * 20000 AMD **

306020 Որովայնի և փոքր կոնքի համալիր սոնոգրաֆիա

15000 AMD * 30000 AMD **

306021 ԷՍԳ+ խորհրդատվություն

11000 AMD * 22000 AMD **

306022 ԷՍԳ+Էխո-ՍԳ+խորհրդատվություն

17000 AMD * 34000 AMD **

306023 ԷՍԳ+Էխո-ՍԳ

12000 AMD * 24000 AMD **

306024 Սպիրոմետրիա

10000 AMD * 20000 AMD **

306026 Առնանդամի ՈՒՁՀ

15000 AMD * 30000 AMD **

306027 Հոլտեր մոնիտորինգ

15000 AMD * 30000 AMD **

306028 Վերին կամ ստորին վերջույթների դուպլեքս հետազոտություն

25000 AMD * 50000 AMD **

306029 Լյարդի էլաստոգրաֆիա

25000 AMD * 50000 AMD **

306030 Պարանոցի անոթների դուպլեքս

15000 AMD * 30000 AMD **

306031 Որովայնի մագիստրալ անոթների դուպլեքս

15000 AMD * 30000 AMD **

306032 Մամոգրաֆիայի սկավառակի վերանայում

15000 AMD * 30000 AMD **

ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

307001 Արգանդի խոռոչի քերուկ առանց անզգ/ախտ նպատակով/

40000 AMD * 80000 AMD **

307002 Բիոպսիա ախտորոշիչ նպատակով

10000 AMD * 20000 AMD **

307003 Հիստերեսկոպիա ախտորոշիչ ընդհ անզգայացմամբ

120000 AMD * 240000 AMD **

307004 Աղտորոշիչ հիստերեսկոպիա տեղ. անզգայացմամբ

100000 AMD * 200000 AMD **

ՓՈՔՐ ԻՆՎԱԶԻՎ ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

308001 Կրծքագեղձի տրեպան բիոպսիա առանց հիստոլոգիական հետազոտության

50000 AMD * 100000 AMD **

308002 Որովայնի ջրգողության բացթողում (պունկցիա)

35000 AMD * 70000 AMD **

308003 Պլևրալ խոռոչի պունկցիա

30000 AMD * 60000 AMD **

308004 Պերֆերիկ օրգ-ի կամ ավշ հանգ-ի պունք. բիոպ 2 կողմից

30000 AMD * 60000 AMD **

ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

309001 Իմունաֆենոտիտացում T-լիմֆոցիտներСД3+

3000 AMD * 6000 AMD **

309002 Իմունաֆենոտիտացում T-լիմֆոցիտներСД4+

3000 AMD * 6000 AMD **

309003 Իմունաֆենոտիտացում T-լիմֆոցիտներСД8+

3000 AMD * 6000 AMD **

309008 Սերոլոգիա HBs Ag/հեպատիտ B/

4000 AMD * 8000 AMD **

309009 Սերոլոգիա HCV /հեպատիտ C/

4000 AMD * 8000 AMD **

309010 Սերոլոգիա HIV 1-2/Միավ

4000 AMD * 8000 AMD **

309011 Սիֆիլիս

4000 AMD * 8000 AMD **

309012 Իմունաֆերմենտային եղանակով հորմոնների որոշում T3

5000 AMD * 10000 AMD **

309013 Իմունաֆերմենտային եղանակով հորմ-ի որոշում T3 ազատ

5000 AMD * 10000 AMD **

309014 Իմունաֆերմենտային եղանակով հորմ-ի որոշում T4

5000 AMD * 10000 AMD **

309015 Իմունաֆերմենտային եղանակով հորմ-ի որոշում T4ազատ

5000 AMD * 10000 AMD **

309016 Իմունաֆերմենտային եղանակով հորմ-ի որոշում TSH

5000 AMD * 10000 AMD **

309017 anti TG /թիրէոգլոբուլինային հակամարմիններ

6000 AMD * 12000 AMD **

309018 anti TPO /հակաթիրեոպերօքսիդազային հակամարմիններ

6000 AMD * 12000 AMD **

309019 Իմունաախտորոշում պրոլակտին

6000 AMD * 12000 AMD **

309020 Իմունաախտորոշում էստրադիոլ

6000 AMD * 12000 AMD **

309021 Իմունաֆերմենտային եղ-ով ուռք. մարկ-ի որոշ.CEA

5000 AMD * 10000 AMD **

309022 Իմունաֆերմենտային եղ-ով ուռք. մարկ-ի որոշ.CA-19-9

7000 AMD * 14000 AMD **

309023 Իմունաֆերմենտային եղ-ով ուռք. մարկ-ի որոշ.CA-15-3

7000 AMD * 14000 AMD **

309024 Իմունաֆերմենտային եղ-ով ուռք. մարկ-ի որոշ.CA-125

7000 AMD * 14000 AMD **

309025 Իմունաֆերմենտային եղ-ով ուռք. մարկ-ի որոշ.PSA

5000 AMD * 10000 AMD **

309026 Իմունաֆերմենտային եղ-ով ուռ. մարկ-ի որոշ.PSA ազատ

8000 AMD * 16000 AMD **

309027 Իմունաֆերմենտային եղ-ով ուռք. մարկ-ի որոշ.hCG

5000 AMD * 10000 AMD **

309028 Իմունաֆերմենտային եղ-ով ուռք. մարկ-ի որոշ. AFP

5000 AMD * 10000 AMD **

309029 Իմունաֆերմենտային եղ-ով ուռք. մարկ-ի որոշ.SCC-

12000 AMD * 24000 AMD **

309030 Իմունաֆերմենտային եղ-ով ուռք. մարկ-ի որոշNSE

6000 AMD * 12000 AMD **

309031 Իմունաֆերմենտային եղ-ով ուռք. մարկ-ի որոշ&-2միկ

5000 AMD * 10000 AMD **

309032 Իմունաֆերմենտային եղ-ով ուռք. մարկ-ի որոշ CA-72-4

6000 AMD * 12000 AMD **

309033 Իմունաֆերմենտային եղ-ով ուռք. մարկ-ի որոշ CA-242

7000 AMD * 14000 AMD **

309034 Իմունաֆերմենտային եղ-ով ուռք. մարկ-ի որոշ UBC

15000 AMD * 30000 AMD **

309035 Իմունաֆերմենտային եղ-ով ուռք. մարկ-ի որոշ.HE4

15000 AMD * 30000 AMD **

309036 Իմունաֆերմենտային եղ-ով ուռք. մարկ-ի որոշ S -100

15000 AMD * 30000 AMD **

309037 Շիճուկային իմունագլոբուլիններ IgM

2000 AMD * 4000 AMD **

309038 Շիճուկային իմունագլոբուլիններ IgG

2000 AMD * 4000 AMD **

309039 Շիճուկային իմունագլոբուլիններ IgA

2000 AMD * 4000 AMD **

309040 Շիճուկային իմունագլոբուլիններ IgE

3000 AMD * 6000 AMD **

309050 y-ԻՖՆ-ի ինդուկցիա in vitro պայմաններում

6000 AMD * 12000 AMD **

309051 IgM ցիտոմեգալովիրուսի հանդեպ

5000 AMD * 10000 AMD **

309052 IgG ցիտոմեգալովիրուսի հանդեպ

5000 AMD * 10000 AMD **

309053 IgG հերպես վիրուս -2 հանդեպ

5000 AMD * 10000 AMD **

309054 TG Տիրեոգլոբուլին

8000 AMD * 16000 AMD **

309055 Կալցիտոնին

7000 AMD * 14000 AMD **

309056 C- ռեակտիվ սպիտակուց

5000 AMD * 10000 AMD **

309057 Սրտային տրոպոնին TNT

7000 AMD * 14000 AMD **

309058 C-պեպտիդ

6000 AMD * 12000 AMD **

309059 Լյուտեինիզացնող հորմոն

5000 AMD * 10000 AMD **

309060 Ֆոլիկուլստիմուլող հորմոն

5000 AMD * 10000 AMD **

309061 Տեստոստերոն

5000 AMD * 10000 AMD **

309062 CerossLaps

7000 AMD * 14000 AMD **

309063 N-MIP-ost

7000 AMD * 14000 AMD **

309064 Պարատ հորմոն

8000 AMD * 16000 AMD **

309065 PINP

10000 AMD * 20000 AMD **

309066 Anti-SARS-CoV-2

10000 AMD * 20000 AMD **

309067 Սեռոլոգիական հետազոտություններ/հեպատիտ Բ, հեպատիտ Ց, ՄԻԱՎ, ՍԻՖԻԼԻՍ

12000 AMD * 24000 AMD **

309068 NT-pro BNP սպիտակուցի որոշում

15000 AMD * 30000 AMD **

309069 Կորտիզոլ հորմոն

8000 AMD * 16000 AMD **

309070 ASO-test հակաստրեպտոլիզին-O

3000 AMD * 6000 AMD **

309071 Ֆակտոր C3

3000 AMD * 6000 AMD **

309072 Ֆակտոր C4

3000 AMD * 6000 AMD **

309073 Հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմին IgM/lgG

7500 AMD * 15000 AMD **

309074 Հակամարմիններ կարդիոլոպինի նկատմամբ IgM/lgG

7500 AMD * 15000 AMD **

309075 Anti-dsDNA հակամարմիններ

7500 AMD * 15000 AMD **

309076 Հականուկլեար հակամարմիններ

7500 AMD * 15000 AMD **

309077 Հակամարմիններ նեյտրոֆիլների ցիտոպլազմայի նկատմամբ

7500 AMD * 15000 AMD **

309078 Anti-Sm հակամարմիններ

7500 AMD * 15000 AMD **

ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ՍՏԱՏՈՒՍ

309079 Իմունոգլոբուլին G/IgG IgG

4000 AMD * 8000 AMD **

309080 Իմունոգլոբուլին A/IgA IgA

4000 AMD * 8000 AMD **

309081 Իմունոգլոբուլին M/IgM IgM

4000 AMD * 8000 AMD **

309082 ԻմունոգլոբուլինIg Е/IgE IgE

6000 AMD * 12000 AMD **

309083 C3 կոմպլեմենտի բաղադրիչ С3

4000 AMD * 8000 AMD **

309084 C4 կոմպլեմենտի բաղադրիչ С4

4000 AMD * 8000 AMD **

309085 Պրոկալցիտոնին Procalcitonin

15000 AMD * 30000 AMD **

309086 Հյուսվածքային տրանսգլյուտամինազայի հակամարմին IgA

10000 AMD *

309087 Գլիադինի դեամիդիրացված IgG Anti-DGP IgG

10000 AMD * 20000 AMD **

309088 Ցելիակիայի ախտորոշման կոնբինացված թեսթ

19000 AMD * 38000 AMD **

309089 Կալպրոտեկտին ֆեկալային Calprotectin

15000 AMD * 30000 AMD **

309090 Պրոգեստերոն

6000 AMD * 12000 AMD **

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՇԵՐՏԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՒՄ

310001 Պարանոցի ՀՇ

30000 AMD * 60000 AMD **

310002 Գլխուղեղի ՀՇ

40000 AMD * 80000 AMD **

310003 Գլխուղեղի, գանգի և պարանոցի ՀՇ

55000 AMD * 110000 AMD **

310004 Կրծքավանդակի ՀՇ

50000 AMD * 100000 AMD **

310005 Որովայնի և հետորովայնամզային օրգանների ՀՇ

50000 AMD * 100000 AMD **

310006 Կոնքի օրգանների ՀՇ

40000 AMD * 80000 AMD **

310007 Ողնաշարի պարանոցային հատվածի ՀՇ

30000 AMD * 60000 AMD **

310008 Ողնաշարի կրծքային հատվածի ՀՇ

50000 AMD * 100000 AMD **

310009 Ողնաշարի գոտկասրբանային հատվածի ՀՇ

40000 AMD * 80000 AMD **

310010 Մեկ հոդի ՀՇ

30000 AMD * 60000 AMD **

310011 Վերին վերջույթի ՀՇ

40000 AMD * 80000 AMD **

310012 Ստորին վերջույթի ՀՇ

50000 AMD * 100000 AMD **

310014 ՀՇ հետազոտությունների խորհրդատվություն

15000 AMD * 30000 AMD **

310015 Ն/Ե կոնտրաստավորում

20000 AMD * 40000 AMD **

310016 Քթի և հարակից խոռոչների ՀՇ հետազոտություն

15000 AMD * 30000 AMD **

310017 Քրոնիկական թոքային հիվանդության դինամիկ ՀՇ առանց կոնտրաստավորման

30000 AMD * 60000 AMD **

310018 Երկու հատվածի համակարգչային շերտագրում(բացի գլուխ-պարանոցային համակցությունից)

70000 AMD * 140000 AMD **

310019 Երեք հատվածի համակարգչային շերտագրում

75000 AMD * 150000 AMD **

310020 Պոլի օրգանների համակարգչային շերտագրում/առանց կոնտրաստի/

85000 AMD * 170000 AMD **

310021 Չափագրական համակարգչային տոմոգրաֆիկ հետազոտություն 1 զոնա

45000 AMD * 90000 AMD **

310022 Չափագրական համակարգչային տոմոգրաֆիկ հետազոտություն 1-ից ավել զոնաներ

60000 AMD * 120000 AMD **

ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄ

311001 Էստրոգեն ընկալիչների որոշում

20000 AMD * 40000 AMD **

311002 Պրոգեստերոն ընկալիչների որոշում

20000 AMD * 40000 AMD **

311003 Հերցեպտինի ընկալիչների որոշում

10000 AMD * 20000 AMD **

311004 Ուռուցքային բջիջների KI-67որոշում

20000 AMD * 40000 AMD **

311005 Քսուկների բջջաբանական հետազոտություն

10000 AMD * 14000 AMD **

311006 Դրոշմվածքի բջջաբանական հետազոտություն

10000 AMD * 14000 AMD **

311007 Պունկտատի բջջաբանական հետազոտություն

10000 AMD * 14000 AMD **

311008 Քսուկի PAP smear

5000 AMD * 10000 AMD **

311009 Բիոպտատի հյուսվածքաբանական հետազոտություն

15000 AMD * 20000 AMD **

311010 Թվարկված 3 ընկալիչների միաժամանակ որոշում

60000 AMD * 120000 AMD **

311011 Միկրո պրեպարատների վերանայում1-10 բլոկ /ապակի/

15000 AMD * 20000 AMD **

311012 Միկրո պրեպարատների վերանայում10ից ավել առկ ապակի/

15000 AMD * 30000 AMD **

311013 Մակրոպրեպարատի պարաֆինային բլոկ

15000 AMD * 30000 AMD **

311014 Վիր մակրոպրեպարատի հյուսվ. հետազոտություն

15000 AMD * 30000 AMD **

311015 Զույգ կրծքագեղձերի և բազմաօջախային ռեցեպտոր ստատուս Her- 2 և Ki-67 հետազոտության համար

100000 AMD * 200000 AMD **

ՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

312001 Ոսկրային համ-ի ռադիոիզոտոպային հետազ/մեծահասակներ/

68000 AMD * 136000 AMD **

312002 Ոսկրային համակարգի ռադիոիզոտոպային հետազ/երեխաներ/

50000 AMD * 100000 AMD **

312003 Թոքերի ռադիոիզոտոպային հետազոտություն/մեծահասակ/

68000 AMD * 136000 AMD **

312004 Թոքերի ռադիոիզոտոպային հետազ/երեխաներ/

50000 AMD * 100000 AMD **

312005 Երիկամների ռադիոիզոտոպային հետազ /մեծահասակ

60000 AMD * 120000 AMD **

312006 Երիկամների ռադիոիզոտոպային հետազ/երեխաներ/

35000 AMD * 70000 AMD **

312007 Վահանագեղձի ռադիոիզոտոպային հետազ. /մեծահասակ/

55000 AMD * 110000 AMD **

312008 Վահանագեղձի ռադիոիզոտոպ հետազոտ. /երեխաներ/

30000 AMD * 60000 AMD **

312009 Դիսկի վերանայում

25000 AMD * 50000 AMD **

312010 Միաֆոտոնային էմիսիոն համակարգչային շերտագրում

98000 AMD * 196000 AMD **

312011 Դիսկի տրամադրում

3000 AMD * 6000 AMD **

ԼԻՄՖՈՊՐՈԼԻՖԵՐԱՏԻՎ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ԴԻՖ. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ

314001 CD 3 /Պան T մարկեր/

15000 AMD * 30000 AMD **

314002 CD 5 /T-լիմֆոմա/

15000 AMD * 30000 AMD **

314003 CD 10 /ցողունաբջջային անտիգեն/

15000 AMD * 30000 AMD **

314004 CD15 /գրանուլոցիտների մարկեր, Ռիդ-Շտենբերգի բջիջ

15000 AMD * 30000 AMD **

314005 CD 20 /Պան -B մարկեր/

15000 AMD * 30000 AMD **

314006 CD23/B-բջջային ցենտրոբլաստ/ցենտրոցիտար լիմֆոմաներ/

15000 AMD * 30000 AMD **

314007 CD30/Հոջկինի, Ռիդ-Շտենբ-գի բջ-եր,անապլաստիկ լիմֆոմ

15000 AMD * 30000 AMD **

314008 CD 99/Յուինգի ուռ-ի և PNET խմբի մարկեր/

15000 AMD * 30000 AMD **

314009 CD 57

15000 AMD * 30000 AMD **

314010 CD 34 /олл, էնդոթել, GIST/

15000 AMD * 30000 AMD **

314011 CD 45 (ОЛА)/ընդհ. լեյկոցիտ անտիգեն /

15000 AMD * 30000 AMD **

314012 Cyclin D1/մանտիայի զոնային լիմֆոմաներ/

15000 AMD * 30000 AMD **

314013 BCI-2 /ֆոլլիկուլյար լիմֆոմաներ/

15000 AMD * 30000 AMD **

314014 EMA /էպիթելիալ մեմբրանային անտիգեն/

15000 AMD * 30000 AMD **

314015 KI-67 /ուռուցքային հյուս-ի պրոլիֆիվ ակտիվ ցուցանիշ

20000 AMD * 40000 AMD **

ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐԻ ԻՄՈՒՆՈՀԻՍՏՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

315001 ЦКР/էպիթելային ծագման ուռուցքներ /5

15000 AMD * 30000 AMD **

315002 TTF/թոքերի և վահանագեղձի ուռ-ի մարկեր/

15000 AMD * 30000 AMD **

315003 GFAP/նյարդային համ-ի ուռուցքի մարկեր/

15000 AMD * 30000 AMD **

315004 ЦКР/;հասարակ ՛ էպիթելի մարկեր/7

15000 AMD * 30000 AMD **

315005 ЦКР/հասարակ էպիթելի մարկեր/8

15000 AMD * 30000 AMD **

315006 ЦКР/կոլոռեկտալ քաղցկեղի մարկեր/20

15000 AMD * 30000 AMD **

315007 PSA/պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգեն/

15000 AMD * 30000 AMD **

315008 Vimentin/մեզենմիխալ ծագման բջիջներ/

15000 AMD * 30000 AMD **

315009 Desmin/մկանային ուռ-ի մարկեր/

15000 AMD * 30000 AMD **

315010 SMA/հարթ մկանային ուռ-ի մարկեր/

15000 AMD * 30000 AMD **

315011 E-кадгерин /բջջային ադգեզիայի մարկեր/

15000 AMD * 30000 AMD **

315012 P63/էպիթելի բազալ շերտի բջիջների մարկեր/

15000 AMD * 30000 AMD **

315013 S100/նեյրոէկտոդերմալ ծագման բջիջներ /

15000 AMD * 30000 AMD **

315014 синоптофизин/նեյրոէնդոկրին ուռ-ի մարկեր

15000 AMD * 30000 AMD **

315014 синоптофизин/նեյրոէնդոկրին ուռ-ի մարկեր

15000 AMD * 30000 AMD **

315015 хромогранин/էնդոկրին-բջջային ուռ-ի մարկեր/

15000 AMD * 30000 AMD **

315016 PLAP/գերմինոգեն ուռ-ի մարկեր/

15000 AMD * 30000 AMD **

315017 CD79 a /Պան-B մարկեր, B-լիմֆոմա,պլազմոցիտոմա/

15000 AMD * 30000 AMD **

315018 DOG 1/GIST/

15000 AMD * 30000 AMD **

315019 Cd x 2/գաստրոինտերստիցիալ դիֆերենցացիա,կոլ. ուռ-ը

15000 AMD * 30000 AMD **

315020 CD 56/NK բջիջների մարկեր/

15000 AMD * 30000 AMD **

315021 MUM 1 /Ռիդ-Շտենբերգի բջիջների մարկեր/

15000 AMD * 30000 AMD **

315022 CD 138/պլազմատիկ բջիջների մարկեր/

15000 AMD * 30000 AMD **

315023 NSE/նեյրոններ,շվանոմաների բջիջների մարկեր/

15000 AMD * 30000 AMD **

315024 TDT/նախա-T և B լիմֆոցիտների մարկեր/

15000 AMD * 30000 AMD **

315025 MAGE A1/ մելանոսոմների մարկեր/

15000 AMD * 30000 AMD **

315026 melan A/մելանոցիտների դիֆերենցացիայի մարկեր/

15000 AMD * 30000 AMD **

315027 L-inhibin/սեռական ձգանի ուռուցքների մարկեր/

15000 AMD * 30000 AMD **

315028 ALK/անապլաստիկ լիմֆոմաների մարկեր

15000 AMD * 30000 AMD **

315029 Պլևրալ և ասցիտ հեղ-ի իմունոցիտո հետազ \\\\\\\'cell block\\\\\\\'

10000 AMD * 20000 AMD **

315030 Pan Keratin

15000 AMD * 30000 AMD **

315031 Hepatocyte Specific Antigen (HSA)

15000 AMD * 30000 AMD **

315032 Mammaglobin

15000 AMD * 30000 AMD **

315033 Calretinin

15000 AMD * 30000 AMD **

315034 WT 1

15000 AMD * 30000 AMD **

315035 Alpha -Fetoprotein(AFP)

15000 AMD * 30000 AMD **

315036 Fascin

15000 AMD * 30000 AMD **

315037 Napsin A

15000 AMD * 30000 AMD **

315038 Myogenin

15000 AMD * 30000 AMD **

315039 bcl-2

15000 AMD * 30000 AMD **

315040 CD31

15000 AMD * 30000 AMD **

315041 Renal Cell Carcinoma(RCC)

15000 AMD * 30000 AMD **

315042 PAX-5

15000 AMD * 30000 AMD **

315043 PAX 8

15000 AMD * 30000 AMD **

315044 Oct -4

15000 AMD * 30000 AMD **

315045 MSH2

15000 AMD * 30000 AMD **

315046 MSH6

15000 AMD * 30000 AMD **

315047 MLH-1

15000 AMD * 30000 AMD **

ԻՄՈՒՆՈՀԻՍՏՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

316001 Արգանդի ռեցեպտոր ստատուսի որոշում

60000 AMD * 120000 AMD **

316002 MSI (միկրոսատելիտային ոչ ստաբիլություն)

80000 AMD * 160000 AMD **

316003 Թոքի ուռուցքների ԻՀՔ

95000 AMD * 190000 AMD **

316004 Ձվարանների ուռուցքների ԻՀՔ

95000 AMD * 190000 AMD **

316005 Փափուկ հյուսվածքների ԻՀՔ

150000 AMD * 220000 AMD **

316006 Լիմֆոպրոլիֆերատիվ հիվանդությունների ԻՀՔ

150000 AMD * 240000 AMD **

316007 Ուռուցքներ առանցառաջնային օջախի

150000 AMD * 240000 AMD **

316008 ՄՏՍ-առաջնային օջախ կրծքագեղձից?

50000 AMD * 100000 AMD **

316009 Լիմֆոէպիթելիոմա

80000 AMD * 160000 AMD **

316010 Կրծքագեղձի եռակի նեգատիվ c-r

45000 AMD * 90000 AMD **

316011 Ամորձու գերմինոգեն ուռուցքներ

100000 AMD * 200000 AMD **

316012 Ամորձու տերատոկարցինոմա

100000 AMD * 200000 AMD **

316013 Կրծքագեղձի c-r?ադենոզ ? Ca in situ?

60000 AMD * 120000 AMD **

316014 Շականակագեղձի c-r? ASAP?

60000 AMD * 120000 AMD **

316015 Ձվարանի գրանուլյոզոբջջային ուռուցք

110000 AMD * 220000 AMD **

316016 Արգանդի G3 էնդոմետրիոիդ, սերոզ adca

100000 AMD * 200000 AMD **

316017 Թքագեղձի ուռուցքներ

100000 AMD * 200000 AMD **

316018 Երիկամի ուռուցքներ

80000 AMD * 160000 AMD **

316019 Գլխուղեղի ուռուցքներ ոչ ՄՏՍ

100000 AMD * 200000 AMD **

316020 Մենինգիոմայի, ստատուս

40000 AMD * 80000 AMD **

316021 Ռ/գին.՝ տափակաբջջային? S-a? Adca?

45000 AMD * 90000 AMD **

316022 Մելանոմա, MTS?

60000 AMD * 120000 AMD **

316023 Վահանաձև գեղձի c-r ?

90000 AMD * 180000 AMD **

316024 Չարորակ մեզոթելիոմա ?

100000 AMD * 200000 AMD **

316025 Մաշկի ուռուցքներ

80000 AMD * 160000 AMD **

316026 Կրծքագեղձի ՄՏՍ

30000 AMD * 60000 AMD **

316027 Թոքի տափակաբջջային ? Adca?

30000 AMD * 60000 AMD **

316028 ALK-մուտացիայի որոշում

10000 AMD * 20000 AMD **

317001 FICH/CISH

75000 AMD * 150000 AMD **

317002 EGFR

75000 AMD * 150000 AMD **

317003 KRAS

65000 AMD * 130000 AMD **

317004 NRAS

63000 AMD * 126000 AMD **

317005 BRAF

48000 AMD * 96000 AMD **

317006 TERT

50000 AMD * 100000 AMD **

317007 ROS1

40000 AMD * 80000 AMD **

317008 ALK

40000 AMD * 80000 AMD **

317009 NTRK1

50000 AMD * 100000 AMD **

317010 NTRK2

50000 AMD * 100000 AMD **

317011 NTRK3

50000 AMD * 100000 AMD **

317012 RET

50000 AMD * 100000 AMD **

317013 Լիմֆոպրոլիֆերատիվ հիվանդությունների ԻՀՔ

150000 AMD * 240000 AMD **

317014 PDL-1 (clone263)-ի որոշում

120000 AMD * 200000 AMD **

ՊՇՌ, ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

318001 2020 ՊՇՌ Հետազոտություն

9000 AMD * 18000 AMD **

318002 Անդրոֆլոր սքրին, Androflor screen

25000 AMD * 50000 AMD **

318003 Ֆեմոֆլոր սքրին, Femoflor screen

25000 AMD * 50000 AMD **

318004 Լակտոսքրին ՄԶՀ լակտոբակտերիաներ Lactoscreen

8000 AMD * 16000 AMD **

318005 Մարդու պապիլոմավիրուս HPV quant 4

10000 AMD * 20000 AMD **

318006 Մարդու պապիլոմավիրուս HPV quant 15

13000 AMD * 26000 AMD **

318007 Մարդու պապիլոմավիրուս HPV screen-14

21000 AMD * 42000 AMD **

318008 Խլամիդիոզ Chlamydia trachomatis

6000 AMD * 12000 AMD **

318009 Ուրեապլազմոզ, Ureaplasma urealyt./parvum

6000 AMD * 12000 AMD **

318010 Միկոպլազմա հոմինիս, M.hominis

6000 AMD * 12000 AMD **

318011 Միկոպլազմա գենիտալիում, M.genitalium

6000 AMD * 12000 AMD **

318012 Սիֆիլիս Treponema pallidum

8000 AMD * 16000 AMD **

318013 Գոնորեա Neicceria gonorrhoeae

6000 AMD * 12000 AMD **

318014 Գարդներելա Gardnerella vaginalis

6000 AMD * 12000 AMD **

318015 Տրիխոմոնիազ Trichomonas vaginalis

6000 AMD * 12000 AMD **

318016 Կանդիդոզ Candida albicans

6000 AMD * 12000 AMD **

318017 Ցիտոմեգալովիրուս Citomegalwvirus CMV

6000 AMD * 12000 AMD **

318018 Տոկսոպլազմոզ Toxoplasma gondii

7000 AMD * 14000 AMD **

318019 Հերպես Վիրուս 1/2 HSV 1/2

6000 AMD * 12000 AMD **

318020 Էպշտեյն-Բարր վիրուս Epstain-Barr virus EBV

7000 AMD * 14000 AMD **

318021 Բորելիոզ Borrelia

12000 AMD * 24000 AMD **

318022 Ջրծաղիկ, Varicella-Zoster virus VZV

7000 AMD * 14000 AMD **

318023 Սուր աղիքային վարակներ

15000 AMD * 30000 AMD **

318024 Շիգելլա Կամպիլոբակտեր ԷԻ Էշերիխիա Սալմոնելա

13000 AMD * 26000 AMD **

318025 Շիգելլա ԷԻ Էշերիխիա Սալմոնելա

9000 AMD * 18000 AMD **

318026 Կամպիլոբակտեր

9000 AMD * 18000 AMD **

318027 Հեպատիտ B վիրուսի որակական որոշում HBV

6000 AMD * 12000 AMD **

318028 Հեպատիտ B վիրուսի քանակական որոշում qHBV

50000 AMD * 100000 AMD **

318029 Հեպատիտ B վիրուսի քանակական որոշում qHBV

10000 AMD * 20000 AMD **

318030 Հեպատիտ C վիրուսի քանակական որոշում qHCV

50000 AMD * 100000 AMD **

318031 Հեպատիտ C վիրուսի գեն 1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6 gHCV

60000 AMD * 120000 AMD **

318032 Թրոմբոզի/թրոմբոֆիլիայի զարգացման ռիսկի հետ կապված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում 8 կետ

25000 AMD * 50000 AMD **

318033 Թրոմբոզի/թրոմբոֆիլիայի զարգացման ռիսկի հետ կապված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում 2 կետ

9000 AMD * 18000 AMD **

318034 Թրոմբոզի/թրոմբոֆիլիայի զարգացման ռիսկի հետ կապված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում 1 կետ

5000 AMD * 10000 AMD **

318035 ApoE գենի պոլիմորֆիզմների հետազոտություն

35000 AMD * 70000 AMD **

318036 Զարկերակային ճնշման զարգացման ռիսկի հետ կապված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում, 9 կետ

25000 AMD * 50000 AMD **

318037 Ֆոլատային ցիկլի խանգարման հետ համակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում 4 կետ

12000 AMD * 24000 AMD **

318038 Լակտոզային ցիկլի խանգարման հետ համակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում, 1 կետ

12000 AMD * 24000 AMD **

318039 Կլոպիդոգրելի փոխանակության հետ համակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում, 1 կետ

12000 AMD * 24000 AMD **

318040 Վարֆարինի փոխանակության հետ համակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում, 4 կետ Warfarin: CYP2C

17500 AMD * 35000 AMD **

318041 Ազոոսպերմիայի և օլիգոզոոսպերմիայի ժամանակ Y քրոմոսոմի դելեցիաների որոշում, 13 կետ

30000 AMD * 60000 AMD **

318042 HLA-B27 որոշում

12000 AMD * 24000 AMD **

318043 HLA-B51 Բեխչետի հիվանդության հետ կապակցված հետազոտող գենային տարբերակ

20000 AMD * 40000 AMD **

318044 Պարբերական հիվանդություն

30000 AMD * 60000 AMD **

ՄՌՏ

319001 Գլխուղեղի ՄՌՏ

55000 AMD * 110000 AMD **

319002 Գլխուղեղի ՄՌՏ+Հիպոֆիզ

65000 AMD * 130000 AMD **

319003 Գլխուղեղի ՄՌՏ ոչ կոնտրաստային անգիոգրաֆիա

80000 AMD * 160000 AMD **

319004 Գլխուղեղի ՄՌՏ ցրված սկլեռոզ հատուկ ծրագրով

55000 AMD * 110000 AMD **

319005 Գլխուղեղի զարկերակների ՄՌ անգիոգրաֆիա ՝ ոչ կոնտրաստային

35000 AMD * 70000 AMD **

319006 Գլխուղեղի երակների ՄՌ անգիոգրաֆիա ՝ ոչ կոնտրաստային

35000 AMD * 70000 AMD **

319007 Որովայնի խոռոչի ՄՌՏ խոլագիոգրաֆիայով

95000 AMD * 190000 AMD **

319008 Ուղիղ աղիքի ՄՌՏ

65000 AMD * 130000 AMD **

319009 Փոքր կոնքի օրգանների ՄՌՏ

65000 AMD * 130000 AMD **

319010 Որովայնի խոռոչի և հետորովայնամզային տարածության ՄՌՏ

85000 AMD * 170000 AMD **

319011 Շագանակագեղձի ՄՌՏ

65000 AMD * 130000 AMD **

319012 Վերջույթի փափուկ հյուսվածքների մեկ շրջանի ՄՌՏ

90000 AMD * 180000 AMD **

319013 Նստային շրջանի փափուկ հյուսվածքների ՄՌՏ

90000 AMD * 180000 AMD **

319014 Ուսային հոդի ՄՌՏ

70000 AMD * 140000 AMD **

319015 Արմնկային հոդի ՄՌՏ

75000 AMD * 150000 AMD **

319016 Մեկ դաստակի հոդերի ՄՌՏ

70000 AMD * 140000 AMD **

319017 Կոնքազդրային մեկ հոդ ՄՌՏ

75000 AMD * 150000 AMD **

319018 Կոնքազդրային զույգ հոդ ՄՌՏ

100000 AMD * 200000 AMD **

319019 Ծնկան հոդի ՄՌՏ

70000 AMD * 140000 AMD **

319020 Զույգ ծնկան հոդերի ՄՌՏ

90000 AMD * 180000 AMD **

319021 Այլ զույգ հոդերի ՄՌՏ

100000 AMD * 200000 AMD **

319022 Ողնաշարի մեկ հատվածի ՄՌՏ

55000 AMD * 110000 AMD **

319023 Ողնաշարի երկու հատվածի ՄՌՏ

75000 AMD * 150000 AMD **

319024 Ողնաշարի 3 հատվածի ՄՌՏ

110000 AMD * 220000 AMD **

319025 Կրանիո-վերտեբրալ անցման ՄՌՏ

55000 AMD * 110000 AMD **

319026 Ակնակապիճների ՄՌՏ

60000 AMD * 120000 AMD **

319027 Վերստուգիչ ՄՌՏ ռադիովիրաբուժական կամ ստերեոտաքսիկ միջամտությունից հետո

65000 AMD * 130000 AMD **

319028 Ն/Ե կոնտրաստավորում ՄՌՏ քննության համար

25000 AMD * 50000 AMD **

319029 Ամբողջ մարմնի ՄՌՏ

150000 AMD * 300000 AMD **

319022 ՄՌՏ ողնաշարի մեկ հատված

55000 AMD * 110000 AMD **

319030 Սրունք թաթային հոդ և ոտնաթաթ

65000 AMD * 130000 AMD **

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

401001 Պալիատիվ բժշկ. օգն. շարժ ծառ /մոբիլ/

5000 AMD * 10000 AMD **

401002 Վահանագեղձի պունկցիոն բիոպսիա

25000 AMD * 50000 AMD **

401003 Կրծքագեղձի ասպիրացիոն պունկցիոն բիոպսիա

12000 AMD * 24000 AMD **

401004 Լիմֆատ. հանգույցի ծավ գոյաց պունկցիոն բիոպսիա

20000 AMD * 40000 AMD **

401005 Հեշտոցի ընդհանուր քսուկ /բջջաբանական/

3000 AMD * 6000 AMD **

401006 Քսուկի մանրէաբանական ցանկս

3000 AMD * 6000 AMD **

401007 Քերուկ մաշկից և լորձաթաղանթից

15000 AMD * 30000 AMD **

401008 Արգանդի վզիկի քերուկ

3000 AMD * 6000 AMD **

401009 Քերուկ ցերվիկալ խողովակից

3000 AMD * 6000 AMD **

401010 Արգանդի խոռոչից ասպիրատ

4000 AMD * 8000 AMD **

401011 Որովայնի խոռոչի դիագնոստիկ պունկցիա, դուգլասի տար.

40000 AMD * 80000 AMD **

401012 Արգանդի վզիկի և վուլվայի բիոպսիա

10000 AMD * 20000 AMD **

401013 Ներարկում ն/ե համակարգով մեկանգամյա

3000 AMD * 6000 AMD **

401014 Վիրակապություն I կարգի

2000 AMD * 4000 AMD **

401015 Վիրակապություն II կարգի

5000 AMD * 10000 AMD **

401016 Վիրակապություն III կարգի

10000 AMD * 20000 AMD **

401017 Պորտոկատի լվացում

2000 AMD * 4000 AMD **

401018 Կենտրոնական երակային կատետրի տեղադրում

30000 AMD * 60000 AMD **

401019 Դերմատոսկապիա մեկ գոյացության համար

15000 AMD * 30000 AMD **

401020 Դերմատոսկապիա բազմակի գոյացության համար

20000 AMD * 40000 AMD **

401021 Հեշտոցի սանացիա

2000 AMD * 4000 AMD **

401022 Միջմկանային ներարկում

2000 AMD * 4000 AMD **

ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ

402001 Ուրեթրոցիստոսկոպիա ախտորոշիչ նպատակով բիոպսիա

30000 AMD * 60000 AMD **

402002 Տրոակարային էպիցիստոստոմայի ձևավորում

85000 AMD * 170000 AMD **

402003 Միզածորանների ստենտավորում -երկու կողմից

60000 AMD * 120000 AMD **

402004 Միզածորանների ստենտավորում -մեկ կողմից

40000 AMD * 80000 AMD **

402005 Կարճ սանձիկ

40000 AMD * 80000 AMD **

402006 Շագան-ի տռանսռեկտալ ասեղային բիոպսիա ՈՒՁՀ հսկող.

55000 AMD * 110000 AMD **

402007 Ցիրկումցիզիա տեղային անզգայացմամբ

80000 AMD * 160000 AMD **

402008 Մակամորձու կիստա

120000 AMD * 240000 AMD **

402009 Կոնդիլոմատոզ ,պապիլոմատոզ տեղային անզգայացմամբ

120000 AMD * 240000 AMD **

402010 Լապարացենտեզ/առաջնակի/

35000 AMD * 70000 AMD **

402011 Բարտոլինյան կիստայի բացահատում

150000 AMD * 300000 AMD **

402012 Ցեռվիկալ կանալի պոլիպի հեռացում+քերուկ

30000 AMD * 60000 AMD **

402013 Վուլվայի կանդիլոմայի հեռացում եզակի

20000 AMD * 40000 AMD **

402014 Արգանդի վզիկի էռոզիայի բուժում կոագուլացիա

30000 AMD * 60000 AMD **

402015 Արգանդի վզիկի էռոզիայի բուժում կոնիզացիա

80000 AMD * 160000 AMD **

402016 Ներարգանդային պարույրի տեղադրում

30000 AMD * 60000 AMD **

402017 Ներարգանդային պարույրի հեռացում

20000 AMD * 40000 AMD **

402018 Ներարգանդային պարույրի հեռացում բարդ դեպքում

35000 AMD * 70000 AMD **

402019 Մաշկի գոյաց, հեռացում/ գորտնուկներ,պապիլոմաններ,նևուսներ,/

45000 AMD * 90000 AMD **

402020 Մաշկի գոյացությունների բիոպսիա/ինցիզիոն/

25000 AMD * 50000 AMD **

402021 Կելոիդ սպիներ

50000 AMD * 100000 AMD **

402022 Փափ. հյուս. գոյաց. մինչև 2սմ

60000 AMD * 120000 AMD **

402023 Եղունգի հեռացում

50000 AMD * 100000 AMD **

402024 Կրծքագեղձի պունկցիոն բիոպսիա դեղորայքի ներարկումով

25000 AMD * 50000 AMD **

402025 Լյարդի երիկամի core բիոպսիա

150000 AMD * 300000 AMD **

402026 Երիկամի core բիոպսիա

150000 AMD * 300000 AMD **

402027 Ենսթաստամոքսային գեղձի core բիոպսիա

250000 AMD * 500000 AMD **

402028 Արտաքին սեռական օրգանների լազերային թերապիա

85000 AMD * 170000 AMD **

402029 Արգանդի պարանոցի լազերոթերապիա

200000 AMD * 400000 AMD **

402030 Անզգայացում ն/ե կարճատև ամբ. միջ. նպատակով

15000 AMD * 30000 AMD **

402031 Պորտոկատի հեռացում

40000 AMD * 80000 AMD **

402032 Շագանագեղձի բիոպսիա/առանց բիոպսիոն ասեղի արժեքի/

35000 AMD * 70000 AMD **

402033 Միջամտություններ LOR օրգ-ից արյունոհոսության դեպք

40000 AMD * 80000 AMD **

402034 Պլևրալ խոռոչի պունկցիա

30000 AMD * 60000 AMD **

402035 Բերանի խոռոչի նորագոյացությունների բիոպսիա

20000 AMD * 40000 AMD **

402036 Ականջի նորագոյացությունների բիոպսիա

10000 AMD * 20000 AMD **

402037 Կոկորդի նորագոյացությունների բիոպսիա

40000 AMD * 80000 AMD **

402038 Ըմպանի նորագոյացությունների բիոպսիա

40000 AMD * 80000 AMD **

402039 Քթի հարակից խոռոչների նորագ. պունկցիոն բիոպսիա

30000 AMD * 60000 AMD **

402040 Քթի խոռոչի նորագոյացությունների բիոպսիա

20000 AMD * 40000 AMD **

402041 Վենտրիկուլոդրենաժի տեղադրում

80000 AMD * 160000 AMD **

402042 Բարդացած պապիլոմատոզ

120000 AMD * 240000 AMD **

402043 Կրծքագեղձի պունկցիոն բիոպսիա/ասպիրացիա սոնոգրաֆիկ հսկողության տակ

20000 AMD * 40000 AMD **

402044 Ասեղային ուղեցուցային լոկալիզացիա

50000 AMD * 100000 AMD **

402045 Գլխամաշկի խորը սառեցում հիպոթերմիկ մեթոդով

40000 AMD * 80000 AMD **

402046 Նեվրալգիաների կոնսերվատիվ բլոգադա

50000 AMD * 100000 AMD **

402047 Էզոֆագոգաստրոդոուդենոսկոպիա պոլիպէկտոմիա(3 և ավելի պոլիպ)

120000 AMD * 240000 AMD **

402048 Էզոֆագոգաստրոդոուդենոսկոպիա , օտար մարմնի հեռացում

40000 AMD * 80000 AMD **

402049 Էզոֆագոգաստրոդոուդենոսկոպիա արյունահոսության դադարեցում

50000 AMD * 100000 AMD **

402050 Ստամոքսաղիքային տրակտի նեղացումների բալոնային դիլատացիա ն/ե անզգայացմամբ

100000 AMD * 200000 AMD **

402051 Կոլոնոսկոպիա, պոլիպէկտոմիա (1-2պոլիպ)

100000 AMD * 200000 AMD **

402052 Կոլոնոսկոպիա, պոլիպէկտոմիա 3 և ավելի պոլիպ)

120000 AMD * 240000 AMD **

402053 Սակրոիլեալ հոդի, ֆասետային հոդերի պաշարումներ, էպիդուրալ պաշարումներ(ինտերալամինար,կաուդալ)

70000 AMD * 140000 AMD **

402054 Պարանոցային, կրծքային էպիդուրալ պաշարումներ ,տրանսֆորամինալ պաշարումներ

90000 AMD * 180000 AMD **

402055 Նեֆրոտիկ համախտանիշի բուժում Ռիտուքսիմաբով (առանց դեղորայքի )

80000 AMD * 160000 AMD **

402056 Քիմիաթերապիայի ավարտից հետո ամբուլատոր պայմաններում Տրաստուզումաբ դեղով բուժում /արտ․ քաղաքացիների համար/

50000 AMD * 100000 AMD **

402057 Ստամոքսի բալոնավորում

100000 AMD * 200000 AMD **

402058 Լյարդի հիվանդությունների թերապևտիկ բուժում

50000 AMD * 100000 AMD **

402059 Պերիֆերիկ ավշային հանգույցների տրեպան բիոպսիա

60000 AMD * 120000 AMD **

402060 Հետորովայնամզային ավշային հանգույցների Core բիոպսիա

150000 AMD * 300000 AMD **

402061 Որովայնաին կամ կոնքի խոռոչի գոյացությունների Core բիոպսիա

150000 AMD * 300000 AMD **

402062 Վահանաձև գեղձի հանգույցների տրեպան բիոպսիա

70000 AMD * 140000 AMD **

402063 Ճարպոնի Core բիոպսիա

150000 AMD * 300000 AMD **

402064 Կենտ գանգլեոնի պաշարում

90000 AMD * 180000 AMD **

402065 Վերին և ստորին վերջույթների ծայրամասային նյարդերի պաշարում

60000 AMD * 120000 AMD **

402066 Ախտորոշիչ հիստերոսկոպիա բիոպսիայով

80000 AMD * 160000 AMD **

402067 Էպիդուրալ պորտ-կատետրի տեղադրում

200000 AMD * 400000 AMD **

402068 Շականակագեղձի FUSION բիոպսիա

150000 AMD * 300000 AMD **

402069 Երիկամների FUSION բիոպսիա

250000 AMD * 500000 AMD **

402070 Հեմոդիալիզային բուժում (առանց կենտրոնական երակային երկճյուղ կատետրի)

45000 AMD * 90000 AMD **

402071 Երիկամի բիոպսիա ՈՒՁՀ-ով

135000 AMD * 270000 AMD **

402072 Մինիֆլեբէկտոմիա տեղային անզգայացմամբ

150000 AMD * 300000 AMD **

402073 Սկլերոթերապիա

30000 AMD * 60000 AMD **

402074 Ծավալուն նեկրէկտոմիա տեղային անզգայացմամբ

30000 AMD * 60000 AMD **

402075 Արտաքին ֆիկսացիայի ապարատի հեռացում ն/ե անզգայացմամբ

100000 AMD * 200000 AMD **

402076 Կրծքավանդակի պատի գոյաց. բիոպսիա

120000 AMD * 240000 AMD **

402077 Ոսկրերի կամ փափուկ հյուսվածքների տրեպան բիոպսիա

110000 AMD * 220000 AMD **

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

403001 Հետվիրահատական կինեզոթերապիա (1այց)

15000 AMD * 30000 AMD **

403002 Ողնաշարի հիվանդությունների կինեզոթերապիա (1այց)

15000 AMD * 30000 AMD **

403003 Նյարդային համակարգի հիվանդությունների կինեզոթերապիա (1այց)

15000 AMD * 30000 AMD **

403004 Հենաշարժողական ապարատի վնասվածքների կինեզոթերապիա (1այց)

15000 AMD * 30000 AMD **

403005 Շնչառական համակարգի հիվանդությունների կինեզոթերապիա (1այց)

15000 AMD * 30000 AMD **

403006 Հետմաստէկտոմիկ կինեզոթերապիա (1այց)

15000 AMD * 30000 AMD **

403007 Անհատական ԲՖԿ (1այց)

15000 AMD * 30000 AMD **

403008 Բուժական մերսում (1այց)

15000 AMD * 30000 AMD **

403009 Վերականգնողական համալիր բուժում (10այց)

250000 AMD * 500000 AMD **

403010 Ողնաշարի պարանոցային հատվածի մերսում

1500 AMD *

403011 Ողնաշարի կրծքային հատվածի մերսում

1500 AMD *

403012 Ողնաշարի գոտկասրբանային հատվածի մերսում

1500 AMD *

403013 Ընդհանուր իրանի մերսում

10000 AMD *

403014 Հետինսուլտային վիճակների բուժական մարմնամարզություն

5000 AMD *

403015 Ողնաշարի հիվանդությունների բուժական մարմնամարզություն

3000 AMD *

403016 Հոդերի հիվանդությունների և հետվիրահատական բուժական մարմնամարզություն

3000 AMD *

403017 Անհատական պասիվ մարմնամարզություն

2000 AMD *

403018 Հետմաստեկտոմիկ լիմֆոդրենաժ

5000 AMD *

403019 Հետմաստեկտոմիկ կինեզոթերապիա

3000 AMD *

ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

404001 Ատամի հեռացում ֆրոնտալ

6000 AMD * 12000 AMD **

404002 Ատամի հեռացում մոլյար

10000 AMD * 20000 AMD **

404003 Ատամի հեռացում (պերիկորոնարիտ)

15000 AMD * 30000 AMD **

404004 Ատամի հեռացում (ռետենցիա)

30000 AMD * 60000 AMD **

404005 Ատամի հեռացում (կիսառետենցիա)

25000 AMD * 50000 AMD **

404006 Ատամնաբնի կոնսերվացիա (կոլագենային սպունգի միջոցով)

20000 AMD * 40000 AMD **

404007 Ատամնաբնի կոնսերվացիա (ոսկրանյութով)

80000 AMD * 160000 AMD **

404008 Ատամնաբնային արյունահոսության դադարեցում

20000 AMD * 40000 AMD **

404009 Ալվեոլիտի բուժում

25000 AMD * 50000 AMD **

404010 Արմատածայրի հատում

30000 AMD * 60000 AMD **

404011 Արմատածայրի հատում (ոսկրափոխարինիչների օգտագործմամբ)

70000 AMD * 140000 AMD **

404012 Ծնոտոսկրերից օտար մարմնի հեռացում

50000 AMD * 100000 AMD **

404013 Պարոդոնտի լաթային վիրահատություն (մինչև 4 ատամների շրջանում)

60000 AMD * 120000 AMD **

404014 Պարոդոնտի լաթային վիրահատություն ( 4 և ավել ատամների շրջանում)

90000 AMD * 180000 AMD **

404015 Լնդի ռեցեսիայի փակում տեղային հյուսվածքներով

60000 AMD * 120000 AMD **

404016 Լնդի ռեցեսիայի փակում տրանսպլանտատով

120000 AMD * 240000 AMD **

404017 Պարոդոնտի պլաստիկ վիրահատություն

80000 AMD * 160000 AMD **

404018 Բերանի նախադռան պլաստիկա

50000 AMD * 100000 AMD **

404019 Սանձիկի հատում

25000 AMD * 50000 AMD **

404020 Ատամի ռեպլանտացիա

40000 AMD * 80000 AMD **

404021 Ատամների ֆիքսացիա և անշարժացում

50000 AMD * 100000 AMD **

404022 Թքածորանից թքաքարի հեռացում

50000 AMD * 100000 AMD **

404023 Թքագեղձի ռետենցիոն կիստայի հեռացում

35000 AMD * 70000 AMD **

404024 Վերքերի առաջային վիրաբուժական մշակում (մակերեսային)

20000 AMD * 40000 AMD **

404025 Վերքերի առաջային վիրաբուժական մշակում (խորոնիստ)

50000 AMD * 100000 AMD **

404026 Քթոսկրերի ռեդրեսացիա տեղային անզգայացմամբ

50000 AMD * 100000 AMD **

404027 Ծնոտների շինավորում / ֆիքսացիա կոնսերվատիվ բուժմամբ

10000 AMD * 20000 AMD **

404028 ՔՍԾՀ սովորույթային հոդախախտի ուղղում

20000 AMD * 40000 AMD **

404029 Փափուկ հյուսվածքներից օտար մարմնի հեռացում

20000 AMD * 40000 AMD **

404030 Ֆուրունկուլի բացահատում

50000 AMD * 100000 AMD **

404031 Կարբունկուլի բացահատում

100000 AMD * 200000 AMD **

404032 Թարախակալված աթերոմայի բացահատում

25000 AMD * 50000 AMD **

404033 Ենթամաշկային գրանուլյոմայի հեռացում

50000 AMD * 100000 AMD **

404034 Ենթավերնոսկրային աբսցեսի բացահայտում

25000 AMD * 50000 AMD **

404035 Աբսցեսի բացահայտում (մեկ շրջան)

50000 AMD * 100000 AMD **

404036 Ֆլեգմոնային բացահատում

150000 AMD * 300000 AMD **

404037 Հայմորյան խոռոչի պերֆորացիայի փակում տեղային հյուսվածքներով

50000 AMD * 100000 AMD **

404038 Հայմորյան ծոցից օտար մարմնի հեռացում

100000 AMD * 200000 AMD **

404039 Օրոանտրալ խուղակի փակում

100000 AMD * 200000 AMD **

404040 Ատամնածին կիստաների հեռացում (մինչև 1սմ)

50000 AMD * 100000 AMD **

404041 Ատամնածին կիստաների հեռացում (1-3սմ)

60000 AMD * 120000 AMD **

404042 Ատամնածին կիստաների հեռացում (3սմ և ավել)

100000 AMD * 200000 AMD **

404043 Ցիստոտոմիա

150000 AMD * 300000 AMD **

404044 Օստեոմայի հեռացում

50000 AMD * 100000 AMD **

404045 Ոսկրային էկզոստոզների հեռացում

35000 AMD * 70000 AMD **

404046 Սպիների կորեկցիա (փոքր ծավալի)

50000 AMD * 100000 AMD **

404047 Սպիների կորեկցիա (մեծ ծավալի)

85000 AMD * 100000 AMD **

404048 Քթային արյունահոսության դադարեցում

20000 AMD * 40000 AMD **

404049 ՔՍԾՀ ախտորոշիչ պունկցիա

10000 AMD * 20000 AMD **

404050 ՔՍԾՀ բլոկադա

7000 AMD * 14000 AMD **

ՓՈՔՐ ԾԱՎԱԼԻ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (տեղային անզգայացումով)

405001 Քթի, քիթըմպանի, ըմպանի, կոկորդի, արտաքին լսուղիների օտար մարմնի (մարմինների) հեռացում 1_ին կատեգորիա

20000 AMD * 40000 AMD **

405002 Քթի, քիթըմպանի, ըմպանի, կոկորդի, արտաքին լսուղիների օտար մարմնի (մարմինների) հեռացում 2_րդ կատեգորիա

40000 AMD * 80000 AMD **

405003 Քթի, քիթըմպանի, ըմպանի, կոկորդի, արտաքին լսուղիների օտար մարմնի (մարմինների) հեռացում 3_րդ կատեգորիա

80000 AMD * 160000 AMD **

405004 Գլխի, դեմքի, ականջախեցիների, պարանոցի փոքր ծավալի վնասվածքների, վերքերի մշակում 1_ին կատեգորիա

20000 AMD * 40000 AMD **

405005 Գլխի, դեմքի, ականջախեցիների, պարանոցի փոքր ծավալի վնասվածքների, վերքերի մշակում 2_րդ կատեգորիա

40000 AMD * 80000 AMD **

405006 Գլխի, դեմքի, ականջախեցիների, պարանոցի փոքր ծավալի վնասվածքների, վերքերի մշակում 3_րդ կատեգորիա

80000 AMD * 160000 AMD **

405007 Գլխի, դեմքի, ականջախեցիների, պարանոցի փոքր ծավալի նորագոյացումների հեռացում 1_ին կատեգորիա

20000 AMD * 40000 AMD **

405008 Գլխի, դեմքի, ականջախեցիների, պարանոցի փոքր ծավալի նորագոյացումների հեռացում 2_րդ կատեգորիա

40000 AMD * 80000 AMD **

405009 Գլխի, դեմքի, ականջախեցիների, պարանոցի փոքր ծավալի նորագոյացումների հեռացում 3_րդ կատեգորիա

80000 AMD * 160000 AMD **

405010 Քթային արյունահոսության դադարեցում 1_ին կատեգորիա

20000 AMD * 40000 AMD **

405011 Քթային արյունահոսության դադարեցում 2_րդ կատեգորիա

40000 AMD * 80000 AMD **

405012 Քթային արյունահոսության դադարեցում 3_րդ կատեգորիա

80000 AMD * 160000 AMD **

405058 Խեցիների լազերային մշակում սեդացիայով 1-ին կատեգորիա

60000 AMD * 120000 AMD **

405059 Խեցիների լազերային մշակում սեդացիայով 2-րդ կատեգորիա

80000 AMD * 160000 AMD **

405060 Խեցիների լազերային մշակում սեդացիայով 3-րդ կատեգորիա

100000 AMD * 200000 AMD **

ՓՈՔՐ ԾԱՎԱԼԻ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ընդհանուր անզգայացումով)

405013 Թմբկաթաղանթի հատում (միրինգոտոմիա), թմբկախորշի 1_ին կատեգորիա

25000 AMD * 50000 AMD **

405014 Թմբկաթաղանթի հատում (միրինգոտոմիա), թմբկախորշի 2_րդ կատեգորիա

45000 AMD * 90000 AMD **

405015 Թմբկաթաղանթի հատում (միրինգոտոմիա), թմբկախորշի3_րդ կատեգորիա

80000 AMD * 160000 AMD **

405016 Քթոսկրերի ռեդրեսացիա 1_ին կատեգորիա

20000 AMD * 40000 AMD **

405017 Քթոսկրերի ռեդրեսացիա 2_րդ կատեգորիա

50000 AMD * 100000 AMD **

405018 Քթոսկրերի ռեդրեսացիա 3_րդ կատեգորիա

80000 AMD * 160000 AMD **

405019 Փափուկ և կարծր քիմքի վերականգնում (ուվուլոպալատոպլաստիկա, ուռանոպլաստիկա 1_ին կատեգորիա

25000 AMD * 50000 AMD **

405020 Փափուկ և կարծր քիմքի վերականգնում (ուվուլոպալատոպլաստիկա, ուռանոպլաստիկա 2_րդ կատեգորիա

50000 AMD * 100000 AMD **

405021 Փափուկ և կարծր քիմքի վերականգնում (ուվուլոպալատոպլաստիկա, ուռանոպլաստիկա 3_րդ կատեգորիա

120000 AMD * 240000 AMD **

405022 Թմբկաթաղանթի հատում (միրինգոտոմիա), թմբկախորշի շունտավորում 1_ին կատեգորիա

60000 AMD * 120000 AMD **

405023 Թմբկաթաղանթի հատում (միրինգոտոմիա), թմբկախորշի շունտավորում 2_րդ կատեգորիա

110000 AMD * 220000 AMD **

405024 Գլխի, դեմքի, ականջախեցիների, պարանոցի փոքր ծավալի նորագոյացումների հեռացում 1_ին կատեգորիա

60000 AMD * 120000 AMD **

405025 Գլխի, դեմքի, ականջախեցիների, պարանոցի փոքր ծավալի նորագոյացումների հեռացում 2_րդ կատեգորիա

110000 AMD * 220000 AMD **

405026 Քթային արյունահոսության դադարեցում 1_ին կատեգորիա

60000 AMD * 120000 AMD **

405027 Քթային արյունահոսության դադարեցում 2_րդ կատեգորիա

110000 AMD * 220000 AMD **

405028 Քթածայրի շտկում 1_ին կատեգորիա

30000 AMD * 60000 AMD **

405029 Քթածայրի շտկում 2_րդ կատեգորիա

150000 AMD * 300000 AMD **

405030 Քթոսկրերի ռեդրեսացիա 1_ին կատեգորիա

25000 AMD * 50000 AMD **

405031 Քթոսկրերի ռեդրեսացիա 2_րդ կատեգորիա

100000 AMD * 200000 AMD **

405032 Մանկական Քթի ստորին խեցիների մշակում (լատերոպոզիցիա, կոագուլյացիա) 1_ին կատեգորիա

60000 AMD * 120000 AMD **

405033 Մանկական Գլխի, դեմքի, ականջախեցիների, պարանոցի վնասվածքների, վերքերի մշակում 1_ին կատեգորիա

50000 AMD * 100000 AMD **

405034 Մանկական Գլխի, դեմքի, ականջախեցիների, պարանոցի վնասվածքների, վերքերի մշակում 2_րդ կատեգորիա

100000 AMD * 200000 AMD **

405035 Մանկական- Քթային արյունահոսության դադարեցում ընդհանուր անզգայացումով 1_ին կատեգորիա

30000 AMD * 60000 AMD **

405036 Մանկական- Քթային արյունահոսության դադարեցում ընդհանուր անզգայացումով 2_րդ կատեգորիա

80000 AMD * 160000 AMD **

405037 Մանկական- Կոկորդի, կերակրափողի օտար մարմնի հեռացում 1_ին կատեգորիա

30000 AMD * 60000 AMD **

405038 Մանկական- Կոկորդի, կերակրափողի օտար մարմնի հեռացում 2_րդ կատեգորիա

80000 AMD * 160000 AMD **

405039 Մեծահասակներ- Կոկորդի նորագոյացումների հեռացում 1_ին կատեգորիա

30000 AMD * 60000 AMD **

405040 Մեծահասակներ- Կոկորդի նորագոյացումների հեռացում 2_րդ կատեգորիա

80000 AMD * 160000 AMD **

405041 Մեծահասակներ- Քթի միջնապատի շտկում (ռեդրեսացիա 1_ին կատեգորիա

40000 AMD * 80000 AMD **

405042 Մեծահասակներ- Քթի միջնապատի շտկում (ռեդրեսացիա 2_րդ կատեգորիա

80000 AMD * 160000 AMD **

405043 Մեծահասակներ- Գլխի, դեմքի, ականջախեցիների, պարանոցի վնասվածքների վերքերի մշակում 1_ին կատեգորիա

40000 AMD * 80000 AMD **

405044 Մեծահասակներ- Գլխի, դեմքի, ականջախեցիների, պարանոցի վնասվածքների վերքերի մշակում 2_րդ կատեգորիա

80000 AMD * 160000 AMD **

405045 Մեծահասակներ- Քթի ստորին խեցիների մշակում ընդհանուր անզգայացումով 1_ին կատեգորիա

40000 AMD * 80000 AMD **

405046 Մեծահասակներ- Քթի ստորին խեցիների մշակում ընդհանուր անզգայացումով 2_րդ կատեգորիա

90000 AMD * 180000 AMD **

405047 Մեծահասակներ- Կոկորդի, կերակրափողի օտար մարմնի հեռացում 1_ին կատեգորիա

30000 AMD * 60000 AMD **

405048 Մեծահասակներ- Կոկորդի, կերակրափողի օտար մարմնի հեռացում 2_րդ կատեգորիա

90000 AMD * 180000 AMD **

405049 Քթի ստորին խեցիների մասնահատում կոնխոտոմիա 1_ին կատեգորիա

30000 AMD * 60000 AMD **

405050 Քթի ստորին խեցիների մասնահատում կոնխոտոմիա 2_րդ կատեգորիա

90000 AMD * 180000 AMD **

405051 Մեծահասակներ- Քթի ստորին խեցիների մշակում տեղային անզգայացումով 1_ին կատեգորիա

15000 AMD * 30000 AMD **

405052 Մեծահասակներ- Քթի ստորին խեցիների մշակում տեղային անզգայացումով 2_րդ կատեգորիա

30000 AMD * 60000 AMD **

405053 Մեծահասակներ- Քթի ստորին խեցիների մշակում տեղային անզգայացումով 3_րդ կատեգորիա

60000 AMD * 120000 AMD **

405054 Մեծահասակներ- Քթոսկրերի շտկում (ռեդրեսացիա) 1_ին կատեգորիա

30000 AMD * 60000 AMD **

405055 Մեծահասակներ- Քթոսկրերի շտկում (ռեդրեսացիա) 2_րդ կատեգորիա

60000 AMD * 120000 AMD **

405056 Մեծահասակներ- Քթային արյունահոսության դադարեցում ընդհանուր անզգայացումով 1_ին կատեգորիա

20000 AMD * 40000 AMD **

405057 Մեծահասակներ- Քթային արյունահոսության դադարեցում ընդհանուր անզգայացումով 2_րդ կատեգորիա

60000 AMD * 120000 AMD **

ՀԻՎԱՆԴԱՍԵՆՅԱԿ ԵՎ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ (*Շտապ օգնության ծառայության համար նշված հասցեներից 5 կմ շեղման դեպքում գումարվում է արժեքին 10 000դրամ)

44445 Հիվանդանոցի ստացիոնար բուժման հիվանդասենյակի N՝ 1օր

10000 AMD * 20000 AMD **

44446 Հիվանդանոցի ստացիոնար բուժման հիվանդասենյակի N՝ 1օր

15000 AMD * 30000 AMD **

44447 Հիվանդանոցի ստացիոնար բուժման հիվանդասենյակի N՝ 1օր

20000 AMD * 40000 AMD **

44448 Հիվանդանոցի ստացիոնար բուժման հիվանդասենյակի N՝ 1օր

30000 AMD * 60000 AMD **

44450 Պալիատիվ բաժանմունքի հիվանդասենյակի բուժման N՝ 1օր

20000 AMD * 40000 AMD **

44451 Պալիատիվ ծառայության պալատի վճար /կարճաժամկետ՝ մինչև 6 ժամ/

10000 AMD * 20000 AMD **

601 Երևան -Աբովյան հիվ-ի տեղափոխություն /20կմ/

20000 AMD *

602 Երևան -Ագարակ հիվ․ տեղափոխություն /440կմ/

440000 AMD *

603 Երևան -Ալավերդի հիվ․ տեղափոխություն /180կմ/

180000 AMD *

604 Երևան -Աղվերան հիվ-ի տեղափոխություն/ 45կմ/

45000 AMD *

605 Երևան -Ամասիա հիվ-ի տեղափոխություն /155կմ/

155000 AMD *

606 Երևան -Այնթափ հիվ-ի տեղափոխություն /20կմ/

20000 AMD *

607 Երևան -Աշոցք հիվ-ի տեղափոխություն/165կմ/

165000 AMD *

608 Երևան -Այգեկ հիվ-ի տեղափոխություն /25կմ/

25000 AMD *

609 Երևան -Ախլքալակ հիվ-ի տեղափոխություն/220կմ/

250000 AMD *

610 Երևան -Աշտարակ հիվ-ի տեղափոխություն/20կմ/

20000 AMD *

611 Երևան -Ապարան հիվ-ի տեղափոխություն/60կմ/

60000 AMD *

612 Երևան -Արարատ հիվ-ի տեղափոխություն/60կմ/

60000 AMD *

613 Երևան -Արզնի հիվ-ի տեղափոխություն /22կմ/

22000 AMD *

614 Երևան -Արթիկ հիվ-ի տեղափոխություն /110կմ/

110000 AMD *

615 Երևան -Արմավիր հիվ-ի տեղափոխություն/50կմ/

50000 AMD *

616 Երևան -Արտաշատ հիվ-ի տեղափոխություն/30կմ/

30000 AMD *

617 Երևան -Արևշատ հիվ-ի տեղափոխություն/35կմ/

35000 AMD *

618 Երևան -Բագրատաշեն հիվ-ի տեղափոխություն/210կմ/

210000 AMD *

619 Երևան -Բյուրեղավան հիվ-ի տեղափոխություն /20կմ/

20000 AMD *

620 Երևան -Բերդ հիվ-ի տեղափոխություն /172կմ/

172000 AMD *

622 Երևան-Նինածմինդա հիվ-ի տեղափոխություն

215000 AMD *

623 Երևան -Բջնի հիվ-ի տեղափոխություն/45կմ/

45000 AMD *

624 Երևան -Բաթումի հիվ-ի տեղափոխություն/605/

635000 AMD *

625 Երևան -Գառնի հիվ-ի տեղափոխություն/35/

35000 AMD *

626 Երևան -Գավառ հիվ-ի տեղափոխություն/90կմ/

90000 AMD *

627 Երևան -Գյումրի հիվ-ի տեղափոխություն/127կմ/

130000 AMD *

628 Երևան -Գորիս հիվ-ի տեղափոխություն/251կմ/

250000 AMD *

629 Երևան -Դրախտիկ հիվ-ի տեղափոխություն/102կմ/

100000 AMD *

630 Երևան -Դիլիջան հիվ-ի տեղափոխություն/97կմ/

100000 AMD *

631 Երևան-Եղեգնաձոր հիվ տեղափ/137կմ/

140000 AMD *

632 Երևան -Եղվարդ հիվ-ի տեղափոխություն/24կմ/

24000 AMD *

633 Երևան -Զովաշեն հիվ-ի տեղափոխություն/35կմ/

35000 AMD *

634 Երևան -Էջմիածին հիվ-ի տեղափոխություն/27կմ/

25000 AMD *

635 -Թալին հիվ-ի տեղափոխություն/75կմ/

75000 AMD *

636 Երևան -Թբիլիսի հիվ-ի տեղափոխություն/281կմ/

280000 AMD *

637 Երևան -Իջևան հիվ-ի տեղափոխություն/131կմ/

130000 AMD *

638 Երևան -Լուսակերտ հիվ-ի տեղափոխություն /23կմ/

20000 AMD *

639 Երևան -Խարբերդ հիվ-ի տեղափոխություն /26կմ/

25000 AMD *

640 Երևան -Ծաղկաձոր հիվ-ի տեղափոխություն /56կմ/

60000 AMD *

641 Երևան -Ծաղկահովիտ հիվ-ի տեղափոխություն /57կմ/

60000 AMD *

642 Երևան -Կապան հիվ-ի տեղափոխություն /315կմ/

315000 AMD *

643 Երևան -Կարմիր հիվ-ի տեղափոխություն /115կմ/

115000 AMD *

645 Երևան -Հանքավան հիվ-ի տեղափոխություն

80000 AMD *

646 Երևան -Հրազդան հիվ-ի տեղափոխություն

54000 AMD *

647 Երևան -Ձորաղբույր հիվ-ի տեղափոխություն

15000 AMD *

648 Երևան -Ճամբարակ հիվ-ի տեղափոխություն

114000 AMD *

649 Երևան -Մասիս հիվ-ի տեղափոխություն

25000 AMD *

651 Երևան -Մարտունի հիվ-ի տեղափոխություն

125000 AMD *

652 Երևան -Մեղրի հիվ-ի տեղափոխություն

385000 AMD *

653 Երևան -Նոր Հաճն հիվ-ի տեղափոխություն

20000 AMD *

655 Երևան -Նոյեմբերյան հիվ-ի տեղափոխություն

180000 AMD *

656 Երևան քաղաքի տարածքում

15000 AMD *

657 Երևան -Չարենցավան հիվ-ի տեղափոխություն

35000 AMD *

658 Երևան -Պտղնի հիվ-ի տեղափոխություն

15000 AMD *

659 Երևան -Ջերմուկ հիվ-ի տեղափոխություն

180000 AMD *

660 Երևան -Ջրաշեն հիվ-ի տեղափոխություն

30000 AMD *

661 Երևան -Սիսիան հիվ-ի տեղափոխություն

215000 AMD *

662 Երևան -Սպիտակ հիվ-ի տեղափոխություն

100000 AMD *

664 Երևան -Ստեփանավան հիվ-ի տեղափոխություն

140000 AMD *

665 Երևան -Սևան հիվ-ի տեղափոխություն

60000 AMD *

666 Երևան -Վանաձոր հիվ․ տեղափոխություն

130000 AMD *

667 Երևան -Վայք հիվ-ի տեղափոխություն

150000 AMD *

668 Երևան -Վարդենիս հիվ-ի տեղափոխություն

160000 AMD *

669 Երևան -Վեդի հիվ-ի տեղափոխություն

60000 AMD *

670 Երևան -Տաշիր հիվ-ի տեղափոխություն

160000 AMD *

671 Երևան -Փարաքար հիվ-ի տեղափոխություն

15000 AMD *

673 Երևան -Քաջարան հիվ-ի տեղափոխություն

330000 AMD *

674 Երևան -Քասախ հիվ-ի տեղափոխություն

15000 AMD *

675 Երևան-Վլադիկավկազ հիվ-ի տեղափոխություն

700000 AMD * AMD **

05-06-2024

Աշխարհահռչակ ռեկոնստրուկտիվ միկրովիրաբույժներ 2 օր շարունակ վիրահատություններ կիրականացնեն Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնում

 Կրծքագեղձի հեռացումից հետո կամ միաժամանակ վերականգնողական (ռեկոնստրուկտիվ )վիրահատությունները լայնորեն կիրառվում են զարգացած երկրների ուռուցքաբանական կլինիկաներում։ Հաշվի առնելով մի շարք

03-06-2024

Թոքերի քրոնիկ հիվանդությունների դերը թոքերի քաղցկեղի առաջացման հարցում․ Նունե Ազիզյան/ Շանթ ՀԸ

Ըստ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների թոքերի քրոնիկ հիվանդությունները մահացության ցուցանիշներով զբաղեցնում են 3-րդ տեղը։Դրանց առաջացման մի շարք պատճառներ կան, որոնցից հիմնականը

31-05-2024

Մայիսի 31-ին աշխարհում նշվում է «Առանց ծխախոտի» միջազգային օրը

1987 թվականից մայիսի 31-ն աշխարհում նշվում է «Առանց ծխախոտի» միջազգային օր։Աշխարհում ծխախոտ օգտագործողների թիվն ամեն տարի աճում է, հատկապես դեռահասների շրջանում է լայն կիրառություն ստացել:Օրվա նպատակն
Կանխի՛ր կոռուպցիան

Ազդարարման հարցերով պատասխանատու՝ Գոռ Թանայան

ՈՒԱԿ անձնակազմի հաշվառան և գրանցման մասնագետ

Հեռախոսահամարներ՝ 010 205050 - 134 , +347 99 993499

Էլեկտրոնային հասցե՝ gtankyan@bk.ru